Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Förslag till områden med översvämningsrisk i landskapen Egentiliga Finland och Satakunta

Begäran om utlåtande är stängd. Du kan inte längre ge ett utlåtande till den.

Förslag till områden med översvämningsrisk i landskapen Egentiliga Finland och Satakunta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VARELY/3286/2017

Svarstiden gick ut: 9.7.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning

Hänvisning: Lag om hantering av översvämningsrisker (620/2010) och statsrådets förordning om hantering av översvämningsrisker (659/2010)

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland begär ert utlåtande om dokumenten ”Förslag till områden med översvämningsrisk i landskapen Egentliga Finland och Satakunta”. I förslagen presenteras en precisering enligt 20 § i lagen om hantering av översvämningsrisker (620/2010) avseende den preliminära bedömningen av översvämningsrisker som gjordes 2011. Efter detta preliminära bedömningsskede inleds planeringen av hur översvämningsrisker kan hanteras inom de utsedda områdena med betydande översvämningsrisk. Jord- och skogsbruksministeriet utser i slutet av 2018 på NTM-centralens framställan de områden med betydande översvämningsrisk för vilka riskhanteringsplaner för översvämningar ska utarbetas.
Därutöver begär vi ert utlåtande om dokumentet ”Deltagande, informering och hörande beträffande beredning av hanteringsplanen för översvämningsrisker och miljörapporten” angående beredning av riskhanteringsplanerna för översvämningar och miljörapporten samt deltagande, informering och hörande under planeringen.

 


 

Bakgrund

Riskerna till följd av översvämningar av vattendrag och förhöjt havsvattenstånd bedöms i planeringsprocessen under 2019–2021 och hanteringen av översvämningsrisker planeras systematiskt på enhetliga nationella grunder. Vid sidan av vattenhushållningsmedel fäster man uppmärksamhet i synnerhet vid planeringen av hur områdena används samt vid byggnadsstyrningen och räddningsverksamheten. Vid hanteringen av översvämningsrisker från vattendrag beaktas förhållanden och åtgärder såväl på lokalt plan som i hela vattenområdet. Riskhanteringsplanerna för översvämningar utarbetas och godkänns före slutet av 2021.
 
Huvudansvaret för planeringen av hantering av översvämningsrisker i vattenområden och på havskusten har närings-, trafik- och miljöcentralerna. Vid planeringen av hur översvämningsrisker från vattendrag och havet kan hanteras, ordnas samarbetet mellan myndigheterna per vattenområde i så kallade översvämningsgrupper som godkänner de

Målsättningar

Syftet med lagen om hantering av översvämningsrisker (620/2010) är att minska översvämningsrisker, att förebygga och lindra förluster till följd av översvämningar samt att främja beredskapen för
översvämningar. Dessutom är syftet med lagen vidare att förbättra beredskapen för ändringar i väder- och vattenförhållanden, i synnerhet för det ökade antalet extrema fenomen, och på så sätt främja anpassningen till klimatförändringen.

Målet är att minska översvämningsrisker med hjälp av de åtgärder som föreslås i planen som upprättas under åren 2019–2021. För medborgare och intresseföreträdare tryggas en möjlighet att delta i planeringen av hantering av översvämningsrisker. Avsikten är att man som resultat av planeringsprocessen av hantering av översvämningsrisker och medverkan av olika parter uppnår ett så brett godkännande som möjligt för hur hanteringen av översvämningsriskerna bäst ska kunna ordnas i området som avses i planen.

 

Länkar:
Tidtabell

 Tidtabellen för hörandet är 9.4–9.7.2018.

Svarsanvisningar för mottagare
 Utlåtandet kan skrivas antingen direkt i fältet nedan eller genom att ladda upp en bilaga (protokoll eller motsvarande).
Beredare
Ledande vattenhushållningsexpert Juha-Pekka Triipponen
Vattenhusshållningspanerare Ilkka Myllyoja

E-post: fornamn.efternamn@ely-keskus.fi
Sändlista:
Auran kunta    
Eurajoen kunta    
Euran kunta    
Harjavallan kaupunki    
Honkajoen kunta    
Huittisten kaupunki    
Jämijärven kunta    
Kaarinan kaupunki    
Kankaanpään kaupunki    
Karvian kunta    
Kokemäen kaupunki    
Kustavin kunta    
Laitilan kaupunki    
Liedon kunta    
Loimaan kaupunki    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Luvian kunta    
Marttilan kunta    
Maskun kunta    
Merikarvian kunta    
Mynämäen kunta    
Naantalin kaupunki    
Nakkilan kunta    
Nousiaisten kunta    
Oripään kunta    
Paimion kaupunki    
Pargas stad - Paraisten kaupunki    
Pomarkun kunta    
Porin kaupunki    
Pyhärannan kunta    
Pöytyän kunta    
Raision kaupunki    
Rauman kaupunki    
Ruskon kunta    
Salon kaupunki    
Satakunnan pelastuslaitos    
Satakuntaliitto    
Sauvon kunta    
Siikaisten kunta    
Someron kaupunki    
Säkylän kunta    
Taivassalon kunta    
Tl. Kosken kunta    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Ulvilan kaupunki    
Uusikaupunki    
Varsinais-Suomen liitto    
Varsinais-Suomen pelastuslaitos    
Vehmaan kunta