Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Väsentliga frågor på Kumo älv-Skärgårdshavet-Bottenhavets vatteförvaltningsområde 2022-2027

Vesienhoidon keskeiset kysymykset Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueella

Diarienummer för begäran om utlåtande: EPOELY/3347/2017

Svarstiden gick ut: 9.7.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto

Viite: Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) sekä asetus vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006)

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää lausuntoanne asiakirjasta ”Vaikuta vesiin – vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoito­alueella 2022-2027".

Tausta
Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä edellyttää vesienhoitosuunnitelmien laatimista kaikille Suomen vesienhoitoalueille. Vesienhoidon yleisenä tavoitteena on suojella, parantaa ja ennallistaa pinta- ja pohjavesiä niin, ettei niiden tila heikkene ja että tila on vähintään hyvä. Vesienhoidon suunnittelu tapahtuu vesienhoitoalueilla, jotka on määritelty vesistöalue­jakoon perustuen valtioneuvoston asetuksella vesienhoitoalueista (1303/2004). Vesien­hoitoalueille laaditaan vesienhoito­suunnitelmat, joissa esitetään vesienhoidon yleislinjaukset sekä määritellään tavoitteet ja toimenpiteet vesienhoitoalueella tehtävälle vesienhoitotyölle. Vesienhoitosuunnitelmat vuoteen 2021 hyväksyttiin valtioneuvostossa 2015. Nyt ne tarkistetaan koskemaan vuosia 2022–2027. Valmistelua varten on laadittu vesienhoitoaluekohtaiset asiakirjat, joissa käsitellään vesienhoidon keskeisiä kysymyksiä, suunnittelun työohjelmaa ja aikataulua sekä SOVA-lain mukaisen ympäristövaikutusten arvioinnin aloittamista ja toteuttamista.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää lausuntoja koko vesienhoitoalueella. Lausunnoissa esitettävät näkökohdat tulevat kuitenkin kunkin ELY-keskuksen ja sen alueella toimivan vesien­hoidon yhteistyöryhmän käyttöön. Saatu palaute otetaan huomioon suunnittelussa ja se kirjataan vesienhoitosuunnitelmaa ja sen ympäristöselostusta varten 
Linkit

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vaikuta_vesiin/Vesienhoito - Tältä sivulta löydät kaikki kuulemisasiakirjat

http://www.ymparisto.fi/sv-FI/Paverka_vattendragen/Vattenvarden - På denna sida hittar du alla remissdokument

http://paikkatieto.ymparisto.fi/vaikutavesiin - Karttapalvelu, jonka kautta pääset tutkimaan alueesi vesiin vaikuttavia toimintoja Karttjänst via vilken du kan bekanta dig med den verksamhet som påverkar vattnen i ditt område

Liitteet:

Raportteja_73_2017_Vaikuta_vesiin_VHA3.pdf - Kuulemisasiakirja: Vaikuta vesiin - vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoito­alueella 2022-2027

Raportter_74_2017_Paverka_vattnen_VHA3.pdf - Remissdokument: Påverka vattnen - Väsentliga frågor samt arbetsprogrammet för vattenvården på Kumo älvs - Skärgårdshavets - Bottenhavets vattenförvaltningsområde 2022-2027

