Lausuntopyyntö romanikielen elvytysohjelman luonnoksesta

Svarstiden går ut: 9.9.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Opetushallitus pyytää jakeluluettelossa mainituilta tahoilta lausuntoa liitteenä olevasta romanikielen elvytysohjelman luonnoksesta. Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa.

 
Bakgrund
Opetushallitus asetti asiantuntijaryhmän 12.6.2020 valmistelemaan Suomen romanikielen elvytysohjelmaa. Asiantuntijaryhmä on puheenjohtaja Henry Hedmanin (Helsingin yliopisto) johdolla valmistellut ohjelmaluonnoksen toimenpide-ehdotuksineen, joka tullaan viimeistelemään lausuntokierroksella saatavan palautteen pohjalta. Romanikielen elvytysohjelman valmistelu kuuluu Suomen 2. romanipoliittiseen ohjelmaan (2018–2022) ja sen toimenpiteet ovat osa Suomen 3. romanipoliittista ohjelmaa vuosille 2023–2030.
 
Målsättningar
Liitteenä olevan romanikielen elvytysohjelman luonnos sisältää esityksiä toimenpiteiksi, joilla romanikielen käyttöastetta pyritään nostamaan. 
Sändlista:
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Bildningsalliansen rf    
Diakonia-ammattikorkeakoulu    
Elämä ja Valo ry    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Helsingin yliopisto    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kansalaisopistojen liitto KOL ry    
Kotimaisten kielten keskus ja romanikielen lautakunta    
Kuntaliitto ry    
Lounais-, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Oikeusministeriö    
Opettajien ammattijärjestö OAJ    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opintokeskukset ry    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Romano Missio ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö/Ronk    
STEP-koulutus    
Suomen kesäyliopistot ry    
Suomen Kustannusyhdistys ry    
Suomen Rehtorit ry    
Suomen Romanifoorumi ry    
Suomen romaniyhdistys ry    
Taiteen edistämiskeskus    
Vapaa Sivistystyö ry    
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään jäsentämään sisällön mukaisesti luvuittain, ja niihin liitetään tiivistelmänä keskeisin sisältö.
Lausunnossa viitataan Opetushallituksen asiatunnukseen OPH-3457-2022.
 
Lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Tidtabell
Lausuntopyyntöön vastataan 9.9.2022 mennessä osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta (Ohjeet > Käyttöohjeet). 
 
Beredare
Lisätietoja antavat asiantuntija Miriam Schwartz, puh. 029 5331780, miriam.schwartz@oph.fi ja opetusneuvos Susanna Rajala, puh. 029 5331129, susanna.rajala@oph.fi (5.9. lähtien).
Ämnesord

romanikieli

kielen elvytys

Bilagor:

Romanikielen elvytysohjelman luonnos 05082022.pdf - Suomen romanikielen elvytysohjelman luonnos

Lausuntopyyntö_Suomen_romanikielen_elvytysohjelmasta (2).pdf - Lausuntopyyntö Suomen romanikielen elvytysohjelman luonnoksesta