Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Luonnos hallituksen esitykseksi: Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön puitteissa laaditun Pekingin yleissopimuksen, Pekingin pöytäkirjan ja Montrealin pöytäkirjan kansallinen hyväksyminen ja voimaansaattaminen

Luonnos hallituksen esitykseksi: Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön puitteissa laaditun Pekingin yleissopimuksen, Pekingin pöytäkirjan ja Montrealin pöytäkirjan kansallinen hyväksyminen ja voimaansaattaminen

Diarienummer för begäran om utlåtande: LVM/892/03/2019; UM PC0TQ7FX-11

Svarstiden gick ut: 31.8.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Ulkoministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle kansainväliseen siviili-ilmailuun liittyvien laittomien tekojen ehkäisemisestä tehdyn yleissopimuksen, ilma-alusten laittoman haltuunoton ehkäisemisestä tehtyä yleissopimusta täydentävän pöytäkirjan sekä rikoksista ja eräistä muista teoista ilma-aluksissa tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi ja laiksi rikoslain muuttamisesta.
 
Edellä mainitut kolme sopimusta liittyvät sisällöllisesti kiinteästi toisiinsa, minkä vuoksi niistä on laadittu yhteinen hallituksen esitys. Hallituksen esitys on laadittu ulkoministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön ja oikeusministeriön yhteistyönä.
 
Sopimusten täytäntöönpano edellyttää muutoksia rikoslakiin. Näihin sisältyy muun muassa rikoslain 1 luvun 2 §:ään ehdotettava muutos, jonka mukaisesti Suomen rikosoikeuden soveltamisalaa laajennettaisiin tilanteisiin, joissa Suomi on lennon laskeutumis- tai operaattorivaltio.  
 

 
 
Linkit
Liitteet:

Lausuntopyyntö AVSEC HE.docx - Lausuntopyyntö

Hallituksen esitys AVSEC.docx - Hallituksen esitys

Regeringens proposition _huvudsakliga innehåll _ lagförslag.docx - Regeringens proposition. Pääasiallinen sisältö ja lait ruotsiksi - ruotsinkielinen HE täydennetään käännöksen valmistuttua.

Tidtabell
Lausunnot pyydetään lähettämään ulkoministeriölle 31.8.2020 mennessä.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään lähettämään lausuntopalvelu.fi:n kautta tai sähköpostitse osoitteisiin: kirjaamo.um@formin.fi sekä OIK-10@formin.fi 31.8.2020 mennessä.
 
Valmistelijat
UM: Yksikön päällikkö Sari Mäkelä, sari.makela@formin.fi, 0295 351 446


 
Sändlista:
ANS Finland    
Finavia Oyj    
Finnair    
Lappeenrannan lentoasema    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Mikkelin kaupunki - Lentoasema - Hernetkoski Mikke    
Mikkelin lentoasema    
Nordic Regional Airlines Oy (Norra)    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Puolustusministeriö    
Seinäjoen lentoasema Oy    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen ilmailuliitto    
Suomen Moottorilentäjien liitto ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Ympäristöministeriö