Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Valtioneuvoston asetus sähköverkkoihin asennettavien sähkön mittauslaitteistojen ja mittaustietoa käsittelevien tietojärjestelmien toiminnallisista vaatimuksista

Begäran om utlåtande är stängd. Du kan inte längre ge ett utlåtande till den.

Valtioneuvoston asetus sähköverkkoihin asennettavien sähkön mittauslaitteistojen ja mittaustietoa käsittelevien tietojärjestelmien toiminnallisista vaatimuksista

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/7696/2020

Svarstiden gick ut: 11.5.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Työ- ja elinkeinoministeriössä valmistellaan valtioneuvoston asetusta, jolla säädettäisiin sähköverkkoihin asennettavien sähkön mittauslaitteistojen ja mittaustietoa käsittelevien tietojärjestelmien toiminnallisista vaatimuksista. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 tammikuuta 2022.
Bakgrund
Ehdotetut muutokset perustuisivat Älyverkkotyöryhmän ehdotuksiin. Ehdotuksella pantaisiin osin täytäntöön myös tietyt sähkön sisämarkkinoista annetun direktiivin (EU) 2019/944 säännökset.
Målsättningar
Asetuksella säädettäisiin sähköverkkoihin asennettavien sähkön mittauslaitteistojen ja mittaustietoa käsittelevien tietojärjestelmien toiminnallisista vaatimuksista. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 tammikuuta 2022. Asetusta kuitenkin sovellettaisiin osin vasta 30 kesäkuuta 2024. Asetuksella kumottaisiin sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (66/2009) 6 luvun 4 ja 5 §.

Asetus sisältäisi siirtymäsäännöksiä. Verkonhaltijan sähköverkossa olevien sähkön mittauslaitteistojen ja -järjestelmien olisi täytettävä asetuksen mukaiset vaatimukset viimeistään 5 heinäkuuta 2031.
Liitteet:
Tidtabell
Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään 11.5.2020.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Myös muut kuin lausuntopyynnön vastaanottajat voivat antaa lausuntonsa valtioneuvoston asetuksen luonnoksesta.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Mikäli et halua rekisteröityä palveluun, lausunnon voi lähettää myös sähköpostitse työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon (kirjaamo@tem.fi). Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/7696/2020.

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja hankeikkunassa.
Valmistelijat
Ylitarkastaja Tatu Pahkala, puh. 029 506 4217
Erityisasiantuntija Kanerva Sunila, puh. 029 504 7138
Hallitusneuvos Arto Rajala, puh. 029 506 4828

Sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@tem.fi
Sändlista:
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Fingrid Oyj    
Kiinteistöliitto ry    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuluttajaliitto ry    
Lähienergialiitto ry    
Omakotiliitto ry    
Paikallisvoima ry    
Suomen sähkönkäyttäjät ry (ELFI)    
Tukes    
Asiasanat

sähköverkot, sähkön mittaus, mittauslaitteisto