• 1 tunnus
    • Tulli.fi, Tullin tietohallinnon edustaja Tullin sanastotyön koordinointiryhmässä, Kalliomäki Sakari
     Uppdaterad:
     19.4.2021
     • Vaikka tunnus -sanaa paljon tässä merkityksessä käytetäänkin, niin terminä parempi olisi tunniste. Sana tunnus viittaa käsitteelliseen tunnistamiseen soveltuvaan tunnusmerkkiin, mikä tyypillisesti ei riitä yksilöintiin, mutta toimii hyvin esimerkiksi luokituksessa luokan tunnuksena. Joka tapauksessa termi tunniste olisi hyvä olla vaihtoehtoisena terminä yksilöintiin käytettävälle tiedolle. Käsite on henkilöön liittyvien käsitteiden otsikon alla, vaikka määritelmän perusteella se toimii yksilöintiin laajemminkin. Käsitteen 'henkilötunnus' (2) määritelmässä taas viitataan käsitteeseen ”henkilön yksilöintitunnus”, jolla mahdollisesti tarkoitetaan juuri tätä käsitettä. Olisiko siksi tässä, tämän otsikon alla tarkoituksenmukaista määritellä käsitettä 'henkilön tunniste' tai 'henkilön tunnus', ehkä peräti 'henkilön yksilöintitunniste' tai 'henkilön yksilöintitunnus'. Silloin käsitteen henkilötunnus (2) määritelmässä olisi luontevaa viitata tähän muodossa "henkilön yksilöintitunnus" (tai "henkilön yksilöintitunniste").
    • 2 henkilötunnus
    • Tulli.fi, Tullin tietohallinnon edustaja Tullin sanastotyön koordinointiryhmässä, Kalliomäki Sakari
     Uppdaterad:
     19.4.2021
     • Onko määritelmän kohdassa "henkilön yksilöintitunnus" tarkoitus viitata termiin 'tunnus' (1). Mikäli on, tulisi termiä tunnus täsmentää (katso kommentti kohdassa 'tunnus' (1).
    • 3 koko nimi
    • Tulli.fi, Tullin tietohallinnon edustaja Tullin sanastotyön koordinointiryhmässä, Kalliomäki Sakari
     Uppdaterad:
     19.4.2021
     • Termi ei rajaudu henkilöön liittyviin käsitteisiin. Pitäisikö asettaa käyttöaluerajaus?
    • 4 etunimi
    • Tulli.fi, Tullin tietohallinnon edustaja Tullin sanastotyön koordinointiryhmässä, Kalliomäki Sakari
     Uppdaterad:
     19.4.2021
     • Määritelmän loppu mieluummin muodossa "..., joka henkilölle valitaan".
    • 5 kutsumanimi
    • 6 sukunimi
    • 7 matronyymi
    • 8 patronyymi
    • 9 välinimi
    • 10 syntymänimi
    • 11 sukupuoli
    • Tulli.fi, Tullin tietohallinnon edustaja Tullin sanastotyön koordinointiryhmässä, Kalliomäki Sakari
     Uppdaterad:
     19.4.2021
     • Terminä tulisi olla 'sukupuolikoodi', sillä määritelmän ja kaavion mukaan tässä tarkoitetaan sukupuolen ilmaisevaa koodia.
    • 12 syntymäaika
    • 13 kuolinaika
    • 14 syntymäpaikka
    • 15 kuolinpaikka
    • 16 syntymävaltio
    • 17 kuolinvaltio
    • 18 asuinpaikka
    • 19 kansalaisuus
     • 20 organisaatio
     • 21 organisaation osa
     • 22 julkisen hallinnon organisaatio; julkishallinnon organisaatio; julkisyhteisö; ~ viranomainen
     • Tulli.fi, Tullin tietohallinnon edustaja Tullin sanastotyön koordinointiryhmässä, Kalliomäki Sakari
      Uppdaterad:
      19.4.2021
      • Yhdeksi käytettävissä olevaksi termiksi on merkitty '~ viranomainen', mikä ehkä sopisi paremmin alakäsitteeksi.
