• Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään
   • Sosiaali- ja terveysministeriö
    Uppdaterad:
    31.1.2022
    • Sosiaali- ja terveysministeriö on tutustunut lausuntopyynnön kohteena olevaan luonnokseen ja toteaa, ettei sillä ole lau-suttavaa asiassa. STM toteaa, että luonnos vastaa sisällöllisesti aikaisemmin UNOPS:n kanssa tehtyä isäntämaasopi-musta ja siitä tehtyjä kirjauksia.
   • Työ- ja elinkeinoministeriö
    Uppdaterad:
    12.1.2022
    • Työ- ja elinkeinoministeriö puoltaa hallituksen esitystä eduskunnalle Yhdistyneiden kansakuntien lastenrahaston toimiston asemasta Yhdistyneiden kansakuntien lastenrahaston kanssa kirjeenvaihdolla tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi.