• Voitte kirjoittaa yleiset kommentit raportista ja viitata kommenteissa mihin raportin lukuun ne liittyvät
    OECM-raportti sisältää seuraavat luvut:
    1. Johdanto
    2. Aluesuojelun tavoitteet vuoteen 2030
    3. OECM-alueiden kansainväliset lähtökohdat
    4. Kansalliset aluesuojelun lähtökohdat
    4.1 Aluesuojelun perusteet ja linjaukset
    4.2 Aluesuojelun keskeiset toimijat
    5. Elinympäristökohtainen aluetyyppien tarkastelu
                          5.1 Metsä- ja suoympäristöt
                          5.2 Makeat vedet, rannat ja lintukosteikot
                          5.3 Meri- ja rannikkoalueet
                          5.4 Maatalous- ja kaupunkiympäristöt, virkistysalueet ja väylät
    6. OECM-kohteiden määrittely, selvittäminen ja hyväksyminen
    7. OECM kohteiden tiedonhallinta ja raportointi
    8. Maa- ja merialueiden suojeluosuuksien laskenta
    9. Elinympäristöjen suojelun seuranta ja arviointi
   • Voitte kirjoittaa kommentit liitteen 6A aluetyypeistä
   • Pelkosenniemen Luonnonsuojeluyhdistys ry, Nyman Pekka
    Uppdaterad:
    30.11.2021
    • Alueisiin tulee lisätä myös soidensuojeluohjelman alueet jotka eivät vielä kuulu suojelualueisiin. Pelkosenniemen luonnonsuojeluyhdistyksen alueella sellaisia alueita on Luiron soilla Luirojokivarressa Lämsänaavan (Natura 2000 alue) reunoilla ja Verkko-ojan paloissa Sakkala-aavan (Natura 2000 alue) reunoilla. Lisäksi puutteellisesti suojeltuja soidensuojeluohjelman alueita on vielä suojelematta Pyhä-Luoston kansallispuiston (Kp ja Natura-alue) eteläreunalla. Näistä on olemassa rajaukset ja suojelupäätökset, mutta toteuttaminen puuttuu. Reuna-alueet ovat tärkeitä elinympäristöjä soilla asuville lintulajeille ja ainakin metsähanhi ja uivelo tarvitsevat reunametsiä suojelun toteuttamiseksi. Hanhi pesii metsissä ja uivelo vahoissa puissa. Myös soiden vesitase ja pohjaveden suojelu edellyttävät reuna-alueiden suojelua.