Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö satelliittinavigoinnin toimenpideohjelmasta

Lausuntopyyntö satelliittinavigoinnin toimenpideohjelmasta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/24173/2021

Svarstiden gick ut: 14.10.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää 14.10.2021 mennessä lausuntoja satelliittinavigoinnin toimenpideohjelman luonnoksesta. 
Bakgrund
Satelliittinavigointijärjestelmät ovat tulleet mukaan elämäämme osana arjen sovelluksia, niin että tarkan sijainti- ja aikatiedon saatavuus mielletään usein itsestäänselvyydeksi. Kuluttajasovellusten lisäksi monet yhteiskunnan keskeisistä toiminnoista tukeutuvat satelliittinavigointijärjestelmiin. Niinpä niiden kehityksen seuraaminen ja uusien ominaisuuksien käytön jatkuva omaksuminen on mahdollisuus tehdä jokapäiväisestä elämästämme sujuvampaa, tehokkaampaa ja turvallisempaa. Tämä toimenpideohjelma on jatkoa Liikenne- ja viestintäministeriön "Satelliittinavigointijärjestelmien tehokas hyödyntäminen Suomessa, toimenpideohjelma 2017–2020" -ohjelmalle.  
Målsättningar
Suomen Avaruusstrategian tavoitetta "vuonna 2025 Suomi on maailman houkuttelevin ja ketterin avaruusliiketoimintaympäristö, josta hyötyvät kaikki täällä toimivat yritykset" seuraten, tämän toimenpideohjelman päivityksen tavoiteena on varmistaa satellittinavigointijärjestelmien tehokas hyödyntäminen Suomessa myös tulevaisuudessa. Tilannekatsauksessa kuvataan GNSS-järjestelmien sekä niitä tukevien järjestelmien nykytila, avaruushallinnon sidosryhmät sekä käydään läpi merkittävimmät sovellusalueet, joilla GNSS-järjestelmien tuottamia palveluita hyödynnetään. Dokumentin viimeisessä luvussa on määritelty 19 uutta konkreettista toimenpidettä, joilla huomioidaan Suomen tavoitteet kansainväliselle yhteistyölle GNSS-järjestelmien kehittämisessä, kansallisen valmiuden rakentaminen, osaamisen ylläpitäminen sekä satelliittinavigoinnin tarjoamien palveluiden käytön omaksuminen loppukäyttäjäsovelluksien osana.
Linkit
Liitteet:
Tidtabell
23.9.-14.10.2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Vastaukset pyydetään Lausuntopalveluun.
Valmistelijat
Hallitusneuvos Janne Mänttäri, LVM, janne.manttari@gov.fi, 0400 693 544
Erityisasiantuntija Tero Vihavainen, Traficom, tero.vihavainen@traficom.fi, 040 824 0982

 
Sändlista:
Aalto yliopisto    
Business Finland    
Flic ry    
Flic ry    
Geo Forum    
Helsingin yliopisto    
HVK    
Ilmatieteenlaitos    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Paikkatietokeskus    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Rajavartiolaitos    
Sisäministeriö    
SYKE    
Traficom    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Vaasan yliopisto    
VTT    
Väylävirasto    
Asiasanat

avaruus

satelliittinavigointi

GNSS-järjestelmät