Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Valtioneuvoston periaatepäätös logistiikan digitalisaatiosta

Valtioneuvoston periaatepäätös logistiikan digitalisaatiosta

Diarienummer för begäran om utlåtande: LVM035:00/2019

Svarstiden gick ut: 19.2.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa valtioneuvoston periaatepäätöksestä.

Bakgrund

Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi 5.10.2020 logistiikan digitalisaatiostrategian, jossa määritellään visio, tavoitteet ja toimenpiteet logistiikan digitalisaatiokehityksen vahvistamiseksi ja edistämiseksi. Strategian toimeenpanon tueksi pidetään tärkeänä linjata erillisessä valtioneuvoston periaatepäätöksessä logistiikan digitalisaatiosta keskeiset eri ministeriöiden ja hallinnonalojen toimet strategian tavoitteiden saavuttamiseksi. Periaatepäätöksessä kootaan yhteen myös ne logistiikan digitalisaation liittyvät toimenpiteet, jotka sisältyvät muihin keskeisiin ministeriön ohjelmiin kuten fossiilittoman liikenteen tiekartta, Liikenne 12 -ohjelma ja ICT-alan ilmasto- ja ympäristöstrategia.
 

Målsättningar
Logistiikan digitalisaatiostrategialla ja sen toimeenpanolla toteutetaan hallitusohjelman tavoitteita:
  • Käyttää täysimittaisesti liikenteen digitalisaation, palveluistumisen ja yhteiskäytön mahdollisuudet järjestelmän kehittämiseksi, päästöjen vähentämiseksi ja saavutettavuuden parantamiseksi
  • Lisätä Suomen tunnettuutta teknologisen kehityksen, innovatiivisten hankintojen ja kokeilukulttuurin edelläkävijänä muun muassa kehittämällä säädösympäristöä ja hallintoa siten, että ne mahdollistavat digitalisaation ja kestävän kehityksen sekä laajan kokeilukulttuurin
  • Vauhdittaa toimialojen kasvuhakuisuutta ja tulevaisuuden haasteisiin vastaavaa rohkeaa uudistumista muun muassa ottamalla huomioon digitalisaation edistämisessä ja tietopolitiikassa pk-yritysten kyky tarttua uusiin mahdollisuuksiin avoimien rajapintojen kautta

 
Linkit

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM035:00/2019 - Hankeikkuna Logistiikan digitalisaatiostrategiasta

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162463 - Logistiikan digitalisaatiostrategia 5.10.2020

Liitteet:

Valtioneuvoston periaatepäätös logistiikan digitalisaatiosta_luonnos.pdf - Luonnos Valtioneuvoston periaatepäätöksestä logistiikan digitalisaatiosta

Tidtabell

Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 19.2.2021.

Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. Jos lausunnon toimittaminen lausuntopalvelu.fi- sivuston kautta ei onnistu, lausunnon voi toimittaa myös liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi.

 
Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/13450/2020.
Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

