• Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään
   • Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry
    Uppdaterad:
    6.3.2020
    • Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry (SHLL) kiittää saadusta lausuntopyynnöstä. SHLL on käynyt HE-luonnoksen läpi ja SHLL:llä ei ole erityistä huomautettavaa HE-luonnokseen.
   • Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry, Herrala Ari
    Uppdaterad:
    6.3.2020
    • Liikenne- ja viestintäministeriö PL 31 00023 VALTIONEUVOSTO Lausuntopyyntö VN/1255/2020; LVM/003:00/2020 4.2.2020 Lausunto asetusluonnoksesta vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa annetun asetuksen ja vaarallisten ainei-den kuljetuksesta ja tilapäisestä säilyttämisestä satama-alueella annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamiseksi Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa otsikossa mainittuihin muu-tosasetusluonnoksiin. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut asetusluonnoksiin ja toteaa että sillä ei ole lausuttavaa ehdotettuihin muutoksiin. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Iiro Lehtonen Ari Herrala toimitusjohtaja edunvalvontajohtaja
   • Liikenne- ja viestintävirasto
    Uppdaterad:
    6.3.2020
    • Liikenne- ja viestintävirasto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto luonnoksista vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa annetun asetuksen ja vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilyttämisestä satama-alueella annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamiseksi. Virasto on antanut kommentit ministeriölle asian valmistelun yhteydessä, ja toteaa, että sillä ei ole enää lausuttavaa luonnoksista.
   • Suomen Satamaliitto ry
    Uppdaterad:
    6.3.2020
    • Asia: VN/1255/2020 Asetusluonnos vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa annetun asetuksen ja vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilyttämisestä satama-alueella annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamiseksi Suomen Satamaliitto ry:llä ei ole asiasta lausuttavaa.
   • Suomen Varustamot ry
    Uppdaterad:
    6.3.2020
    • Suomen Varustamot ry:llä ei ole lausuttavaa asiassa.
   • Teknisen Kaupan Liitto ry, Lausunnon antaja on Kaupan liiton ja Teknisen Kaupan Liiton yhteinen asiantuntija., Kuljukka-Rabb Terhi
    Uppdaterad:
    6.3.2020
    • Teknisen Kaupan Liitto ry:n ja Kaupan liitto ry:n puolesta totean, ettei meillä ole lausuttavaa asiassa. Kiitämme lausumisen mahdollisuudesta.
   • Tulli
    Uppdaterad:
    5.3.2020
    • ”Mitä kunnioittavimmin Tulli kiittää liikenne- ja viestintäministeriötä saamastaan lausuntopyynnöstä vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa annetun asetuksen (666/1998) ja vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilyttämisestä satama-alueella annetun valtioneuvoston asetuksen (251/2005) muuttamisesta. Tullin osastot ovat tutustuneet lausuntopyyntöön liittyvään materiaaliin. Tullilla ei ole lausuttavaa, huomautettavaa tai lisättävää po. lausuntoon.”
   • Säteilyturvakeskus
    Uppdaterad:
    3.3.2020
    • STUK kiittää lausuntopyynnöstä. Virastolla ei ole lausuttavaa asiassa.
   • Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes
    Uppdaterad:
    26.2.2020
    • Turvallisuus- ja kemikaalivirastolla (Tukes) ei ole lausuttavaa asiassa.