Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon perusteista

Lausuntopyyntö sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon perusteista

Diarienummer för begäran om utlåtande: OPH-1756-2019

Svarstiden gick ut: 6.9.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Opetushallitus pyytää lausuntoanne sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon perusteiden luonnoksesta.
Bakgrund
Opetushallitus määrää tutkinnon perusteet kullekin tutkintorakenteessa olevalle ammatilliselle tutkinnolle. Valmistelutyö tehdään yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän, koulutuksen järjestäjien ja muiden sidosryhmien kanssa. Uudet sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon perusteet tulevat voimaan 1.8.2020. 

Kaikille sähkö- ja automaatioalan perustutkintoa järjestäville koulutuksen järjestäjille on lähetetty tieto tutkinnon uudistamisesta. Samalla koulutuksen järjestäjät ovat saaneet linkin, jonka kautta he ovat voineet seurata työn etenemistä. Tämä linkki on ollut myös Opetushallituksen kotisivuilla, jotta kaikki uudistamistyöstä kiinnostuneet ovat saaneet mahdollisuuden seurata työn etenemistä sekä kommentoida luonnostelmia jo ennen varsinaista lausuntokierrosta. Työn aikana on kuultu laajasti eri alojen asiantuntijoita.

Opetushallitus on kevään 2019 aikana suunnitellut uutta esittämistapaa ammatillisten perustutkintojen arviointikriteereille. Tavoitteena on ollut luoda yhteiset arviointikriteerit kaikille perustutkinnoille tutkinnon perusteiden esittämistavan selkeyttämiseksi ja arvioinnin yhdenmukaistamiseksi. Arviointikriteerit ovat luonnoksia ja ne viimeistellään syksyn 2019 aikana.
Liitteet:
Tidtabell
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 6.9.2019.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausuntoa pyydämme seuraavista asioista:
  • tutkinnon perusteiden työelämälähtöisyydestä
  • tutkinnon muodostumisesta ja tutkintonimikkeistä 
  • tutkinnon osien sisällöistä (ammattitaitovaatimukset ja ammattitaidon osoittamistavat)
  • kaikille tutkinnon osielle yhteisistä arviointikriteereistä
Tutkinnon perusteiden sisältö viimeistellään saatujen lausuntojen pohjalta. Viimeistelyvaiheessa tarkastetaan myös tutkinnon perusteiden kieliasu, joten lausunnon antajat voivat keskittyä luonnoksen sisältöön. 
Valmistelijat
Perusteluonnos on syntynyt avoimien kehittämisehdotuksien kautta. Työ on ollut avoimesti kommentoitavana koko perustetyön ajan ja tämän lisäksi työtä varten on tehty oma kaikille kiinnostuneille avoin ryhmä Microsoft Teams -alustalle. Läpi työn kolmikantainen sähkö-, automaatio- ja energia-alan työelämätoimikunta on ottanut kantaa suunnitelmiin ja luonnosversioihin.

Lisätietoja antaa yli-insinööri Tomi Ahokas (tomi.ahokas@oph.fi)
Sändlista:
Akava ry    
Ami-säätiö sr    
AMKE - Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr    
Ammattiliitto Pro    
Ammattiopisto Spesia Oy    
Axxell Utbildning Ab    
EdupoliPointCollege Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Energiateollisuus ry    
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia    
Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Etelä-Savon Koulutus Oy    
Helsingin kaupunki    
Helsinki Business College Oy    
Hengitysliitto ry    
Hyria koulutus Oy    
Hämeen ammatti-instituutti Oy    
Invalidisäätiö sr    
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto    
Jyväskylän Koulutuskuntayhtymä    
Järviseudun Koulutuskuntayhtymä    
Kajaanin kaupunki    
Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy    
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia    
Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä    
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Kiipulasäätiö sr    
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä    
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä    
Koulutuskuntayhtymä Tavastia    
Kouvolan kaupunki    
KSAK Oy    
Kuntaliitto    
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä    
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä    
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Länsirannikon Koulutus Oy    
Maalariammattikoulun kannatusyhdistys r.y.    
Markkinointi-instituutin Kannatusyhdistys ry    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ    
Optima samkommun    
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (OSEKK)    
Palta    
Palvelualojen ammattiliitto PAM    
Peimarin koulutuskuntayhtymä    
Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö sr    
Raahen Koulutuskuntayhtymä    
Raahen Porvari- ja Kauppakoulurahasto sr    
Raision Seudun Koulutuskuntayhtymä    
Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä    
Saamelaisalueen Koulutuskeskus    
Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä    
Samkommunen för Yrkesutbildning i Östra Nyland    
SASKY koulutuskuntayhtymä    
Satakunnan koulutuskuntayhtymä    
Savon Koulutuskuntayhtymä    
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä    
STTK ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen yrittäjäopiston kannatus Oy    
Suomen Yrittäjät    
Suupohjan Koulutuskuntayhtymä    
Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab    
Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur    
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry    
Sähkö-, automaatio- ja energia-alan työelämätoimikunta    
Sähköliitto    
Sähkötekniset työnantajat STTA ry    
Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr    
Tampereen kaupunki    
Teknologiateollisuus ry    
Teollisuusliitto ry    
Tohtori Matthias Ingmanin säätiö sr    
Turun Aikuiskoulutussäätiö sr    
Turun Ammattiopistosäätiö sr    
Turun kaupunki    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Työ- ja elinkeinoministeri    
Työtehoseura ry    
Vaasan kaupunki    
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä    
Vantaan kaupunki    
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Äänekosken Ammatillisen Koulutuksen kuntayhtymä    
Asiasanat

Ammatillinen koulutus

Tutkinnon perusteet