Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Opas digitaalisen turvallisuuden harjoitusohjelman ja toiminnan suunnitteluun

Opas digitaalisen turvallisuuden harjoitusohjelman ja toiminnan suunnitteluun

Diarienummer för begäran om utlåtande: VRK/5848/2019

Svarstiden gick ut: 5.12.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Digitaalisen turvallisuuden kehittäminen on edellytys yhteiskuntamme toimintojen ja palveluiden laadulle ja turvallisuudelle, tehokkuudella ja avoimuudelle, sidosryhmien ja kansalaisten luottamukselle hallinnon toimintaan sekä kansalaisten ja yhteisöjen eduille ja oikeuksille. Valtiovarainministeriö julkaisi joulukuussa 2018 julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden kehittämisohjelman. Kehittämisohjelman toimeenpano on vastuutettu Väestörekisterikeskukselle, joka on asettanut sen toteuttamiseksi JUDO-hankkeen vuoden 2021 loppuun.

Harjoittelu on tehokas keino testata organisaation toimintaa ja tunnistaa kehittämiskohteita.  Se auttaa kohdentamaan resursseja toiminnan kannalta oleellisiin asioihin. Harjoitusohjelma ja -toiminta ovat keskeisiä osia organisaation valmistautumisessa pitkäjänteisesti mahdollisiin kriiseihin ja häiriötilanteisiin. Niihin pyritään tyypillisesti valmistautumaan etukäteen tehtävillä suunnitelmilla huomioiden uhkat ja riskit, joista häiriötilanne voi saada alkunsa. Lisäksi suunnitelmissa otetaan kantaa siihen, miten koulutetaan tarvittava henkilöstö, miten suunnitellaan organisaation johtamismallit ja häiriötilanteeseen sopivat vaihtoehtoiset toimintatavat sekä määritetään häiriötilanteessa tarvittavat väistö- ja muut tilat.
Målsättningar
Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden kehittämisohjelman (JUDO) projektissa 5 Digitaalisen turvallisuuden harjoitustoiminta ja toimintasuunnitelma on laadittu opas harjoitusohjelman ja -toiminnan suunnitteluun.

Opas on tarkoitettu harjoitustoiminnan strategisen suunnittelun tueksi organisaatioiden ja niiden sidosryhmien valmiudesta, riskienhallinnasta ja harjoitustoiminnasta vastaaville johtajille ja asiantuntijoille. Lisäksi opas kuvaa ylimmälle johdolle, miksi harjoitustoiminnan pitkäjänteinen suunnittelu on välttämätöntä organisaation toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi ja valmiustason nostamiseksi. Opas antaa myös perusteita erilaisten harjoitusten ennakko- ja vuosisuunnittelulle.
Linkit

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161218 - Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden kehittämisohjelma (JUDO)

https://vrk.fi/judo - Kehittämisohjelman toimeenpano on vastuutettu Väestörekisterikeskukselle, joka on asettanut sen toteuttamiseksi JUDO-hankkeen vuosille 2019-2021

Liitteet:

Opas digitaalisen turvallisuuden harjoitusohjelman ja toiminnan suunnitteluun _lausuntoversio.pdf - Opas digitaalisen turvallisuuden harjoitusohjelman ja -toiminnan suunnitteluun - lausuntoversio

Handbok för planering av övnings-program och verksamhet inom digital säkerhet.pdf - Handbok för planering av övnings-program och verksamhet inom digital säkerhet -

Tidtabell
Vastaukset lausuntopyyntöön tulee antaa viimeistään torstaina 5.12.2019.
Svarsanvisningar för mottagare
Tämä lausuntopyyntö tulee ohjata organisaationne harjoitustoiminnasta, riskienhallinnasta, jatkuvuudesta ja valmiudesta vastaaville henkilöille.

Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseen löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta  lausuntopalvelu.om@om.fi
Valmistelijat
Lisätietoja Väestörekisterikeskuksessa antaa tietoturva-asiantuntija Hanna Heikkinen, puh. 02955 35121  etunimi.sukunimi@vrk.fi.
Sändlista:
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Kirjaamo    
Asiasanat

digitaalinen turvallisuus

VAHTI, tietoturva, digitaalinen turvallisuus, kyberturvallisuus, riskienhallinta, riskit, toiminnan jatkuvuus, digiturvallisuus

JUDO

harjoitusohjelma, harjoitustoiminta, harjoitus