Aikataulu
Kuulemisen aikataulu on 8.1-9.7.2018
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnon voi antaa kirjoittamalla suoraan alla olevaan kenttään tai lataamalla liitteen (pöytäkirjan tms). Voit myös lähettää lausunnon hyväksyttäväksi toiselle henkilölle organisaatiossasi ennen julkaisemista palvelussa.
Valmistelijat
Erikoissuunnitelija Vincent Westberg (puh 0295 027 956)
Vesienhoidon suunnittelija Anna Bonde (puh 0295 027 777)
Sähköposti: etunimi.sukunimi at ely-keskus.fi
Jakelu:
Aalto yliopisto, Vesi- ja ympäristötekniikan laitos    
Akaan kaupunki    
Alajärven kaupunki    
Alavuden kaupunki    
Antti Kytövaara    
Antti Mäkelä    
Anu Peltonen    
Ari Lahteenmaki    
Arja Pihlaja    
Asikkalan kunta    
Asikkalan kunta sekä Asikkalan vesi ja satama Oy    
Auran kunta    
AVI Kirjaamo Länsi- ja Sisä-Suomi    
Bioenergia ry    
Bioenergia ry    
Bioenergia ry    
BIOENERGIA RY    
BirdLife    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK / Stora-Enso Oyj, Heinolan Flutingtehdas    
Elintarviketeollisuusliitto ETL    
Elintarviketurvallisuusvirasto    
ELY-keskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut    
Energiateollisuus ry    
Erkka Hurtola    
Erkki Ala-Paavola    
Etelä- ja Keski-Päijänteen kalastusalue, isännöitsijä    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (E)    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (Liikenne)    
Etelä-Pohjanmaan kalatalouskeskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Etelä-Suomen AVI    
Eurajoen kunta    
Euran kunta    
Evijärven kunta    
Finlands skogscentral, södra och västra serviceområdet    
Finlands skogscentral, södra och västra serviceområdet    
Forssan kaupunki    
Forssan seutukunta (Forssa, Humppila, Tammela, Jokioinen, Ypäjä)    
Fortum power and heat    
Geologian tutkimuskeskus    
Geologian tutkimuslaitos    
Geologian tutkimuslaitos    
Geologian Tutkimuslaitos    
GTK    
Halsuan kunta    
Hanna-Kaisa Lahtisalmi    
Harjavallan kaupunki    
Hattulan kunta    
Hausjärven kunta    
Heidi Heino    
Heidi Hokkanen    
Heidi Leppinen    
Heinolan seutukunta (Hartola, Heinola, Sysmä)    
HELCOM    
Heli Mutkala-Kähkönen    
Hollolan kunta    
Honkajoen kunta    
Huittisten kaupunki    
Humppilan kunta    
Hämeen liitto    
Hämeenkyrön kunta    
Hämeenlinnan kaupunki    
Hämeenlinnan kaupunki, Hattulan kunta    
Ikaalisten kaupunki    
Ilkka Korhonen    
Ilkka Laukkanen    
Ilmajoen kunta    
Intresseföreningen för en levande skärgård    
Ismo Kolari    
Isojoen ja Teuvanjoen neuvottelukunta / Kristiinankaupungin Isojoen kalastusalue    
Isojoen kunta    
Isokyrön kunta    
Itä-Suomen AVI    
Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki    
Janakkalan kunta    
Janakkalan kunta    
Janne Pulkka    
Jari Jamalainen    
Jari Virtanen    
Johannes Järvinen    
Jokioisten kunta    
Joonas Hallinen    
Jouni Vähäkyttä    
Joutsan seutukunta    
Joutsan seutukunta    
Juupajoen kunta    
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, biotalousinstituutti    
JYVÄSKYLÄN ENERGIA OY    
Jyväskylän seudun Puhdistamo Oy    
Jyväskylän seudun Puhdistamo Oy    
Jyväskylän seutukunta    
Jyväskylän seutukunta    
Jyväskylän yliopisto/Bio- ja ympäristötieteen laitos    
Jämijärven kunta    
Jämsän kaupunki    
Jämsän seutukunta    
Jämsän seutukunta    
Kaarinan kaupunki    
Kaisa Pieniluoma    
Kalastusalueiden edustus, Jämsänjokilaakson ka    
Kalastusalueiden edustus, Pihtiputaan ka    
Kalastusalueiden edustus, Pohjois-Päijänteen ka    
Kalastusalueiden edustus, Pääjärven ka    
Kalatalouden keskusliitto    
Kalatalouden keskusliitto    
Kalatalousviranomainen    
Kangasalan kunta    
Kankaanpään kaupunki    
Kannuksen kaupunki    
Karijoen kunta    
Karoliina Laakkonen-Pöntys    
Karstulan kunta    
Karvian kunta    
Kaskisten kaupunki - Kaskis stad    
Kati Skippari    
Katja Kulo    
Kauhajoen kaupunki    
Kauhavan kaupunki    
