Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Förslag till förordningar om ändring av vissa förordningar som gäller utkomstskydd för arbetslösa

Förslag till förordningar om ändring av vissa förordningar som gäller utkomstskydd för arbetslösa

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/27792/2022

Svarstiden gick ut: 25.11.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Förslagen gäller statsrådets förordning om närings-, trafik och miljöcentralerna (1373/2018), arbets- och näringsministeriets förordning om givande av arbetskraftspolitiskt utlåtande och om uppgifter som ska antecknas i utlåtandet (1556/2016) samt arbets- och näringsministeriets förordning om arbetskraftspolitiska utlåtanden och samarbetsskyldighet i ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen (153/2021).
 
De hänvisningar till lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) som finns i statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna och i arbets- och näringsministeriets förordning om givande av arbetskraftspolitiskt utlåtande och om uppgifter som ska antecknas i utlåtandet ska med anledning av de ändringar i lagen om utkomstskydd för arbetslösa som avses träda i kraft den 1 januari 2023 ändras så att de gäller nya motsvarande paragrafer i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Ändringarna i lagen om utkomstskydd för arbetslösa gäller hur arbetssökandes studier (RP 176/2022 rd; under behandling i riksdagen) samt så kallad utbildning inom omställningsskyddet (RP 62/2022 rd) påverkar hans eller hennes rätt att få arbetslöshetsförmåner.
 
Genom förordning av arbets- och näringsministeriet utfärdas delvis också bestämmelser om de uppgifter som arbets- och näringsbyrån ska lämna arbetslöshetskassan eller Folkpensionsanstalten för betalning av omställningspenning.
 
I samband med behandlingen av ändringssökande i utkomstskyddsärenden har det kommit fram att remissinstansens kontaktuppgifter inte i alla situationer i de utlåtanden som kommunerna inom försöksområdena lämnat med anledning av besvär har specificerats på ett tillräckligt sätt för delgivning av besvärsinstansens beslut. Till arbets- och näringsministeriets förordning om arbetskraftspolitiska utlåtanden och samarbetsskyldighet i ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen fogas en ny bestämmelse om kontaktuppgifter som ska antecknas i ett utlåtande med anledning av besvär.
 
Ändringarna i förordningen är av teknisk natur.
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna ert utlåtande till arbets- och näringsministeriet senast den 25.11.2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande genom att besvara den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi senast den 25.11.2022. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post.
 
Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande.
 
För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur man använder tjänsten finns på utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur man använder tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Alla remissvar är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
 
Beredare
Mer information ger
Timo Meling, regeringsråd, tfn 0295 049084
 
E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@gov.fi
Sändlista:
Akaan kaupunki    
Alavieskan kunta    
Alavuden kaupunki    
Asikkalan kunta    
Espoon kaupunki    
Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto    
Etelä-Savon TE-toimisto    
Hailuodon kunta    
Halsuan kunta    
Hangon kaupunki    
Hattulan kunta    
Helsingin kaupunki    
Hirvensalmen kunta    
Hollolan kunta    
Hyrynsalmen kunta    
Hämeen TE-toimisto    
Hämeenkyrön kunta    
Hämeenlinnan kaupunki    
Iin kunta    
Iisalmen kaupunki    
Ikaalisten kaupunki    
Ilmajoen kunta    
Isojoen kunta    
Janakkalan kunta    
Joensuun kaupunki    
Juupajoen kunta    
Juvan kunta    
Jyväskylän kaupunki    
Jämsän kaupunki    
Kaakkois-Suomen TE-toimisto    
Kainuun TE -toimisto    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen kaupunki    
Kangasalan kaupunki    
Kangasniemen kunta    
Kannuksen kaupunki    
Karijoen kunta    
Kauhajoen kaupunki    
Kaustisen kunta    
KEHA-keskus    
KELA    
Kemijärven kaupunki    
Kempeleen kunta    
Keravan kaupunki    
Keski-Suomen TE-toimisto    
Keuruun kaupunki    
Kihniön kunta    
Kokemäen kaupunki    
Kokkolan kaupunki    
Kontiolahden kunta    
Kosken Tl:n kunta    
Kuhmon kaupunki    
Kuopion kaupunki    
Kurikan kaupunki    
Kärkölän kunta    
Lahden kaupunki    
Laitilan kaupunki    
Lapin TE-toimisto    
Lapinlahden kunta    
Laukaan kunta    
Lempäälän kunta    
Lestijärven kunta    
Limingan kunta    
Liperin kunta    
Lumijoen kunta    
Marttilan kunta    
Merijärven kunta    
Mikkelin kaupunki    
Muhoksen kunta    
Muuramen kunta    
Mänttä-Vilppulan kaupunki    
Mäntyharjun kunta    
Nokian kaupunki    
Orimattilan kaupunki    
Oriveden kaupunki    
Oulaisen kaupunki    
Oulun kaupunki    
Outokummun kaupunki    
Paimion kaupunki    
Paltamon kunta    
Parkanon kaupunki    
Perhon kunta    
Pertunmaan kunta    
Pirkanmaan TE-toimisto    
Pirkkalan kunta    
Pohjanmaan TE-toimisto    
Pohjois-Karjalan TE-toimisto    
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto    
Pohjois-Savon TE-toimisto    
Polvijärven kunta    
Porin kaupunki    
Porvoon kaupunki    
Punkalaitumen kunta    
Puumalan kunta    
Pyhäjoen kunta    
Pälkäneen kunta    
Raahen kaupunki    
Raaseporin kaupunki    
Ristijärven kunta    
Rovaniemen kaupunki    
Ruoveden kunta    
Saarijärven kaupunki    
Salon kaupunki    
Sastamalan kaupunki    
Satakunnan TE-toimisto    
Sauvon kunta    
Savonlinnan kaupunki    
Seinäjoen kaupunki    
Siikajoen kunta    
Siilinjärven kunta    
Sodankylän kunta    
Soinin kunta    
Sonkajärven kunta    
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta    
Sotkamon kunta    
Suomen Kuntaliitto    
Suomusalmen kunta    
Tampereen kaupunki    
TE-hallinnon asiakaspalvelukeskus    
Teuvan kunta    
Toholammen kunta    
Tornion kaupunki    
Turun kaupunki    
Tyrnävän kunta    
Työllisyysrahasto    
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö    
Ulvilan kaupunki    
Urjalan kunta    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan TE-toimisto    
Uusikaupunki    
Vakuutusoikeus    
Valkeakosken kaupunki    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen TE-toimisto    
Vesilahden kunta    
Vetelin kunta    
Vieremän kunta    
Virtain kaupunki    
Ylivieskan kaupunki    
Ylöjärven kaupunki    
Äänekosken kaupunki