Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon perusteet

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon perusteet

Diarienummer för begäran om utlåtande: OPH-784-2021

Svarstiden gick ut: 1.4.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Opetushallitus pyytää lausuntoanne puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon perusteiden luonnoksesta.
Bakgrund
Opetushallitus määrää tutkinnon perusteet kullekin tutkintorakenteessa olevalle ammatilliselle tutkinnolle. Valmistelutyö tehdään yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän, koulutuksen järjestäjien ja muiden sidosryhmien kanssa. Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon perusteet ovat päätetty uudistaa vastaamaan nykypäivän työelämän vaatimuksia. Uudet tutkinnon perusteet tulevat voimaan 1.8.2022.
 
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon perusteissa otetaan käyttöön yhtenäinen arviointikriteeristö, mikä muuttaa arvioinnin kriteerien lisäksi ammattitaitovaatimuksia. Tutkinnon muodostumiseen ja ammattitaidon osoittamiseen ei tule muutoksia tässä vaiheessa.  
 
Kaikille ammatillisille perustutkinnoille yhteiset ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat (huippuosaajana toimiminen, ilmastovastuullinen toiminta, työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, yritystoiminnan suunnittelu ja yrityksessä toimiminen) uudistuvat myös 1.8.2022 alkaen. Em. tutkinnon osat olivat lausuntokierroksella syksyllä 2020, joten tämä lausuntopyyntö ei koske näitä tutkinnon osia.
 
Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat myös 1.8.2022 alkaen. Em. tutkinnon osat ovat erillisellä lausuntokierroksella keväällä 2021, joten tämä lausuntopyyntö ei koske myöskään yhteisiä tutkinnon osia.
Linkit
Liitteet:
Tidtabell
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 1.4.2021.

 
Svarsanvisningar för mottagare
Opetushallitus pyytää lausuntoa puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon tutkintokohtaisten ammatillisten tutkinnon osien:
  • tutkinnon perusteiden työelämälähtöisyydestä
  • tutkinnon muodostumisesta
  • tutkinnon osien sisällöistä (ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistavat)
Tutkinnon perusteiden sisältö viimeistellään saatujen lausuntojen pohjalta. Viimeistelyvaiheessa tarkastetaan myös tutkinnon perusteiden kieliasu, joten lausunnon antajat voivat keskittyä luonnoksen sisältöön.

Opetushallitus julkaisee kaikki ammatillista koulutusta koskevat lausuntopyynnöt Lausuntopalvelu.fi:ssä. Lausuntopalvelu.fi on oikeusministeriön palvelu, joka tarjoaa mahdollisuuden pyytää ja antaa lausuntoja sähköisesti. Kaikki julkishallinnon viranomaiset voivat julkaista lausuntopyyntöjä palvelussa. Lausuntoja saavat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset. Viesti pyydetään tarvittaessa välittämään eteenpäin organisaatiossanne tai yhteisössänne.
Valmistelijat
Tutkinnon perusteiden luonnos on laadittu Opetushallituksen johdolla. Opetushallitus on kuullut prosessin aikana (9/2020-2/2021) säännöllisesti puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan työelämätoimikuntaa ja puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammatillisen koulutuksen yhteistyöfoorumia. Tutkinnon perusteluonnosta on esitelty 18.11.2020 ja 5.2.2021. järjestetyissä webinaareissa, joihin osallistui 250 puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan koulutuksen järjestäjien, työelämäjärjestöjen ja sidosryhmien edustajaa.

Lisätietoja antaa opetusneuvos Markku Kokkonen (markku.kokkonen@oph.fi).  
Sändlista:
AEL-Amiedu Oy    
Ahlmanin koulun Säätiö sr    
Aitoon Emäntäkoulu Oy    
Akava ry    
Ammattiliitto Pro    
Ammattiopisto Spesia Oy    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Axxell Utbildning Ab    
Careeria Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ry    
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia    
Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Etelä-Savon Koulutus Oy    
Helsingin kaupunki    
Hengitysliitto ry    
Hyria koulutus Oy    
Invalidisäätiö sr    
Itä-Karjalan Kansanopistoseura ry    
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia    
Jyväskylän kristillisen opiston säätiö sr    
Jyväskylän Talouskouluyhdistys r.y.    
Järviseudun Koulutuskuntayhtymä    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen Kristillisen Opiston kannatusyhdistys ry    
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia    
Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä    
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Kiipulasäätiö sr    
Kirkkopalvelut ry    
Kirkon työmarkkinalaitos    
Kiteen Evankelisen Kansanopiston kannatusyhdistys ry    
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä    
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä    
Koulutuskuntayhtymä Brahe    
Koulutuskuntayhtymä OSAO    
Koulutuskuntayhtymä Tavastia    
Kouvolan Aikuiskoulutussäätiö sr    
Kouvolan kaupunki    
KSAK Oy    
Kuntatyönantajat KT    
Kuopion Talouskoulun kannatusyhdistys r.y.    
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä    
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä    
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Länsirannikon Koulutus Oy    
Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Marttayhdistysten liitto ry    
Metsäteollisuus ry    
Opettajien Ammattijärjestö OAJ    
Optima samkommun    
Palvelualojen ammattiliitto PAM    
Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan työelämätoimikunta    
Raision Seudun Koulutuskuntayhtymä    
Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä    
Saamelaisalueen Koulutuskeskus    
Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä    
SASKY koulutuskuntayhtymä    
Satakunnan koulutuskuntayhtymä    
Savon Koulutuskuntayhtymä    
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä    
Sivistystyönantajat    
STTK ry    
Suomen ammattiin opiskelevien liitto Sakki ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Diakoniaopisto - SDO Oy    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Nuoriso-Opiston kannatusyhdistys ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry    
Suomen Yrittäjäopisto Oy    
Suomen Yrittäjät    
Suupohjan Koulutuskuntayhtymä    
Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab    
Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur    
Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr    
Tampereen kaupunki    
Teollisuusliitto ry    
Turun Aikuiskoulutussäätiö sr    
Turun Ammattiopistosäätiö sr    
Turun kaupunki    
Työtehoseura ry, ruotsiksi Arbetseffektivitetsföreningen rf    
Vaasan kaupunki    
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä    
Valtion työmarkkinalaitos VTML    
Vantaan kaupunki    
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Äänekosken Ammatillisen Koulutuksen kuntayhtymä    
Asiasanat

puhtaus- ja kiinteistöpalveluala, tutkinnon perusteet, ammatillinen koulutus