Kaustisen kunta    
Kemianteollisuus ry    
Keski-Pohjanmaan kalatalouskeskus    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Pohjanmaan liitto    
KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS , E-vastuualue    
KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS , E-vastuualue    
KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS , L-vastuualue    
KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS , L-vastuualue    
Keski-Suomen kalatalouskeskus ry    
Keski-Suomen Kalatalouskeskus ry    
Keski-Suomen kauppakamari    
Keski-Suomen kylät ry    
Keski-Suomen liitto    
Keski-Suomen liitto    
Keski-Suomen Vapaa-ajankalastajapiiri ry    
Keuruun kalastusalue, isännöitsijä    
Keuruun kaupunki    
Keuruun seutukunta    
Keuruun seutukunta    
Kihniön kunta    
Kiinteistöliitto    
Kimitoö kommun - Kemiönsaaren kunta    
Kinnulan kunta    
Kirkkohallitus    
Kivijärven kunta    
Kokemäen kaupunki    
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry    
Kokenmäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistrys    
Kokkolan kaupunki - Karleby stad    
Kokkolan vesi /Vesi- ja viemärilaitosyhdistys    
Korkein hallinto-oikeus    
Korsholm kommun - Mustasaaren kunta    
Korsnäs kommun    
KOSKIENERGIA Oy    
Koskienergia Oy/Energiateollisuus r.y.    
Kristinestad - Kristiinankaupunki    
Kronoby kommun - Kruunupyyn kunta    
Kuhmoisten kunta    
Kuortaneen kunta    
Kurikan kaupunki    
Kustavin kunta    
Kymijoen vesi ja ympäristö ry    
Kyrönjoen neuvotelukunta / Ilmajoen kunta    
Kyrönjoen neuvottelukunta    
Kyyjärven kunta    
Kärkölän kunta    
Lahden seutukunta (Asikkala, Hollola, Lahti, Orimattila, Kärkölä, Padasjoki)    
Lahden seutukunta (Asikkala, Hollola, Lahti, Orimattila, Kärkölä, Padasjoki)    
Laihian kunta    
Laitilan kaupunki    
Lappajärven kunta    
Lappi AVI    
Lapuan kaupunki    
Lapuanjoen neuvottelukunta    
Lapuanjoen neuvottelukunta    
Larsmo kommun - Luodon kunta    
Lempäälän kunta    
Lestijoen neuvottelukunta    
Lestijärven kunta    
Liedon kunta    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikennevirasto, Järvi-Suomen väyläyksikkö    
Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi), Merenkulku    
Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi), Merenkulku    
Loimaan kaupunki    
Loimaan seutukunta    
Lopen kunta    
Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry    
Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry    
Lounais-suomi AVI    
L-S Kalatalouskeskus    
L-S Kalatalouskeskus    
Luke    
Luonnonmukaisen Viljelyn liitto    
Luonnonsuojeluliitto, Keski-Suomen piiri    
Luonnonsuojeluliitto, Keski-Suomen piiri    
Luonnonvarakeskus    
Luonnonvarakeskus    
Luonnonvarakeskus (LUKE)    
Luonnonvarakeskus (Luke), Turun toimipiste    
Luonnonvarakeskus (Luke), Turun toimipiste    
Luonto-Liitto ry    
Längelmäveden kalastusalue, isännöitsijä    
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maaseutuvirasto    
Malax kommun - Maalahden kunta    
Marika Arrajoki-Alanen    
Marttilan kunta    
Maskun kunta    
Merikarvian kunta    
METSÄ GROUP    
Metsähallitus    
Metsähallitus    
Metsähallitus    
Metsähallitus    
Metsähallitus    
Metsähallitus    
Metsähallitus    
Metsähallitus / E-Suomen luontopalvelut    
Metsänhoitoyhdistys Karstula-Kyyjärvi    
Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi    
Metsänhoitoyhdistys, Karstula-Kyyjärvi    
Metsänhoitoyhdistys, Päijänne    
Metsäntutkimuslaitos    
Metsätalouden kehittämiskeskus TAPIO    
Metsäteollisuus ry    
Metsäteollisuus ry    
Metsäteollisuus ry    
Minna Huttunen    
MTK    
MTK Etelä-Pohjanmaa    
MTK Etelä-Pohjanmaa    
MTK Keski-Pohjanmaa    
MTK Keski-Pohjanmaa    
MTK Keski-Suomi    
MTK Keski-Suomi    
MTK Keski-Suomi, metsälinja    
MTK metsälinja    
MTK metsälinja    
MTK metsälinja    
MTK Metsälinja / Metsänhoitoyhdistykset    
