Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Metsien rakenne ja kehitys -sanasto

Metsien rakenne ja kehitys -sanasto

Diarienummer för begäran om utlåtande: 1651/00.07/2023

Svarstiden gick ut: 2.6.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Metsäalan sanastotyö -hanke pyytää sidosryhmien palautetta hankkeessa valmisteltuun Metsien rakenne ja kehitys -sanastoon. Saatujen kommenttien sanasto viimeistellään julkaisukuntoon.
Sanastoluonnos käsittää 159 metsän rakenteeseen ja sen kehitykseen liittyvään keskeiseen käsitteeseen.

Käsitteistö esitetään termitietueina sekä käsitekaavioina. Käsitteiden sisältö kuvataan määritelmien sekä huomatusten. Sanaston käsitteille esitetään vahvistetut termivastineet suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi sekä näiden suositukset. Käsitteiden määritelmät ja huomautukset on käännetty ruotsin ja englannin kielille.

 

Bakgrund
Metsäalan sanastotyö -hanke toteutetaan Metsäkeskuksen sekä Luonnonvarakeskuksen yhteishankeena, sanastotyön asiantuntijaryhmiin voidaan kutsua myös muiden organisaatioiden edustajia. Hanketta ohjaa Maa- ja metsätalosministeriö.

Hankeen tavoitteena on käynnistää metsällisen ammattiterminologian yhtenäistäminen yhteistyönä metsäalan ammattilaisten kanssa sekä koota metsäalan keskeinen ammattisanasto terminologiseksi sanastotietokannaksi. Sanastotietokanta julkaistaan sanastot.suomi.fi -palvelussa julkaistavana metsäsanastona.

Metsäalan sanastotyön tarkoituksena on edistää metsäalaa tukevien tietopalveluiden digitalisaatiota (mm. Metsänhoidon suositukset) sekä sähköisen tiedonvälityksen semanttista yhteentoimivuutta (esim. Metsätiedon standardointi). Sanastotyön lopputuloksia voidaan hyödyntää myös metsälan tietojärjestelmien sekä tietotuotteiden kehittämistyön yhteydessä.

Lähtökohtana hankkeelle toimii vuonna 2008 julkaistun Suomalais-venäläisen metsäsanakirjan termitietokanta. Sanastotyön tuloksena termitietokannan tiedot ajantasaistetaan ja sitä laajennetaan kattamaan nykyistä näkemystä metsäalan keskeisestä ammattiterminologiasta.

Metsäalan sanastotyö -hankeen kolmannen osuuden, Metsien rakenne ja kehitys -sanaston, laatiminen aloitettiin keväällä 2022. Sanastoluonnoksen sisältö koostuu 13 metsän peruskäsitteiden osa-aihealueesta, sisältäen yhteensä 159 käsitteen tiedot. Metsään liittyvää käsitetyötä jatketaan hankeen muiden aihealueiden yhteydessä.
 
Målsättningar
Sanaston lausuntopyynnön tavoiteena on saada sidosryhmien asiantuntijapalautetta sanaston viimeistelyä varten.

Laaja-alaisella kommentoinnilla varmistetaan julkaistavan sanaston oikeellisuutta, hyväksyttävyyttä sekä hyödynnettävyyttä metsäalan ammattilaisten sekä metsänomistajien piirissä.

 
Linkit

http://www.metsakeskus.fi/metsasanasto - Lisätietoa Metsäalan sanastotyö -hankeesta kts.

Liitteet:

Metsikon rakenne ja kehitys - sanasto 2023-05-03.pdf - Metsien rakenne ja kehitys -sanasto, pdf-tiedosto.

Tidtabell
Metsien rakenne ja kehitys -sanaston kommentit pyydetään viimeistään 2.6.2023.

Metsäalan sanastotyö -hanke järjestää keskiviikkona 11.05.2023 klo 8:30-10:00 info- ja keskustelutilaisuuden (Teams-verkkokokous) sanaston sisällöstä. Tilaisuudessa esitellään lyhyesti Metsäalan sanastotyö -hanketta sekä Metsien rakenne ja kehitys -sanastoa. Loppuosa on varattu osallistujien omien kommenttien sekä kysymysten käsittelyyn.

Ilmoittautuminen tilaisuuteen tapahtuu Metsäkeskuksen koulutus- ja tapahtumakalenterin tapahtumailmoituksen kautta:

https://www.lyyti.fi/reg/Metsien_rakenne_ja_kehitys_sanasto_info_ja_keskustelutilaisuus_8586

 
Svarsanvisningar för mottagare
Sanastoluonnoksen kommentointi voi tapahtua joko yksityishenkilön tai organisaation toimesta. Henkilökohtaisesti jaetun kommentointipyynnön lisäksi kommentointipyyntöä on jaettu eri viestintäkanavissa.

