Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Kaupan toimialan tulevaisuusselonteko

Kaupan toimialan tulevaisuusselonteko

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/5468/2020

Svarstiden gick ut: 22.5.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning

Hallitusohjelmaan on kirjattu laadittavaksi kaupan alan tulevaisuuden selonteko, jotta alaa voidaan kehittää strategisesti ja pitkäjänteisesti. Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa selonteon valmistelusta. Selonteko sisältää työ- ja elinkeinoministeriön vastuuasioiden lisäksi myös muiden ministeriöiden vastuulla olevia asioita.

Selonteko liittyy kaupan toimialan rakennemuutokseen Suomessa ja kaupan rakenteiden globaaliin murrokseen. Myös vallitsevasta koronaviruspandemiasta aiheutuva tilanne vaikuttaa kaupan toimialaan ja sen kehitykseen. Selonteon tarkastelu kohdistuu kuluttajakauppaan (tuotteet ja niihin liittyvät palvelut) sisältäen päivittäistavarakaupan ja tukkukaupan välisen ketjun. Tarkastelun ajanjakso on kymmenen vuotta eteenpäin. 

Selonteon tavoitteena on tunnistaa kaupan alan sisältökokonaisuuksia ja teemoja, jotka tulee huomioida kaupan toimialan muutoksessa ja suomalaisen kaupan globaalissa ja kestävässä kasvussa. Tavoitteena on tuoda tietoa kaupan toimialan tilannekuvasta ja muutoskehityksestä. Keskeisistä sisältökokonaisuuksista ja teemoista on tarkoituksena tehdä kehittämisehdotuksia ja nostoja poliittisen päätöksenteon tueksi kaupan toimialan kehittämiseksi strategisesti ja pitkäjänteisesti. Tavoitteena on myös tunnistaa toimialalle arviolta yksi tai muutama skenaario. Hallitus antaa eduskunnalle kaupan toimialan tulevaisuusselonteon.

Bakgrund

Kaupan toimialalla on käynnissä rakennemuutos Suomessa ja kaupan rakenteiden globaalimurros. Myös käynnissä oleva koronaviruspandemia ravistelee kaupan toimialaa. Selonteon tavoitteena on luoda tilannekuva kaupan toimialan nykytilasta ja tulevaisuuskuvasta sekä tuoda poliittisen päätöksenteon tueksi kehittämisehdotuksia ja nostoja. Kaupan alan tulevaisuusselonteko on kirjattu pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan. Kyseessä on valtioneuvoston selonteko, josta valmisteluvastuu on työ- ja elinkeinoministeriöllä.

Hallitusohjelmassa kaupan tulevaisuusselonteolla on ohjelmatasolla yhteys esimerkiksi Yrittäjyysstrategiaan sekä Kotimaisen omistajuuden -ohjelmaan sekä digitalisaatioon, kierto- ja alustatalouteen, aluepolitiikkaan, osaamiseen, työllisyyteen ja koulutukseen. Kaupan toimiala on yrittäjyyttä. Kauppa tuo yhteiskuntaamme sekä alueellisesti että paikallisesti tuotteiden ja palvelujen kautta elinvoimaa, kilpailukykyä sekä työpaikkoja, toimeliaisuutta ja verotuloja.

Hallitusohjelmaan on kirjattu 75 prosentin työllisyysaste sekä noin 60 000 uuden työllisen määrä vuoteen 2023 mennessä. Kaupan alan työllisyyskehitys ei kuitenkaan välttämättä ole positiivinen. On arvioitu, että Suomessa vuoteen 2030 mennessä vähittäiskaupoista yli 20 prosenttia, ehkä jopa 40 prosenttia häviää. Lisäksi on arvioitu, että vuoteen 2030 mennessä vähittäiskauppa menettää noin 11 000 – 25 000 työpaikka ja tukkukauppaa 5 000 työpaikkaa Suomessa. Edellä mainitut arviot on tehty ennen koronaviruspandemiaa. Digitalisaation myötä kaupan toimialalla myös työn sisällöt ja koulutukseen sekä osaamisen liittyvät vaatimukset muuttuvat.

Målsättningar
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää sisältöehdotuksia kaupan tulevaisuuselontekoon. Samalla pyydetään em. sisältönostoihin konkreettisia kehittämisehdotuksia perusteluineen. Lisäksi pyydetään ottamaan kantaa ministeriön alustaviin teemanostoihin selontekoon.
 
Ehdotuksissa ja näkökulmissa pyydetään huomioimaan kaupan toimialan muutostilanne Suomessa ja globaalisti tulevan 10 vuoden aikajänteellä.
 
Liitteet:
Tidtabell
Lausunnot pyydetään viimeistään 22.5.2020 klo. 16.15.
Svarsanvisningar för mottagare
Vastaukset pyydetään antamaan lausuntopalvelu.fi-sivuston kautta. Vastauksia ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Vastauksessa tulee hyödyntää alla olevia kysymyksiä joko vastaamalla suoraan sivustolle tai vastaamalla kysymyksiin muulla tavoin jäsenneltynä avovastauksena.
 
Vastauksen antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.
 
Huomaattehan, että kaikki vastaukset ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoa asiasta antaa:

Neuvotteleva virkamies Natalia Härkin, puh 029 504 7168 ja sähköposti natalia.harkin(a)tem.fi
Sändlista:
Aalto-yliopisto    
Business Finland    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry    
Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA    
Etla    
Huoltovarmuuskeskus    
Kaupan liitto    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuluttajaliitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK    
matkailu- ja ravintolapalvelut Mara    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Osuustoimintakeskus Pellervo ry    
Palvelualojen Ammattiliitto PAM ry    
Perheyritysten liitto    
Päivittäistavarakauppa PTY ry    
Sitra    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomalaisen työn liitto    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Yrittäjät    
Tampereen yliopisto    
Teknisen Kaupan liitto ry    
Valtiovarainministeriö    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

kaupan toimialan tulevaisuusselonteko