     • 23 lähtöorganisaatio; alkuperäinen organisaatio
     • Tulli.fi, Tullin tietohallinnon edustaja Tullin sanastotyön koordinointiryhmässä, Kalliomäki Sakari
      Uppdaterad:
      19.4.2021
      • Mieluummin ensisijaisesti 'alkuperäinen organisaatio', sillä 'lähtöorganisaatio' vaikuttaa terminä monitulkintaiselta.
     • 24 kohdeorganisaatio; muuttunut organisaatio
     • Tulli.fi, Tullin tietohallinnon edustaja Tullin sanastotyön koordinointiryhmässä, Kalliomäki Sakari
      Uppdaterad:
      19.4.2021
      • Mieluummin ensisijaisesti 'muuttunut organisaatio, sillä 'kohdeorganisaatio' vaikuttaa terminä monitulkintaiselta.
     • 25 aliorganisaatio
     • 26 jäsenorganisaatio
     • 27 toiminta-alue
     • 28 toimintamalli; viitemalli
     • 29 julkisen hallinnon organisaation tehtävä; organisaation tehtävä
     • 30 muutostapahtuma
     • 31 perustamistapahtuma
     • 32 organisaation tila
     • 33 organisaatiomuoto
     • 34 organisaation toimiala
     • 35 virallinen nimi
     • 36 vaihtoehtoinen nimi
     • 37 toiminimi
     • 38 rinnakkaistoiminimi
     • 39 aputoiminimi
     • 40 logo
     • 41 organisaatiotunnus
     • Tulli.fi, Tullin tietohallinnon edustaja Tullin sanastotyön koordinointiryhmässä, Kalliomäki Sakari
      Uppdaterad:
      19.4.2021
      • Mieluummin termi 'organisaatiotunniste' kuin 'organisaatiotunnus' vastaavasti kuin kommenteissa termeille 'tunnus' (1) ja 'henkilötunnus' (2).
     • 42 organisaatiokuvaus
     • 43 virallinen osoite
     • 44 asiointikanava
     • 45 sähköpostiosoite
     • 46 kotisivu; etusivu
     • 47 palveluaika; ~ aukioloaika
     • 48 poikkeava palveluaika
     • 49 toimija
     • Tulli.fi, Tullin tietohallinnon edustaja Tullin sanastotyön koordinointiryhmässä, Kalliomäki Sakari
      Uppdaterad:
      19.4.2021
      • EU:n tullikoodeksin mukaisen englanninkielisen toimijaroolin 'agent' vastine Suomen Tullissa on 'edustaja' (aiemmin käytettiin myös termiä 'asiamies'). Termiä 'toimija' käytetään tarkoitettaan rooliltaan määrittelemätöntä toimijaa, joka tilanteesta riippuen voi esiintyä erilaisissa toimijarooleissa. Tämä yleinen 'toimija' vastaa lähinnä englanninkielistä termiä 'actor'. Silloin kun toimija on osallisena tapahtumassa, käytetään termiä 'osapuoli' tai 'osallinen', mikä vastaa englanninkielistä termiä 'party'. Tullin kannalta yksilöitävyys ei ole kriteeri toimijan määritelmässä. Esimerkiksi jo oletettava osallisuus toimintaan tai asiaan riittää, että henkilö tai organisaatioyhteisö katsotaan toimijaksi. Toki toimijan yksilöinti on tarkeä asia ja sellaisena vähintään huomautukseen tarvittava.
     • 50 henkilö (1)
     • 51 oikeussubjekti
     • 52 luonnollinen henkilö; henkilö (2)
     • 53 oikeushenkilö
     • 54 luokitteleminen; luokitus (2)
     • 55 luokka
     • 56 luokitus (1)
     • 57 koodi
     • 58 koodisto
     • 59 Y-tunnus
     • 60 LEI-tunnus