Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Förslag till regeringens proposition med förslag till lag om vissa stipendier till författare och översättare - arbetsgruppens rapport

Förslag till regeringens proposition med förslag till lag om vissa stipendier till författare och översättare - arbetsgruppens rapport

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/2293/2020

Svarstiden gick ut: 24.3.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Utbildnings- och kulturministeriet begär utlåtanden om bifogade arbetsgruppsrapport gällande ett förslag till lag om vissa stipendier till författare och översättare.


Arbetsgruppen föreslår att den nuvarande lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare ska ersättas med en ny lag. Det föreslås att den nya lagen ska heta Lag om vissa stipendier till författare och översättare.
 
Tillämpningsområdet ska omfatta skönlitteratur och facklitteratur med undantag för vetenskapliga undersökningar, läroböcker eller därmed jämförbara verk. Syftet är att främja mångfalden, livskraften och tillgången i fråga om den litterära kulturen, möjligheterna för den i Finland bosatta befolkningen att ta del av litteratur på något annat språk samt författares och översättares kreativa yrkesarbete.

I statsbudgeten ska det årligen reserveras ett fast anslag som anvisas till stipendier som beviljas författare och översättare för kreativt arbete. Av anslaget ska 90 procent reserveras för skönlitteratur och 10 procent för facklitteratur. Av dessa andelar ska författarna tilldelas minst 78 procent och översättarna minst 18 procent. Återstående 4 procent ska delas mellan författarna och översättarna enligt beslut som fattas årligen.

Beslut om stipendier inom skönlitteratur ska fattas av en statlig konstkommission som fungerar i anknytning till Centret för konstfrämjande. Beslut om stipendier inom facklitteratur ska fattas av Vetenskapliga samfundens delegation som beviljas statsunderstöd av undervisnings- och kulturministeriet.

Bakgrund
uppgift att bereda ett förslag till revidering av lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare. 


 
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er sända era utlåtanden senast onsdagen den 24 mars 2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande via webbplatsen utlåtande.fi (www.utlåtande.fi). Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post. Undervisnings- och kulturministeriet ber att utlåtandet indelas enligt rubrikerna i begäran om utlåtande

Den som vill lämna ett utlåtande ska registrera sig och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om användning av utlåtandetjänsten finns på webbplatsen utlåtande.fi under Anvisningar > Bruksanvisningar. 

Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande. OBS! Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Ytterligare upplysningar ges av: regeringssekreterare Elina Anttila, tfn 0295 3 30184, e-post: elina.anttila(at)minedu.fi och kulturråd Leena Laaksonen, tfn 02953 30175, e-post: leena.laaksonen(at)minedu.fi.
Sändlista:
Elävien runoilijoiden seura ry    
Espoon Kirjailijat - Esbo Författare ry    
Espoon Kirjoittajayhdistys Limerikki    
Finlands svenska författareförening rf    
Helsingin Kirjailijat - Helsingfors Författare ry    
IBBY Finland ry    
Kainuun Kirjailijat ry    
Kanta-Hämeen Kirjailijayhdistys Vana -66 ry    
Keski-Karjalan Kirjailijayhdistys Martva ry    
Keski-Suomen Kirjailijat ry    
Keski-Suomen Kynäri ry    
Kirjailija- ja kääntäjäapurahalautakunta    
Kirjallisuusyhdistys Kirja-Varkaus ry    
Kirjan talo – Bokens hus ry    
Kirjoittajayhdistys Akseli ry    
Kirjoittajayhdistys Ernesti ry    
Kirjoittajayhdistys Paltta ry    
Kirjoittajayhdistys Sonetti ry    
Kivi-talo Säätiö - Stiftelsen Villa Kivi    
Kääntäjien ammattiosasto KAOS ry    
Labbet r.f.    
Lapin kirjallisuusseura    
Lastenkirjainstituutin kannatusyhdistys ry    
Lounais-Suomen Kirjailijat ry    
Lukukeskus - Läscentrum ry    
ManuScript -63    
Mikkelin Kirjoittajat ry    
Nuoren Voiman Liitto ry    
Oikeusministeriö    
Oulun Kirjailijaseura ry    
Oulun ympäristön kynäilijät ry    
Pieksämäen Kirjoittajat ry    
Pirkkalaiskirjailijat ry    
Pohjanmaan Kirjailijat ry    
Pohjois-Karjalan Kirjailijayhdistys Ukri ry    
Pohjois-Pohjanmaan Kirjoittajat ry    
Pohjois-Savon Kirjallinen Yhdistys Vestäjät ry    
Runoyhdistys Nihil Interit ry    
Salon Seudun Kirjoittajat ry    
Salpausselän Kirjailijat ry    
Sarjakuvantekijät ry    
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ry    
Suomen Kirjailijaliitto ry    
Suomen kirjailijanimikkoseurat - De litterära sällskapen i Finland    
Suomen kirjainstituutin säätiö    
Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry    
Suomen Maakuntakirjailijat ry    
Suomen Nuorisokirjailijat ry    
Suomen näytelmäkirjailijat ja käsikirjoittajat ry    
Suomen PEN ry    
Suomen Sarjakuvaseura ry    
Suomen tiedekustantajien liitto ry    
Suomen tiedetoimittajain liitto ry    
Suomen tietokirjailijat ry    
Svenska Litteratursällskapet i Finland    
Taiteen edistämiskeskus    
Tammerkynä ry    
Tampereen Kirjoittajayhdistys Viitapiiri    
Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta    
Tieteellisten seurain valtuuskunta    
Uudenmaan Kirjoittajat ry    
Valtion kirjallisuustoimikunta    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan Kirjoittajat ry    
Ämnesord

Kirjallisuus

Kääntäjät

Kirjailijat

Apurahat