Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till meddelande om ledigförklaring av nätkoncessioner i frekvensbandet 2 100 MHz i landskapet Åland

Utkast till meddelande om ledigförklaring av nätkoncessioner i frekvensbandet 2 100 MHz i landskapet Åland

Diarienummer för begäran om utlåtande: LVM/1890/07/2018

Svarstiden gick ut: 12.12.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Statsrådet kommer att förklara nätkoncessioner för televerksamhet inom frekvensbandet 2 100 megahertz (MHz) i landskapet Åland lediga att sökas. Kommunikationsministeriet bad i november 2018 utlåtanden om utkastet till meddelande om ledigförklaring av nätkoncessionerna. Ministeriet har gjort betydande ändringar i meddelandeutkastet utifrån remissresponsen och därför ber vi nu utlåtanden om den omarbetade versionen.
Bakgrund
Nätkoncessionerna beviljas genom ett jämförelseförfarande enligt 10 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014). Enligt meddelandeutkastet beviljas koncessionerna för tiden 19.3.2019–31.12.2033.
Målsättningar
Syftet med att bevilja nätkoncessioner är i enlighet med 1 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation bland annat att främja utbudet och användningen av tjänster i kommunikationsnät och att trygga en effektiv användning av radiofrekvenser. Syftet med de nätkoncessioner som nu ledigförklaras är att i landskapet Åland förbättra tillgången till riksomfattande trådlösa förbindelser med hög kvalitet och kapacitet.
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er vänligen lämna ert utlåtande till kommunikationsministeriet enligt anvisningarna nedan före den 12 december 2018 kl. 16.00
Svarsanvisningar för mottagare
Ni kan lämna ett utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi (www.lausuntopalvelu.fi/SV). För att kunna lämna ett utlåtande måste ni registrera er och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Obs! Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras på utlåtande.fi
Beredare
Ytterligare information: Katariina Vuorela, överinspektör, tfn 0295 342 029, katariina.vuorela@lvm.fi
Sändlista:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Brilliance Communications Oy    
Digita Oy    
Discovery Communications Europe Limited    
DNA Oy    
Elisa Oyj    
Elisa Oyj    
Eurosport S.A.S    
FiCom ry    
Finnet-liitto ry    
Fox International Channels Oy    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
KRS-TV r.f.    
Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry    
Kuluttajat – Konsumenterna ry    
Marienhamns Telefon Ab    
MTV Oy    
När-TV r.f.    
Oikeusministeriö / Ahvenanmaan itsehallinto –asiat    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Sanoma Media Finland Oy    
Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry    
SBS Discovery Television Oy    
Telemast Nordic Oy    
Telia Finland Oyj    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ukkoverkot Oy    
Watson Nordic Oy    
Viestintävirasto    
Yleisradio Oy    
Ålands landskapsregeringen    
Ålands Radio och TV Ab    
Ålands Telefonsandelslag    
Ålands Telekommunikation AB    
Ämnesord

laajakaista

radiotaajuudet

viestintäverkot

Radiofrekvenser