Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Förlaget till nationell strategi för att främja ekonomiskt kunnande i Finland

Lausuntopyyntö ehdotuksesta Suomen talousosaamisen edistämisen kansalliseksi strategiaksi

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/11136/2021

Svarstiden gick ut: 30.6.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne ehdotuksesta Suomen talousosaamisen edistämisen kansalliseksi strategiaksi.
Tausta
Suomen Pankin, oikeusministeriön ja muiden keskeisten viranomaisten yhteisellä sopimuksella Suomen Pankki vastasi kansallisen talousosaamisen koordinaation aloituksesta ja strategiaehdotuksen laadinnasta. Työ tehtiin vuoden 2020 aikana.

Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn luovutti oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonille ehdotuksen kansalliseksi strategiaksi 28.1.2021. Kansallinen talousosaamisen edistämisen strategia toteuttaa Sanna Marinin hallitusohjelman yhtä toimenpidettä, joilla pyritään torjumaan ylivelkaantumista.
Kansallinen talousosaamisen strategia on ensimmäinen laatuaan Suomessa. Talousasiat liittyvät kansalaisten elämän eri alueisiin ja elinvaiheisiin. Talous on olennainen osa ihmisten elämää, ja sitä voi lähestyä eri näkökulmista. On tärkeää saada kaikki kansalaisten talousosaamiseen vaikuttavat keskeiset tahot sitoutumaan ja yhdessä toteuttamaan talousosaamisen strategiaa.  

Ennen strategian toteutusta oikeusministeriö haluaa kysyä eri tahojen näkemystä siihen.   
Tavoitteet
Talousosaamisen strategian tavoitteena on parantaa kansalaisten talousosaamista, mikä tuottaa hyvinvointia koko kansantalouteen. Tavoite toteutuu suunnitelmallisella ja tavoitteellisella opetuksella. Siinä otetaan huomioon vallitseva ja muuttuva taloudellinen toimintaympäristö.

Strategian avulla koordinoidaan yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden työtä, joka on tällä hetkellä Suomessa sirpaleista ja osittain päällekkäistä. Strategian avulla resurssien käyttö tehostuu, hyvät käytännöt leviävät useampien toimijoiden hyödynnettäviksi, eri toimijoiden välinen yhteistyö paranee ja toiminnan vaikuttavuus lisääntyy.
Strategian yhtenä toimena perustetaan helposti löydettäviä ja matalan kynnyksen ennakoivia neuvonta- ja tietopalveluita kansalaisten käyttöön ja toimijoille kootusti tietoa toimijoista, tiedoista ja materiaaleista.
Linkit

https://helda.helsinki.fi/bof/bitstream/handle/123456789/17856/Talousosaamisen-strategia-FI.pdf?sequence=1&isAllowed=y - Ehdotus Suomen talousosaamisen edistämisen kansalliseksi strategiaksi (Suomen Pankin yleistajuiset selvitykset A:124)

https://helda.helsinki.fi/bof/bitstream/handle/123456789/17857/Talousosaamisen-strategia-SV.pdf?sequence=1&isAllowed=y - Förslag till nationell strategi för att främja ekonomiskt kunnande i Finland (Finlands Bank, populärvetenskapliga rapporter A:125)

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään 30.6.2021
Vastausohjeet vastaanottajille
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne ehdotuksesta Suomen talousosaamisen edistämisen kansalliseksi strategiaksi. Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa erityisasiantuntija Sanna Helesuo, puh. 02951 50005 ja sähköpostiosoite sanna.helesuo(at)om.fi
Jakelu:
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu    
ARA Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus    
Aseman Lapset ry    
Danske Bank    
EHYT ry    
Eläketurvakeskus    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
FINE - Vakuutus- ja rahoitusneuvonta    
Finlands svenska Marthaförbund rf    
Finlands Svenska Skolungdomsförbund, FSS rf    
Helsingin Diakonissalaitos Taloustaitohanke    
Helsingin seurakuntien Raha-asianeuvonta    
Helsingin yliopisto    
Helsingin yliopisto / Kasvatustieteiden osasto    
Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry    
Into - etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Jyväskylä yliopisto    
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kansaneläkelaitos    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kirkkohallitus    
Kotitalousopettajien liitto ry    
Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry    
Kuluttajatutkimuskeskus    
Kuntaliitto    
Lasten ja nuorten säätiö    
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Lowell Suomi Oy    
Länsi-  ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto    
Marttaliitto ry    
Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto - MAOL ry    
MIELI Suomen Mielenterveys ry    
Nordea    
Nuori Yrittäjyys ry    
Nuorisoasuntoliitto    
Nuorisosäätiö    
Nuorten Akatemia    
Ohjaamo    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Osallisuuden Osaamiskeskus - Koordinaatti    
Osuuskunta Tradeka    
Osuuspankki - OP    
Palvelualojen ammattiliitto - PAM ry    
Pellervon taloustutkimus PTT ry    
Perintäritari Oy    
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Pääkaupunkiseudun Nuorisoasunnot ry    
Pörssisäätiö    
Sitra    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattiin opiskelevien liitto - SAKKI ry    
Suomen Asiakastieto Oy    
Suomen kihlakunnanvoudit ry    
Suomen Lukiolaisten Liitto    
Suomen nuorisoalan kattojärjestö - Allianssi ry    
Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry    
Suomen Pankki    
Suomen Perintätoimistojen Liitto ry    
Suomen Setlementtiliitto ry    
Suomen ylioppilaskuntien liitto - SYL ry    
Svenska pensionärsförbundet rf    
Säästöpankki    
Takuusäätiö    
Talous ja nuoret TAT ry    
Taloustiedon Opettajat ry    
Tampereen kaupunki    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos - THL    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulosottolaitos    
Vaasan yliopisto    
Valtiovarainministeriö    
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto - VALLI ry    
Velkaneuvonta ry    
Veronmaksajain Keskusliitto ry    
Ympäristöministeriö    
Yrittäjyys- ja talouskasvatuksen lukioverkosto    
Asiasanat

strategia

talousosaaminen

talousosaamishanke

kansallinen strategia

talousneuvonta

taloudellinen lukutaito

koordinointi

toimijat

ekonomiska kunnande

projekt för ekonomiskt kunnande

nationell strategi

ekonomisk rådgivning

förmågan att förstå ekonomi

strategi

samordning

aktörer