• Kommenttinne neuvottelukunnan tehtäviä koskevasta 2 §:stä:
   • Eduskunnan viittomakielten verkosto, Kiviranta Esko
    Uppdaterad:
    21.5.2020
    • Eduskunnan viittomakielisten verkosto pitää tärkeänä, että neuvottelukunnan tehtäväkenttä on laaja ja että asetus ei rajaa sen toimintamahdollisuuksia. Eduskunnan viittomakielisten verkoston käsityksen mukaan neuvottelukunnan tehtävät on määritelty asianmukaisesti.
   • Kommenttinne neuvottelukunnan kokoonpanoa koskevasta 3 §:stä:
   • Eduskunnan viittomakielten verkosto, Kiviranta Esko
    Uppdaterad:
    21.5.2020
    • Ei huomautettavaa.
   • Kommenttinne neuvottelukunnan toiminnan järjestämistä koskevasta 4 §:stä:
   • Eduskunnan viittomakielten verkosto, Kiviranta Esko
    Uppdaterad:
    21.5.2020
    • Ei huomautettavaa.
   • Muut kommentit koskien asetusta:
   • Eduskunnan viittomakielten verkosto, Kiviranta Esko
    Uppdaterad:
    21.5.2020
    • Ei muita kommentteja.
   • Muut kommentit koskien muistiota:
   • Eduskunnan viittomakielten verkosto, Kiviranta Esko
    Uppdaterad:
    21.5.2020
    • Viittomakielilaki on säädetty turvaamaan viittomakieltä käyttävien kielellisten oikeuksien toteutuminen. Tässä hallitusohjelman mukaan perustettavalla viittomakieliasiain neuvottelukunnalla on tärkeä rooli.