MTK Satakunta    
MTK Satakunta    
MTK Varsinais-Suomi    
MTK-Häme ry    
Multian kunta    
Mynämäen kunta    
Mänttä-Vilppulan kaupunki    
Naantalin kaupunki    
Nakkilan kunta    
Nastolan kalastusalue    
Natur och miljö    
Natur och Miljö    
Nokian kaupunki    
Nousiaisten kunta    
Nykarleby stad - Uusikaarlepyyn kaupunki    
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten    
Närpes stad - Närpiön kaupunki    
Närpiönjoen yhteistyöelin    
Närpiönjoen yhteistyöelin / Närpes stad    
Oikeusministeriö    
Olli Madekivi    
Oripään kunta    
Oriveden kaupunki    
Padajoen kunta    
Paimion kaupunki    
Pargas stad - Paraisten kaupunki    
Parkanon kaupunki    
Pedersöre kommun - Pedersören kunta    
Pekka Pollari    
Pelastetaan reittivedet ry    
Pelastetaan reittivedet ry    
Pentti Keskitalo    
Perhon kunta    
Perhonjoen neuvottelukunta    
Perhonjoen neuvottelukunta / Kokkolan kaupunki    
Petäjäveden kunta    
Pidä Saaristo Siistinä ry    
Pietarsaaren satama/Suomen Satamaliitto    
Pirkkalan kunta    
Pohjanmaan ELY    
Pohjanmaan liitto    
Pohjanmaan vesi ja ympäristö    
Pohjanmaan vesi ja ympäristö    
POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS    
POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS    
Pohjois-Suomi AVI    
Pomarkun kunta    
Porin kaupunki    
Porin yliopistokeskus    
Pro Agria    
Pro Agria Österbottens Svenska lantbrukssällskap    
Pro Agria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap    
Pro Agria, Keski-Suomi    
ProAgria Etelä-Pohjanmaa    
ProAgria Finska Hushällningssällskapet (Suomen talousseura)    
ProAgria Finska Hushällningssällskapet (Suomen talousseura)    
PROAGRIA Keski-Suomi    
PROAGRIA Keski-Suomi    
ProAgria Länsi-Suomi    
ProAgria Länsi-Suomi    
ProAgria Länsi-Suomi/ Satakunnan kalatalouskeskus    
ProAgria Länsi-Suomi/ Satakunnan kalatalouskeskus    
Punkalaitumen kunta    
Puolustusministeriö    
Pyhäjärvi-instituutti    
Pyhäjärvi-instituutti    
Pyhärannan kunta    
Päijät-Hämeen liitto    
Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö    
Päivi Fallström    
Pälkäneen kunta    
Pöytyän kunta    
Raimo Tuohisaari    
Raision kaupunki    
Rajavartiolaitos    
Rajavartiolaitos/Länsi Suomen merivartiosto    
Rajavartiolaitos/Länsi-Suomen merivartiosto    
Rajavartiolaitos/Länsi-Suomen merivartiosto    
Rauman kaupunki    
Riihimäen kaupunki    
Riihimäen seutukunta (Hausjärvi, Loppi, Riihimäki)    
Risto Ekonen    
RKTL    
Ruoveden kunta    
Ruoveden-Kuoreveden kalastusalue, isännöitsijä    
Ruskon kunta    
Saarijärven kaupunki    
Saarijärven-Viitasaaren seutukunta    
Saarijärven-Viitasaaren seutukunta    
Salla Syrjänen    
Salon kaupunki    
Sanna Markkanen    
Sanna Ristonen    
Sastamalan kaupunki    
Satakunnan ELY, E-vastuualue, Maaseutu ja Energia    
Satakunnan ELY, E-vastuualue, Maaseutu ja Energia    
Satakunnan kalastusalueet    
Satakunnan kalastusalueet    
Satakuntaliitto    
Satakuntaliitto    
Satu Appelqvist    
Satu Kalpio    
Sauvon kunta    
SAVONTAIMEN OY    
Seinäjoen kaupunki    
Siikaisten kunta    
Sirpa Vuohelainen    
Sisäministeriö    
SLL ry / Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri ry    
Soinin kunta    
Someron kaupunki    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen ammattikalastajaliitto ry    
Suomen ammattikalastajaliitto ry    
Suomen kalankasvattajaliitto    
Suomen kalankasvattajaliitto    
Suomen kalankasvattajaliitto ry    
Suomen kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto, Pohjanmaan piiri    
Suomen luonnonsuojeluliitto, Pohjanmaan piiri    
Suomen luonnonsuojeluliitto, Satakunnan piiri    
Suomen luonnonsuojeluliitto, Varsinais-Suomen piiri    
Suomen metsäkeskus    
Suomen metsäkeskus    
Suomen metsäkeskus    
Suomen metsäkeskus, Läntinen palvelualue    
Suomen omakotiliitto    
Suomen Purjehdus ja Veneily    
Suomen Purjehdus ja Veneily / Pidä Saaristo siistinä    
