Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till föreskrift om konstruktion och utrustning av två- och trehjuliga fordon, fyrhjulingar, släpvagnar avsedda för sådana fordon samt lätta elfordon

Utkast till föreskrift om konstruktion och utrustning av två- och trehjuliga fordon, fyrhjulingar, släpvagnar avsedda för sådana fordon samt lätta elfordon

Diarienummer för begäran om utlåtande: TRAFICOM/46396/03.04.03.00/2020

Svarstiden gick ut: 19.8.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Traficom begär utlåtanden om utkastet till föreskrift om konstruktion och utrustning av två- och trehjuliga fordon, fyrhjulingar, släpvagnar avsedda för sådana fordon samt lätta elfordon.
 
Bilagor:
Tidtabell
Transport- och kommunikationsverket begär att utlåtanden om föreskriftsutkastet lämnas in senast onsdagen den 19 augusti 2020.

 
Svarsanvisningar för mottagare
Observera att alla utlåtanden som lämnas in via utlåtande.fi är offentliga i sin helhet.
Om remissinstansen anser att utlåtandet innehåller uppgifter som med stöd av 24 § 1 mom. i offentlighetslagen är sekretessbelagda, är det möjligt att skicka en med de sekretessbelagda avsnitten kompletterad version till Traficoms registratorskontor per e-post på adressen kirjaamo@traficom.fi  eller per post på adressen Transport- och kommunikationsverket, PB 320, 00059 TRAFICOM. 
Vänligen ange föreskriftsutkastets ärendenummer TRAFICOM/46396/03.04.03.00/2020 som referensnummer i utlåtandet.
Beredare
Ytterligare information ges av:

Expert Jukka Juhola, (på semester 1.6.-31.8.2020),
e-post jukka.juhola(at)traficom.fi; tfn. 0295345527

Jurist Emma Thomasén (på semester 6.7.-2.8.2020),
e-post emma.thomasen(at)traficom.fi; tfn. 0295345241