Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Matkailupalvelujen ammattitutkinnon perusteiden uudet tutkinnon osat

Matkailupalvelujen ammattitutkinnon perusteiden uudet tutkinnon osat

Diarienummer för begäran om utlåtande: OPH 1108 2020

Svarstiden gick ut: 18.8.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Opetushallitus pyytää lausuntoanne matkailupalvelujen ammattitutkinnon perusteiden uusista valinnaisista tutkinnon osien luonnoksista:
Lentokoneen matkustamohenkilöstön asiakaspalvelutehtävissä toimiminen 30 osp ja Lentokoneen matkustamon turvallisuusosaajan toimiminen 25 osp.
 
Bakgrund
Opetushallitus määrää tutkinnon perusteet tutkintorakenteessa oleville ammatilliselle tutkinnolle. Valmistelutyö tehdään yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän, koulutuksen järjestäjien ja muiden sidosryhmien kanssa. Matkailupalvelujen ammattitutkinnon perusteiden uudet tutkinnon osien luonnokset on valmisteltu kolmikantaisessa asiantuntijaverkostossa. Verkostossa on ollut mukana lentokoneen matkustamohenkilöstön työelämän edustajia, opettajia ja alan sidosryhmien edustajia. Lisäksi tutkinnon osien luonnoksista on pyydetty kommentteja myös muilta työelämän edustajilta ja opettajilta. Matkailupalvelujen ammattitutkinnon perusteen uudet valinnaiset tutkinnon osat tulevat voimaan 1.2.2021.
 
 
Linkit

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/4028280 - Nykyinen tutkinnonperuste: Matkailupalvelujen ammattitutkinto OPH-844-2018

Liitteet:

Matkailupalvelujen ammattitutkinto - uudet tutkinnon osat.pdf - Matkailupalvelujen ammattitutkinnon perusteen uudet valinnaiset tutkinnon osat, joista pyydämme lausuntoa.

Tidtabell
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 18.8.2020.  
 
Svarsanvisningar för mottagare
Lausuntoa pyydämme uusien valinnaisten tutkinnon osien seuraavista asioista:
  • tutkinnon osien työelämälähtöisyydestä
  • tutkinnon osien sisällöistä (ammattitaitovaatimukset ja ammattitaidon osoittamistavat).
Tutkinnon osien sisältö viimeistellään saatujen lausuntojen pohjalta.
Viimeistelyvaiheessa tarkastetaan myös tutkinnon perusteiden kieliasu, joten lausunnon antajat voivat keskittyä luonnoksen sisältöön.


Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. 

 
Valmistelijat
Matkailupalvelujen ammattitutkinnon perusteiden uudet valinnaiset tutkinnon osat on valmisteltu matkailualan ja lentoliikenteen matkustamohenkilöstön asiantuntijaverkoston kanssa.

Asiantuntijaverkostossa ovat olleet mukana seuraavat henkilöt:

Niina Aaltela, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Torsti Helenius, Finnair Oyj
Annica Lindblom-Puustinen, Nordic Regional Airlines Oy
Sari Linkova, Finnair Oyj
Laura Viitanen, Careeria Oy

Matkailupalvelujen ammattitutkinnon perusteiden uudet valinnaiset tutkinnon osat on valmisteltu yhteistyössä Careeria Oy:n kanssa. 

Lisätietoja antavat opetusneuvos Tuula Sumkin tuula.sumkin@oph.fi ja asiantuntijaverkoston sihteeri Laura Viitanen laura.viitanen@careeria.fi.
 

 
Sändlista:
AEL-Amiedu Oy    
Ahlmanin koulun Säätiö sr    
Aitoon Emäntäkoulu Oy    
Ammattiopisto Spesia Oy    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Axxell Utbildning Ab    
Careeria Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia    
Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Etelä-Savon Koulutus Oy    
Helsingin kaupunki    
Hengitysliitto ry    
Hyria koulutus Oy    
Invalidisäätiö sr    
Itä-Karjalan Kansanopistoseura ry    
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä    
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia    
Jyväskylän Talouskouluyhdistys r.y.    
Järviseudun Koulutuskuntayhtymä    
Kajaanin kaupunki    
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia    
Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä    
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Kiipulasäätiö sr    
Kirkkopalvelut ry    
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä    
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä    
Koulutuskuntayhtymä OSAO    
Koulutuskuntayhtymä Tavastia    
Kouvolan Aikuiskoulutussäätiö sr    
Kouvolan kaupunki    
Kuopion Talouskoulun kannatusyhdistys r.y.    
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä    
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä    
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Länsirannikon Koulutus Oy    
Marttayhdistysten liitto ry    
Opettajien Ammattijärjestö OAJ    
OPH/Työelämätoimikunta    
Optima samkommun    
Palkansaajien koulutussäätiö sr    
Palvelualojen ammattiliitto PAM    
Perho Liiketalousopisto Oy    
Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Raahen Koulutuskuntayhtymä    
Raision Seudun Koulutuskuntayhtymä    
Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä    
Saamelaisalueen Koulutuskeskus    
Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä    
SASKY koulutuskuntayhtymä    
Satakunnan koulutuskuntayhtymä    
Savon Koulutuskuntayhtymä    
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä    
STTK ry    
Suomen ammattiin opiskelevien liitto Sakki ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Diakoniaopisto - SDO Oy    
Suomen Nuoriso-Opiston kannatusyhdistys ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry    
Suomen Yrittäjät    
Suupohjan Koulutuskuntayhtymä    
Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab    
Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur    
Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr    
Tampereen kaupunki    
Turun Aikuiskoulutussäätiö sr    
Turun kaupunki    
Työtehoseura ry, ruotsiksi Arbetseffektivitetsföreningen rf    
Vaasan kaupunki    
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä    
Vantaan kaupunki    
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Äänekosken Ammatillisen Koulutuksen kuntayhtymä    
Asiasanat

ammatillinen koulutus, ammattitutkinto, tutkinnon perusteet