Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö metsäpeurakannan hoitosuunnitelmaluonnoksesta

Lausuntopyyntö metsäpeurakannan hoitosuunnitelmaluonnoksesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/11658/2023

Svarstiden gick ut: 12.6.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Maa- ja metsätalousministeriö pyytää mahdollista lausuntoanne oheisesta ministeriön kannanhoitosuunnitelmaluonnoksesta, joka koskee metsäpeurakannan hoitosuunnitelmaa.
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 12.6.2023 ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen 
kirjaamo.mmm@gov.fi tai kirjeitse osoitteeseen maa- ja metsätalousministeriö, PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO. Sähköiset lausunnot tulee toimittaa pdf- ja lausuntoyhteenvedon laatimisen nopeuttamiseksi word- tai rtf-tallennusmuodossa.
Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä. 
Lisätietoja asiasta antaa asiantuntija Ida Anomaa (etunimi.sukunimi@gov.fi).

 
Liitteet:

allekir_ VN_11658_2023-MMM-1 VN_11658_2023-MMM-1 Lausuntopyyntö metsäpeurakannan hoitosuunnitelmaluonno 4541295_2_1.PDF - Lausuntopyyntö metsäpeurakannan hoitosuunnitelmaluonnoksesta

Metsäpeurakannan hoitosuunnitelmaluonnos.DOCX - Metsäpeurakannan hoitosuunnitelma LUONNOS

Tidtabell
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 12.6.2023.
Svarsanvisningar för mottagare
Maa- ja metsätalousministeriö pyytää mahdollista lausuntoanne oheisesta ministeriön kannanhoitosuunnitelmaluonnoksesta, joka koskee metsäpeurakannan hoitosuunnitelmaa.
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 12.6.2023 ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen 
kirjaamo.mmm@gov.fi tai kirjeitse osoitteeseen maa- ja metsätalousministeriö, PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO. Sähköiset lausunnot tulee toimittaa pdf- ja lausuntoyhteenvedon laatimisen nopeuttamiseksi word- tai rtf-tallennusmuodossa.
Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä. 
 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa asiantuntija Ida Anomaa (etunimi.sukunimi@gov.fi).