Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till undervisnings- och kulturministeriets förordning om bestämmande av landsspecifika priser per enhet för privat grundläggande utbildning som ordnas utomlands

Utkast till undervisnings- och kulturministeriets förordning om bestämmande av landsspecifika priser per enhet för privat grundläggande utbildning som ordnas utomlands

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/30985/2022

Svarstiden gick ut: 9.12.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Det föreslås att det utfärdas en ny förordning om bestämmande av landsspecifika priser per enhet för privat grundläggande utbildning som ordnas utomlands. För närvarande finns det inga bestämmelser om landsspecifika höjningar eller sänkningar genom gällande förordning. Det föreslås att förordningen träder i kraft den 30 december 2022 för att den ska kunna tillämpas på finansieringen för 2023.
Målsättningar
Uppdatera finansieringen av privat grundläggande utbildning som ordnas utomlands.
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna in ert yttrande senast den 9 december 2022 på grund av att förordningen ska sättas i kraft med kort tidtabell.
Svarsanvisningar för mottagare
Undervisnings- och kulturministeriet ger er möjlighet att yttra er om utkastet till proposition. Också instanser som inte nämns i sändlistan är välkomna att lämna ett utlåtande till ministeriet. Utlåtandet kan lämnas på svenska eller finska.

Vi ber er lämna in ert utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post till ministeriets registratorskontor.

Den som lämnar ett utlåtande måste registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur man tar i bruk tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Om du inte vill registrera dig i tjänsten, kan utlåtandet också skickas per e-post till undervisnings- och kulturministeriets registratorskontor (kirjaamo.okm@gov.fi). Ange diarienumret VN/30985/2022 som referens i utlåtandet.

De ministerier som använder VAHVA ska föra in sitt utlåtande för ärende VN/30985/2022 i VAHVA.

Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras på webbplatsen utlåtande.fi och i Statsrådets projektportal.
Beredare
Marjaana Larpa, regeringsråd, marjaana.larpa@gov.fi, tfn 0295 330 480
Anne-Marie Brisson, regeringsråd, anne-marie.brisson@gov.fi, tfn 0295 330 079
Jari Rutanen, specialsakkunnig, jari.rutanen@gov.fi, tfn 0295 330 011
Sändlista:
Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry    
Opetushallitus    
Pietarin Suomalainen Koulutusyhdistys ry    
Suomalainen Koulutusyhdistys ry    
TALLINNAN SUOMALAISEN KOULUN TUKI RY    
Tarton Suomalaisen Koulun Yhdistys ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Ulkosuomalaisparlamentti    
Valtiovarainministeriö