Pyydämme välittämään kommentointipyyntöä eteenpäin, mikäli näette sen tarkoituksenmukaiseksi.

Palautteiden jatkokäsittelyn sekä hyödyntämisen helpottamiseksi pyydämme, että palautteet annetaan Lausuntopalvelu.fi:ssä alla olevien otsikoiden alta löytyviin vastauslaatikoihin.

Sanastoa voi kommentoida eri tasoilla. Koko sanaston yleinen kommentointi tapahtuu ‘Metsien rakenne ja kehitys -sanasto’ - otsikon alta löytyvään vastauslaatikkoon. Yksittäisen käsitekaavion (tai aiheryhmän) tasolla kommentit kirjoitetaaan kyseisen otsikon esim. ‘1 Metsikön rakenne’ alle. Yksittäisen käsitteen termitietueeseen liittyvä palaute annetaan kyseisen käsitteen termitietueen alta löytyvään vastauslaatikkoon. Käsitetason kommentit voivat koskea koko termitietueen sisältöä.

Olemme huomanneet, että sanaston Lausuntopalvelu.fi:ssä olevien termitietueiden teksteissä on havaittavissa teknisiä ongelmia: termilistauksissa esiintyvä puolipisteen jälkeisen välilyönnin puuttuminen sekä termitietueen tekstissä esiintyvä tiettyjen välilyöntien puuttuminen. Näitä virheitä ei esiinny sanaston PDF-tiedostossa.

Lisätietoja: projektipäällikkö Kai Blauberg, puh. 050-570 8406, sähköpostietunimi.sukunimi@metsäkeskus.fi

 
Valmistelijat
Metsien rakenne ja kehitys -sanaston sisällön valmisteluun ovat osallistuneet:

Sauli Valkonen, Luonnonvarakeskus
Kari T. Korhonen, Luonnonvarakeskus
Timo Kuuluvainen, yksityishenkilö
Irina Kudasheva, Suomen metsäkeskus, terminologi
Romi Rancken, Yrkeshögskolan Novia
Johnny Sved, Yrkeshögskolan Novia
Kai Blauberg, Metsäkeskus, projektipäällikkö
Marja-Leena Päätalo, Luonnonvarakeskus, projektikoordinaattori
Janne Uitamo, Suomen metsäkeskus
Niina Riissanen, maa- ja metsätalousministeriö
Anna Rakemaa, Suomen metsäkeskus
Katja Holmala, Luonnonvarakeskus
Jussi Lappalainen, Suomen metsäkeskus

 
Sändlista:
Aalto-yliopisto (Aalto-korkeakoulusäätiö)    
Centria ammattikorkeakoulu    
Diakonia-ammattikorkeakoulu    
Eduskunta    
FMI Kirjaamo    
GTK Kirjaamo    
HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu    
Helsingin yliopisto    
Humanistinen ammattikorkeakoulu    
Hämeen ammattikorkeakoulu    
Itä-Suomen yliopisto    
Jyväskylän ammattikorkeakoulu    
Jyväskylän yliopisto    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu    
Kai Blauberg    
Kajaanin ammattikorkeakoulu    
Karelia-ammattikorkeakoulu    
Kotus kirjaamo    
Lab-ammattikorkeakoulu    
Lapin ammattikorkeakoulu    
Lapin yliopisto    
Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT    
Laurea-ammattikorkeakoulu    
Luke Kirjaamo    
Lusto    
Metropolia Ammattikorkeakoulu    
MH Kirjaamo    
MML Kirjaamo    
MMM Kirjaamo    
MV Kirjaamo    
OKM Kirjaamo    
Oulun Ammattikorkeakoulu    
Oulun yliopisto    
PLM Kirjaamo    
PV Kirjaamo    
RK Kirjaamo    
Satakunnan ammattikorkeakoulu    
Savonia-ammattikorkeakoulu    
Seinäjoen ammattikorkeakoulu    
SLL lausunnot    
Svenska handelshögskolan    
Syke Kirjaamo    
Taideyliopisto    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Tampereen yliopisto (Tampereen korkeakoulusäätiö)    
Turun ammattikorkeakoulu    
Turun yliopisto    
Vaasan ammattikorkeakoulu    
Vaasan yliopisto    
VM Kirjaamo    
VTT Kirjaamo    
YM Kirjaamo    
Yrkeshögskolan Arcada    
Yrkeshögskolan Novia    
Åbo Akademi    
Asiasanat

metsäala, sanastotyö, sanasto, termityö, terminologia, metsä, metsikkö, metsänkasvatus