 
Valmistelijat
Noora Lähde
noora.lahde@lvm.fi
puh. 045 2222 017

Maria Rautavirta
maria.rautavirta@lvm.fi
puh. 040 718 5975
Sändlista:
Aalto-yliopisto    
Aalto-yliopisto    
Aava Software Ltd    
ABB Oy Finland    
ABB Oy Finland    
Aerocopters Consulting Finland    
Airpro Oy    
Airpro Oy    
A-katsastus    
Aker Arctic    
Ammattipätevyyskouluttajat ry    
ANS Finland    
ANS Finland    
ANS Finland    
Arctia Drone Lab    
Arctia Oy    
Arctia Oy    
Arctia Oy    
Arctic Machine    
Atlastica Oy    
Auto- ja kuljetusalan Työntekijäliitto AKT    
Auto- ja kuljetusalan Työntekijäliitto AKT    
Autoalan ja korjaamoiden liitto    
Autoalan Keskusliitto AKL ry    
Autoliikenteen Työnantajaliitto    
Autoliikenteen Työnantajaliitto    
Autoliitto    
Autoliitto    
Autosofta Oy    
Autosofta Oy    
Autotuojat- ja teollisuus ry    
Awake.ai    
Avarea Oy    
Avartek    
Beweship Oy    
Beweship Oy    
Bittium Oyj    
Bitwise Oy    
Blue Water Shipping BWS    
Bore Oy Ab    
Business Finland    
Business Finland    
Business Finland    
Business Finland    
Business Finland    
CAB Group Ab    
Cabforce Oy    
Cabonline    
Cargotec Oyj    
Cargotec Oyj    
Cargotec Oyj    
Cargotec Oyj    
CGI Suomi Oy    
CGI Suomi Oy    
CHS Group    
Cinia    
Cisco Oy    
Containerships    
DB Core    
DB Core    
DB Core    
DB Schenker    
DB Schenker    
Dekra    
DHL Freight (Finland)    
DHL Freight (Finland)    
DHL Freight (Finland)    
Dimecc Oy    
Dimecc Oy    
DNA Oyj    
DNA Oyj    
Eckerö Line Oy    
EcoPorts Finland Oy    
EEE Innovations Oy    
EEE Innovations Oy    
EEE Innovations Oy    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK    
Elisa Oyj    
Energiateollisuus    
Ericsson Oyj    
Erillisverkot    
ESL Shipping    
Espoon kaupunki    
Espotel Oyj    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etlatieto    
FCG    
Fenniarail    
Ficom ry    
Finavia Oyj    
Finferries    
Finferries    
Fingrid Oyj    
FINLogistics    
Finnair Oyj    
Finnair Oyj    
Finnair Oyj    
Finnair Oyj    
Finnair Oyj    
Finnair Oyj    
Finnair Oyj    
Finnlines Oyj    
Finnpilot    
Finnpilot    
Finnpilot    
Finnpilot    
Finrail    
Finrail    
Finrail    
Finrail    
Fintraffic    
Fintraffic    
Fintraffic    
Fleetonomy    
Forest Industries    
Forum Virium    
Forum Virium    
FREJA Transport & Logistics Oy    
F-Secure    
Gaia Consulting Oy    
Gaia Consulting Oy    
Gaia Consulting Oy    
Geowise    
Geowise    
GS1 Finland Oy    
GS1 Finland Oy    
HaminaKotka Satama Oy    
Haminan kaupunki    
Hangon kaupunki    
Hangon Satama Oy    
Hangon Satama Oy    
Helsingin kaupungin liikenne    
Helsingin kaupungin liikenne    
Helsingin kaupunki    
Helsingin kaupunki    
Helsingin pelastuslaitos    
Helsingin poliisilaitos    
Helsingin Satama Oy    
Helsingin Satama Oy    
Helsingin seudun kauppakamari    
Helsingin Seudun Liikenne HSL    
Helsingin Taksipalvelu Oy    
Helsingin yliopisto    
Helsinki Institut for Information Technology HIIT    
HKScan Finland Oy    
Huolintaliikkeiden liitto Oy    
Hämeen ammattikorkeakoulu    
Hämeen poliisilaitos    
Hämeenlinnan kaupunki    
IBM Services    
Ilmatieteen laitos    
Ilmatieteen laitos    
Ilmatieteen laitos    
Ilmatieteen laitos    
ILP Group Logistics Oy    
Incessant Oy    
Inex Partners Oy    
Inex Partners Oy    
Infotripla    
Infra-Rakennusteollisuus    
Inkoo Shipping Oy Ab    
Insta ILS    
Invalidiliitto    
ITS Finland    
ITS Finland    
ITS Finland    
Itä-Suomen poliisilaitos    
Itä-Uudenmaan poliisilaitos    
J. Vainion Liikenne Oy    
Jetpak Finland Oy    
Joensuun kaupunki    
