• Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään
   • Varsinais-Suomen ELY-keskus, Tapani Jaakkola Saaristoliikenteen projektipäällikkö, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Jaakkola Tapani
    Uppdaterad:
    4.5.2021
    • Yleisten teiden maantielauttaliikenteestä sekä lauttaväylistä vastaavana toimivaltaisena viranomaisena ja väylänpitäjänä Varsinais-Suomen ELY-keskus katsoo, että määräysluonnos vesiliikennemerkeistä ja valo-opasteista on linjassa HE 54/2021 vp:n ja Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen maantielautoista 412/2020 kanssa. Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen maantielautoista 412/2020 kanssa. Asetuksen 8§:n 3. momentissa todetaan: ”Lauttaväylälle, jossa liikennöi yleisen kulkuväylän poikki kulkeva lossi, toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi kustannuksellaan asettaa 1 momentissa tarkoitettujen merkkien lisäksi vesiliikennelain ja sen nojalla annettujen määräysten mukaiset vesiliikenteen valo-opasteet”. Varsinais-Suomen ELY-keskus tulee tekemään yhteistyötä Liikenne- ja viestintäviraston kanssa maantielauttapaikkojen valo-opasteiden kehittämisessä ja hyväksyttää niiden ulkoasun sekä sijoittamisperiaatteet Liikenne- ja viestintävirastolla ennen niiden käyttöönottoa.