Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Luonnos oikeusministeriön asetukseksi tutkintavankiloina toimivista vankiloista

Luonnos oikeusministeriön asetukseksi tutkintavankiloina toimivista vankiloista

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/4937/2022

Svarstiden gick ut: 4.11.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta oikeusministeriön asetukseksi tutkintavankiloina toimivista vankiloista.

Uudella asetuksella kumottaisiin voimassa oleva oikeusministeriön asetus tutkintavankiloina toimivista vankiloista (341/2017).
Bakgrund
Tutkintavankiloina toimivista vankiloista annetussa oikeusministeriön asetuksessa määritellään miehille tarkoitetut tutkintavankilat ja naisille tarkoitetut tutkintavankilat. Voimassaoleva oikeusministeriön asetus ei enää täysin vastaa tutkintavankien sijoittamistarpeita.

Ehdotettu uusi asetus vastaisi sisällöltään nykyistä asetusta vähäisin muutoksin. Tällä hetkellä Helsingin vankilaan voidaan sijoittaa vain sellaisia tutkintavankeja, jotka odottavat muutoksenhakutuomioistuimen päätöstä. Jatkossa Helsingin vankilaan voitaisiin sijoittaa tutkintavankeja, jotka eivät ole saaneet käräjäoikeuden päätöstä. Lisäksi tällä hetkellä Kuopion vankila toimii vain miehille tarkoitettuna tutkintavankilana. Jatkossa Kuopion vankila toimisi myös naisille tarkoitettuna tutkintavankilana. Pyhäselän vankila ei enää toimisi naisille tarkoitettuna tutkintavankilana.
Målsättningar
Näillä muutoksilla parannettaisiin tutkintavankeuteen määrättyjen alaikäisten poikien (15-17v), nuorten miesten (18-20v) ja naisten sijoittelua ja olosuhteita. ​Asetusluonnos on valmisteltu yhteistyössä Rikosseuraamuslaitoksen kanssa.
Liitteet:

OM A tutkintavankiloina toimivista vankiloista_04072022_FI.pdf - Luonnos oikeusministeriön asetukseksi

OM A tutkintavankilana toimivista vankiloista_04072022_SV.pdf - Utkast till justitieministeriets förordning (luonnos oikeusministeriön asetukseksi ruotsiksi)

Muistio OM A tutkintavankiloina toimivat vankilat 05072022.pdf - Luonnos asetuksen perustelumuistioksi

Tidtabell
Lausunnot pyydetään antamaan lausuntopalvelu.fi:ssä viimeistään maanantaina 4.11.2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon. 

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteriöityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönottoon tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja oikeusministeriössä antaa lainsäädäntöneuvos Juho Martikainen, juho.martikainen@gov.fi, puh. +358 295 150 520.
 
Sändlista:
Helsingin vankila    
Kriminaalihuollon tukisäätiö    
KRIS-Suomen keskusliitto ry    
Kuopion vankila    
Oikeuskanslerinvirasto    
Poliisihallitus    
Pyhäselän vankila    
Rikosseuraamusalan Henkilöstöyhdistys RiKHe ry    
Rikosseuraamuslaitos    
sisäministeriö    
sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen asianajajaliitto    
Terveyden ja -hyvinvoinnin laitos, vankiterveydenhuollon yksikkö    
Tuomioistuinvirasto    
Vankien vanhemmat ry    
Vankilavirkailijain liitto,VVL ry    
Asiasanat

Rikosseuraamuslaitos

vankila

asetus

tutkintavankeus