Jokipelastus    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän pelastuslaitos    
Jyväskylän yliopisto    
K1-katsastus    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kaakkois-Suomen poliisilaitos    
Kainuun ELY-keskus    
Kajaanin kaupunki    
Kajaanin pelastuslaitos    
Kalajoen Satama Oy    
Kanta-Hämeen pelastuslaitos    
Kaupan liitto    
Kauppahalli24    
Kemianteollisuus ry    
Kemin kaupunki    
Kemin Satama Oy    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kesko Oyj    
Kesko Oyj    
Kesko Oyj    
Keskuskauppakamari    
Kittilän kunta    
Kiwa    
Kokkolan kaupunki    
Kokkolan Satama Oy    
Kone Oyj    
Kongsberg    
Kongsberg    
Kotkan kaupunki    
Kouvola Cargo Handling Oy    
Kouvola Innovation    
Kouvola Innovation    
Kuntaliitto    
Kuntalogistiikka Oy    
Kuopion kaupunki    
Kuopion pelastuslaitos    
Kuortti Logistics Oy    
Kymenlaakson pelastuslaitos    
Kyyti Group Oy    
Langh Ship Oy    
Lapin ELY-keskus    
Lapin pelastuslaitos    
Lapin poliisilaitos    
Lappeenrannan teknillinen yliopisto    
Lappeenrannan teknillinen yliopisto    
Lentola Logistics    
Lentotulli    
Lidl Suomi Ky    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikenneoikeusyhdistys    
Liikenneturva    
Liikennevakuutuskeskus    
Liikennevakuutuskeskus    
Liikenteen turvallisuuskouluttajat ry LIITU    
Linja-Autoliitto    
Linkker Oy    
Linkker Oy    
Logistiikkayritysten liitto    
Lounais-Suomen poliisilaitos    
Loviisan Satama Oy    
Luotsiliitto    
Länsi-Uudenmaan poliisilaitos    
Maanmittauslaitos    
Maanmittauslaitos    
Maanmittauslaitos    
MaaS Global Oy    
MaaS Global Oy    
MacGregor    
MacGregor    
Meriaura    
Merikotka-tutkimuskeskus    
Merimies-Unioni    
Meritaito    
Meriteollisuus ry    
Metropolia    
Metsä Group    
Metsäalan kuljetusyrittäjät    
Metsäteho    
Meyer Turku Oy    
Meyer Turku Oy    
Mipro    
Moottoriliitto    
MTK    
Naantalin kaupunki    
Naantalin Satama Oy    
Napa    
Neele-Vat Finland Oy    
Neste Oyj    
Nokia Oyj    
North European Logistics Institute    
NRC Group Finland Oy    
Nurminen Logistics    
Oikeusministeriö    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Open Knowledge Finland    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oriola    
Oulun kaupunki    
Oulun pelastuslaitos    
Oulun Satama Oyj    
Oulun Satama Oyj    
Oulun yliopisto    
Outokumpu Oyj    
Oy Bloomberg Stevedoring Ab    
Oy Kaskisen Satama    
Oy Kaskisten satama    
Oy Matkahuolto Ab    
Oy Pohjolan Liikenne Ab    
Oy Waremann Acrux Ab    
Palvelualojen työnantajat PALTA ry    
Perille Mobility Services Oy    
Pietarsaaren Satama Oy    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan pelastuslaitos    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Poliisihallitus    
Porin kaupunki    
Porin Satama Oy    
Porvoon pelastuslaitos    
Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry    
Posti Oy    
Posti Oy    
Posti Oy    
Posti Oy    
PostNord Oy    
Postpal oü    
Proxion Oy    
Puolutusministeriö    
Puolutusministeriö    
Pyöräliitto    
Päijät-Hämeen pelastuslaitos    
Pääesikunta    
Pöyry Oyj    
Raahen kaupunki    
Raahen Satama Oy    
Rahjan Huolinta Oy    
Rahtarit    
Rajavartiolaitos    
Rakennusliitto ry    
Ramboll Oy    
Ramboll Oy    
Rauma Marine Constructions    
Rauman kaupunki    
Rauman Satama Oy    
Rauman Satama Oy    
Rautatiealan Unioni    
Robots Expert    
Rocla Solutions Oy    
Rolls Royce Marine BV    
Rovaniemen kaupunki    
Rumble Tools Oy    
Safety4Traffic    
Sahateollisuus ry    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan pelastuslaitos    
Satamaliitto    
Securitas    