Suomen Purjehdus ja Veneily / Segling och båtsport i Finland    
Suomen Purjehdus ja Veneily ry    
Suomen riistakeskus    
Suomen Riistakeskus    
Suomen Satamaliitto    
Suomen Satamaliitto    
Suomen Satamaliitto    
Suomen Satamaliitto    
Suomen turkiseläinten kasvattajain liitto ry.    
Suomen Turkiseläinten Kasvattajainliitto    
Suomen Turkiseläinten Kasvattattajain Liitto ry    
Suomen Turvetuottajat ry    
Suomen Turvetuottajat Ry    
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö    
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö    
Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö ry    
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry    
Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto    
Suomen ympäristökeskus, Jyväskylän toimipaikka    
Suomen Yrittäjät    
Svenska lantbruksproducentrernas centralförbund    
Säkylän kunta    
Taivassalon kunta    
Tammelan kunta    
Tampereen kaupunki    
Tarja Riitamaa    
Tarja Viteli    
Taru Lainkari    
Teemu Lepistö    
Teijo Jokinen (teijo.jokinen@ikaalinen.fi)    
Teknologiateollisuus ry    
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, THL    
Teuvan kunta    
Timo Jalava    
Timo Kanerva    
Timo Sassi    
Timo Vesanto    
Toholammin kunta    
Trafi/Merenkulun aluetoimipaikka, pohjoinen valvonta    
Trafi/Merenkulun aluetoimipaikka, pohjoinen valvonta    
Turun ammattikorkeakoulu    
Turun ammattikorkeakoulu    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Turun yliopisto    
Turun yliopisto    
Turveteollisuusliitto ry    
Työvoima- ja elinkeinoministeriö    
Ulvilan kaupunki    
UPM Kymmene Oyj    
UPM-Kymmene Oyj /Elinkeinoelämän Keskusliitto    
Urjalan kunta    
Uusikaupunki    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaasan kaupunki - Vasa stad    
Valkeakosken kaupunki    
VALONIA (Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus)    
VALONIA (Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus)    
Valtiovarainministeriö    
VALVIRA    
Vanajanselän, Hauhon, Hämeenlinnan sekä Vehkajärven-Vesijaon kalastusalueet    
Vanajavesisäätiö / Vanajavesikeskus    
Vapo Oy    
VAPO OY    
VAPO OY    
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus    
Varsinais-Suomen ELY-keskus, E-puoli, kalatalouspalvelut    
Varsinais-Suomen ELY-keskus, E-puoli, kalatalouspalvelut    
Varsinais-Suomen ELY-keskus, E-puoli, maatalous    
Varsinais-Suomen ELY-keskus, E-puoli, maatalous    
Varsinais-Suomen ELY-keskus, L-vastuualue    
Varsinais-Suomen kalastusalueet    
Varsinais-Suomen kalastusalueet    
Varsinais-Suomen liitto    
Varsinais-Suomen liitto    
Vehmaan kunta    
Vesa Vanninen    
Vesi- ja viemärilaitosyhdistys    
vesialueen omistajat / sisämaan kalastusalueet    
vesialueen omistajat / sisämaan kalastusalueet    
Vesihuoltolaitokset / Forssan vesihuoltoliikelaitos    
Vesihuoltolaitokset / Riihimäen vesihuoltoliikelaitos    
Vesilahden kunta    
Vesilaitosyhdistys    
Vesilaitosyhdistys    
Vesilaitosyhdistys    
Vetelin kunta    
Vimpelin kunta    
Virpi Karjalainen    
Virtain kaupunki    
Visa Merikoski    
WWF Suomi    
Vörå kommun - Vöyrin kunta    
Ylöjärven kaupunki    
Ympäristöministeriö    
Ypäjän kunta    
Åbo Akademi    
Åbo Akademi    
Åbolands fiskarförbund    
Åbolands fiskarförbund    
Åbolands svenska lantbruksproducentförbund r.f.    
Ähtärin kaupunki    
Ähtärin reitin vesiyhteistyö / Ähtärin kaupunki    
Ähtävänjoen neuvottelukunta    
Ähtävänjoen neuvottelukunta / Lappajärven kunta    
Ämer Bilaletdin    
Äänekosken seutukunta    
Äänekosken seutukunta    
Öljyalan keskusliitto    
Österbottens fiskarförbund    
Österbottens förbund/Pohjanmaan liitto    
Asiasanat

vesienhoito

vesien tila

ympäristö

ympäristön tila

pintavedet

pohjavedet

vattenvård

ytvatten

grundvatten

vattnens tillstånd

vattenstatus

miljöns tillstånd

vesienhoitolaue

vattenförvaltningsområde

vattenförvaltning