Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om punktskatt på flytande bränslen

Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/29553/2022

Svarstiden gick ut: 2.12.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Valtiovarainministeriö pyytää 2.12.2022 mennessä lausuntoja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta.
Tausta
Suomessa työkoneissa käytettävää moottoripolttoainetta verotetaan lämmityksessä käytettävän kevyen polttoöljyn verotasolla. Niissä molemmissa käytetään kevyttä polttoöljyä, johon on lisätty EU:n yhteistä merkitsemisainetta ja lisäksi se on värjätty punaiseksi kansallisella väriaineella, jotta se voidaan erottaa korkeammin verotetusta liikenteen dieselöljystä. EU:n yhteisen merkitsemisaineen käyttämisestä säädetään kaasuöljyn ja lentopetrolin merkistemisestä veron määräämiseksi annetussa neuvoston direktiivissä 95/60/EY. Sen nojalla annettavassa täytäntöönpanopäätöksessä säädetään tarkemmin käytettävästä aineesta.

Komissio antoi 17.1.2022 täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2022/197 uudesta EU:n yhteisestä merkistemisaineesta (nk. euromarkerpäätös). Euromarkerpäätöksessä säädetään siirtymäajasta, joka on enintään 24 kuukautta komission päätöksen antamisesta.
Tavoitteet
Nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun asetuksen 1 §:ää on muutettava EU:n yhteisen merkitsemisaineen vaihtumisen takia uuden täytäntööpanopäätöksen mukaisesti. Kansallinen väriaine säilyisi ennallaan.

Asetusmuutos ehdotetaan tulemaan voimaan 1.10.2023, mutta kevyen polttoöljyn voisi vaihtoehtoisesti tehdä tunnistettavaksi asetuksen (1375/2021) 1 §:n 1 momentissa säädetyn mukaisesti ajalla 1.10.2023 - 17.1.2024.
Linkit

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM140:00/2022 - Linkki hankkeen verkkosivuille

https://vm.fi/sv/projekt?tunnus=VM140:00/2022 - Länk till projektets webbplats

Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön viimeistään 2.12.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön viimeistään 2.12.2022. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa.

Toivomme lausunnoissa arviota perusteluineen siirtymäkauden tarpeesta ja sen pituudesta.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Neuvotteleva virkamies, Krista Sinisalo, puh. 0295 530 248, krista.sinisalo@gov.fi
Jakelu:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Neste Oyj    
Neste Oyj    
North European Oil Trade Oy    
North European Oil Trade Oy    
Oy Teboil Ab    
Oy Teboil Ab    
Rundbergs Bil och Service Ab    
Tullilaboratorio    
Verohallinto