Sensible4    
Sharpershape    
Sisäministeriö    
Sisä-Suomen poliisilaitos    
Sitowise Oy    
Sitowise Oy    
Sitra    
Skydata Oy    
Solita Oy    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Speys    
Speys    
Stora Enso Oyj    
STTK    
Suomen Akatemia    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Autokoululiitto ry    
Suomen Autoteknillinen Liitto    
Suomen Erillisverkot Oy    
Suomen Huolinta- ja logistiikkaliitto ry    
Suomen Huolintaliikkeiden tuki ry    
Suomen Ilmailuliitto    
Suomen Kaukokiito Oy    
Suomen Konepäällystöliitto    
Suomen kuljetus ja logistiikka SKAL ry    
Suomen kuljetus ja logistiikka SKAL ry    
Suomen kuljetus ja logistiikka SKAL ry    
Suomen kuljetus ja logistiikka SKAL ry    
Suomen kuntalogistiikka    
Suomen Kuntalogistiikka    
Suomen Laivameklariliitto    
Suomen Laivapäällystöliitto    
Suomen Liikkumisoperaattori Oy    
Suomen Motoristit    
Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry    
Suomen Palvelutaksit ry    
Suomen Psykologiliitto    
Suomen Sokeri Oy    
Suomen Standardisoimisliitto    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Synocys Oy    
Taksidata    
Taksiliitto    
Taksiliitto    
Tallink Silja Oyj    
Tampere University of Applied Sciences    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Tampereen kaupunki    
Tampereen kaupunki    
Tampereen kaupunki    
Tampereen teknillinen yliopisto    
Tampereen yliopisto    
Teknisen Kaupan Liitto    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teknologiateollisuus    
Teknologiateollisuus    
Teknologiateollisuus    
Teknologiateollisuus    
Telia Finland Oyj    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Third Space Auto    
Tieke    
Tieke    
TietoEvry    
TietoEvry    
TietoEvry    
Tietorahti Oy    
Tietosuojavaltuutettu    
Tieyhdistys    
Tilastokeskus    
TIVIA ry    
TIVIA ry    
Tornion kaupunki    
Tornion Satama Oy    
Traficon Oy    
Trafix Oy    
Transdev    
Tulli    
Tulli    
Tulli    
Tulli    
Tulli    
Tulli    
Tulli    
Turun kaupunki    
Turun kaupunki    
Turun kaupunki    
Turun kaupunki    
Turun pelastuslaitos    
Turun Satama Oy    
Turun Satama Oy    
Turun yliopisto    
Turun yliopisto    
Turun yliopiston Brahea-keskus    
Turvallisuustutkinta    
Tuup Oy    
Tuup Oy    
Tuup Oy    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työtehoseura    
Uber    
Ulkoministeriö    
Ulkoministeriö    
unbAInd    
UPM Kymmene Oyj    
Uudenkaupungin Satama Oy    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uusikaupunki    
Vaasan kaupunki    
Vaasan kaupunki    
Vaasan Oy    
Vaasan Oy    
Vaasan Oy    
Vaasan Satama    
Vaasan yliopisto    
Vakuutuskeskus    
Valio Oy    
Valmet Automotive Oy    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
VastuuGroup    
Vedia Oy    
Vedia Oy    
Veolia Transdev Oy    
Verohallinto    
Vertical Hobby    
Videodrone    
Viking Line    
Wing LLC    
Vinka    
Vitomittaus Oy    
VR Group    
VR Transpoint    
VR-Yhtymä Oy    
VR-Yhtymä Oy    
VR-Yhtymä Oy    
VTT Senseway Oy    
Wärtsilä Finland Oy    
Wärtsilä Finland Oy    
Väylävirasto    
Väylävirasto    
Väylävirasto    
Väylävirasto    
Väylävirasto    
Yara    
Yhteinen toimialaliitto    
Yhteinen toimialaliitto    
YIT Infra Oy    
Yleinen Teollisuusliitto ry    
Ympäristöhallinnon yhteinen verkkosivusto    
Ympäristöhallinnon yhteinen verkkosivusto    
Ympäristöministeriö    
Ympäristöministeriö    
Ympäristöministeriö    
Ympäristöministeriö    
Åbo Akademi    
Ålands sjöfartsakademi    
Ålands sjösäkerhetscentrum    
Asiasanat

Logistiikka, digitalisaatio, tavaraliikenne, tiedon hyödyntäminen, data