Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till föreskrift om konstruktion och utrustning av två- och trehjuliga fordon, fyrhjulingar, släpvagnar avsedda för sådana fordon samt lätta elfordon

Begäran om utlåtande är stängd. Du kan inte längre ge ett utlåtande till den.

Utkast till föreskrift om konstruktion och utrustning av två- och trehjuliga fordon, fyrhjulingar, släpvagnar avsedda för sådana fordon samt lätta elfordon

Diarienummer för begäran om utlåtande: TRAFICOM/46396/03.04.03.00/2020

Svarstiden gick ut: 19.8.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Traficom begär utlåtanden om utkastet till föreskrift om konstruktion och utrustning av två- och trehjuliga fordon, fyrhjulingar, släpvagnar avsedda för sådana fordon samt lätta elfordon.
 
Bilagor:
Tidtabell
Transport- och kommunikationsverket begär att utlåtanden om föreskriftsutkastet lämnas in senast onsdagen den 19 augusti 2020.

 
Svarsanvisningar för mottagare
Observera att alla utlåtanden som lämnas in via utlåtande.fi är offentliga i sin helhet.
Om remissinstansen anser att utlåtandet innehåller uppgifter som med stöd av 24 § 1 mom. i offentlighetslagen är sekretessbelagda, är det möjligt att skicka en med de sekretessbelagda avsnitten kompletterad version till Traficoms registratorskontor per e-post på adressen kirjaamo@traficom.fi  eller per post på adressen Transport- och kommunikationsverket, PB 320, 00059 TRAFICOM. 
Vänligen ange föreskriftsutkastets ärendenummer TRAFICOM/46396/03.04.03.00/2020 som referensnummer i utlåtandet.
Beredare
Ytterligare information ges av:

Expert Jukka Juhola, (på semester 1.6.-31.8.2020),
e-post jukka.juhola(at)traficom.fi; tfn. 0295345527

Jurist Emma Thomasén (på semester 6.7.-2.8.2020),
e-post emma.thomasen(at)traficom.fi; tfn. 0295345241