Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Oikeudenkäyntikulutyöryhmän mietintö

Oikeudenkäyntikulutyöryhmän mietintö

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/1347/2021

Svarstiden gick ut: 30.6.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne oikeudenkäyntikulutyöryhmän mietinnöstä.
Tausta
Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi toimivat oikeusprosessit ja oikeusturva, mihin kuuluu muun muassa oikeusturvan saatavuus taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta (s. 87).
Tavoitteet
Oikeudenkäyntikulujen kohtuullistamista koskevan ehdotuksen tavoitteena on parantaa oikeuden saatavuutta yhteiskunnassa pienentämällä ihmisten ja yhteisöjen oikeudenkäyntikuluriskiä riita-asioissa.
 
Oikeudenkäyntikuluarviota koskevan ehdotuksen tavoitteena on parantaa oikeudenkäyntiasiamiehen tai -avustajan päämiehen tietoisuutta oikeudenkäynnin kustannuksista.
Linkit

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-400-310-0 - Oikeudenkäyntikulutyöryhmän mietintö (Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja 2022:21)

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään torstaina 30. kesäkuuta 2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään toimittamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä. 
 
Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.
Valmistelijat
Lainsäädäntöneuvos Jukka Siro, puh. 02951 50021, etunimi.sukunimi@gov.fi.
Jakelu:
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Etelä-Karjalan käräjäoikeus    
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus    
Etelä-Savon käräjäoikeus    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta    
Ihmisoikeuskeskus    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan oikeustieteiden laitos    
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus    
Julkiset oikeusavustajat ry    
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kainuun käräjäoikeus    
Kanta-Hämeen käräjäoikeus    
Keski-Suomen käräjäoikeus    
Keskuskauppakamarin välimieslautakunta    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Korkein oikeus (varataan tilaisuus antaa lausunto)    
Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet    
Kuluttajariitalautakunta    
Kymenlaakson käräjäoikeus    
Lapin käräjäoikeus    
Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta    
Liikenne- ja potilasvahinkolautakunta    
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ry    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus    
Markkinaoikeus    
Oikeudenkäyntiavustajalautakunta    
Oulun käräjäoikeus    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pohjanmaan käräjäoikeus    
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus    
Pohjois-Savon käräjäoikeus    
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Päijät-Hämeen käräjäoikeus    
Rovaniemen hovioikeus    
Satakunnan käräjäoikeus    
Suomen Asianajajaliiton valvontalautakunta    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Lakimiesliitto ry    
Suomen Perimistoimistojen Liitto ry    
Suomen tuomariliitto ry    
Suomen velalliset ry    
Suomen yrittäjät ry    
Takuusäätiö    
Tuomioistuinvirasto    
Turun hovioikeus    
Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta    
Vaasan hovioikeus    
Valtiokonttori    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Ålands tingsrätt