Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö yritysten määräaikaista kustannustukea koskevan lain (508/2020) muuttamisesta/Tapahtumatakuu

Lausuntopyyntö yritysten määräaikaista kustannustukea koskevan lain (508/2020) muuttamisesta/Tapahtumatakuu

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/8950/2021

Svarstiden gick ut: 7.4.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi koskien tapahtumatakuuta. Tapahtumatakuusta on kustannustuen neljännen hakukierroksen valmistelun yhteydessä tarkoitus säätää osana kustannustukilakia.
Bakgrund
Lakiehdotuksella parannetaan edellytyksiä järjestää tapahtumia pienentämällä pandemian aiheuttamaa taloudellista riskiä
Målsättningar
Erityisesti kesätapahtumien järjestämisen mahdollistaminen pandemiasta aiheutuvaa riskiä pienentämällä
Liitteet:
Tidtabell
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 7.4.2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa asiassa lausuntonsa. 
Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja lausuntopalvelun kautta annetut lausunnot julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Valmistelijat
elinkeinoministerin erityisavustaja Jenny Hasu, p. 029 504 7213
teollisuusneuvos Mikko Huuskonen, TEM, p. 029 506 3732
ylijohtaja Riitta Kaivosoja, OKM, p. 029 533 0129
Sändlista:
Elinkeinoelämän Keskusliitto    
Finland Festivals ry    
Forum Artis ry    
Keskuskauppakamari    
Kirkkohallitus    
KULTA ry    
MaRa Timo Lappi    
Music Finland ry    
Palta Ylitalo Tuomas    
PAM Jakosuo Katri    
SMAL: Mäki-Fränti Heli    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry    
Suomen Olympiakomitea ry    
Suomen Yrittäjät    
Taiteen edistämiskeskus, Taike    
Tapahtumateollisuus    
USKOT-foorumi ry