Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om en referensram för examina och övriga samlade kompetenser

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om en referensram för examina och övriga samlade kompetenser

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/8041/2022

Svarstiden gick ut: 25.4.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Undervisnings- och kulturministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om en referensram för examina och övriga samlade kompetenser.
Bakgrund
Enligt förslaget skulle bilagan till statsrådets förordning om en referensram för examina och övriga samlade kompetenser ändras. Enligt förslaget skulle en ny utbildning som handleder för examensutbildning samt folkhögskolornas utbildning inom det fria bildningsarbetet som riktar sig till läropliktiga fogas till nivå tre (3) i bilagan.

Den nya utbildningen som handleder för examensutbildning ersätter den nuvarande utbildningen som förbereder för gymnasieutbildning (LUVA) och den nuvarande utbildningen som handleder för yrkesutbildning (VALMA). Den nya utbildningen börjar den 1 augusti 2022.

Folkhögskolornas utbildning inom det fria bildningsarbetet som riktar sig till läropliktiga har börjat i augusti 2021.
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Undervisnings- och kulturministeriet ger er möjlighet att ge ert utlåtande om utkasten till förordningen. Vi ber er sända era utlåtanden senast måndagen den 25 april 2022. Också instanser som inte nämns i sändlistan är välkomna att lämna ett utlåtande till ministeriet. Utlåtandet kan lämnas på svenska eller finska.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert remissvar genom att besvara den begäran om utlåtande som har publicerats i tjänsten Utlåtande.fi. Ni behöver inte sända utlåtandet separat per e-post eller post till ministeriets registratorskontor. 

För att kunna lämna ett yttrande måste man registrera sig och logga in i tjänsten Utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen Utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur man tar i bruk tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Om du inte vill registrera dig i tjänsten, kan yttrandet också skickas per e-post till undervisnings- och kulturministeriets registratorskontor (registratorskontoret.ukm@gov.fi ). Vi ber er använda diarienumret VN/8041/2022 som referens för utlåtandet.

De ministerier som har VAHVA i bruk ska lämna in sitt yttrande för ärende VN/8041/2022 i VAHVA.
 
Alla utlåtanden är offentliga och publiceras i tjänsten Utlåtande.fi.
Beredare
Information ges av:
Regeringssekreterare Maria Soininen tel. 029 533 0220
Undervisningsrådet Seija Rasku, tel. 029 533 0270
Sändlista:
Aalto-yliopisto    
Akava ry    
Ammatillisen aikuiskoulutuksen johtajat ry    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Bildningsalliansen rf    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ry    
Folkhälsan Utbildning Ab    
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy    
Hyvinvointiala HALI ry    
Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy    
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus    
Kirkon työmarkkinalaitos    
KT Kuntatyönantajat    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry    
Opetushallitus    
Oulun Ammattikorkeakoulu Oy    
Palkansaajien koulutussäätiö sr    
Pro Lukio ry    
Puolustusministeriö    
Sisäministeriö    
Sivistystyönantajat ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry    
Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Kansanopistoyhdistys - Finlands Folkhögskolförening ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Lukiolaisten Liitto ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry    
Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry    
Suomen Oppisopimusosaajat ry    
Suomen Rehtorit ry    
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry    
Suomen Ylioppilaskuntien liitto ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Tampereen ammattikorkeakoulu Oy    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtion työmarkkinalaitos (VTML)    
Vapaa Sivistystyö ry    
Ympäristöministeriö    
Ålands landskapsregering    
Ämnesord

tutkinto