Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - STM; Valtioneuvoston asetus seulonnoista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

STM; Valtioneuvoston asetus seulonnoista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/10963/2021

Svarstiden gick ut: 20.5.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoanne valtioneuvoston asetukseksi seulonnoista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta. 
Tausta
Valtakunnallisen seulontaohjelman mukaisia syöpäseulontoja ovat tällä hetkellä rintasyöpä- ja kohdun kaulaosan syövän seulonnat. Lisäksi osa kunnista on tarjonnut suolistosyöpäseulontaa osana vuonna 2019 käynnistynyttä pilottia. Osassa kunnista myös kohdunkaulasyövän seulontaan kutsutaan asetuksen ikäryhmää laajempi joukko naisia. Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmassa on useita kirjauksia ennaltaehkäisyn edistämisestä ja kansanterveyden parantamisesta, mukaan lukien syövät: ”Ennaltaehkäisyn edistämiseksi ja kansanterveyden vahvistamiseksi laajennetaan hallitusti rokotusohjelmaa (muun muassa hpv-rokotus pojille) ja seulontaohjelmaa (muun muassa suolistosyövät).” Valtion julkisen talouden suunnitelmassa on vuodesta 2022 alkaen varattu seulontaohjelman laajentamiseen 10 miljoonaa euroa.
Terveydenhuoltolain (1326/2010) 14 §:n mukaan kunnan on järjestettävä alueellaan valtakunnallisen seulontaohjelman mukaiset seulonnat. Kunta voi lisäksi järjestää muita seulontoja ja terveystarkastuksia tietyn taudin tai sen esiasteen toteamiseksi tai taudin aiheuttajan löytämiseksi. Terveydenhuoltolain 23 §:n mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä seulonnoista.
Tällä asetuksella ehdotetaan muutettavaksi valtakunnallisia seulontaohjelmia koskevaa asetuksen 2 §:ä siten, että kohdun kaulaosan syövän seulonta laajennettaisiin koskemaan viiden vuoden välein 30-65-vuotiaiden naisten ikäryhmää. Lisäksi seulontaohjelmaan sisällytettäisiin uutena seulontana miesten ja naisten suolistosyövän seulonta kahden vuoden välein ikäryhmissä 56-74 vuotta.

Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2022.
Tavoitteet
Esityksen mukaisesti toteutettuna suolistosyövän seulonta voi vähentää seulontaan osallistuvien miesten suolistosyöpäkuolleisuutta enimmillään jopa 50 % ja seulontaan osallistuvien naisten suolistosyöpäkuolleisuutta 30 % ja estää näin vuosittain yhteensä noin 150 uutta suolistosyöpää ja 170 suolistosyöpäkuolemaa seulonnan 56-74-vuotiaassa kohdeväestössä.
Laajennuksen myötä kansallinen kohdun kaulaosan syövän seulontaan kutsun saisi n. 36 000 65-vuotiasta naista vuosittain. Kaikki 65-vuotiaat naiset olisivat tällöin tasavertaisessa asemassa seulonnan tarjonnan suhteen asuinkunnastaan riippumatta. Suurin osa kuolemaan johtavista kohdunkaulasyöpätapauksista todetaan nykyään yli 60-vuotiailla naisilla.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan 20.5.2021 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämisestä löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta (ohjeet > käyttöohjeet). Tukea palvelun käyttöön voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi. Lausuntoa ei tarvitse lähettää lisäksi erikseen sähköpostitse.
Linkki suomenkieliseen versioon:
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=c603dbbc-5676-4b51-a653-ec7bf39e3e37&proposalLanguage=da4408c3-39e4-4f5a-84db-84481bafc744


Lausunnon voi toimittaa myös lähettämällä se sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@stm.fi. Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausunnon joko lausuntopalvelussa tai kirjaamon kautta. Lausunnossa tulee maininta asiaan liittyvä diaarinumero: VN/10963/2021 sekä Hankenumero: STM055:00/2021.

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Soila Karreinen, ylilääkäri, sosiaali- ja terveysministeriö (etunimi.sukunimi@stm.fi).
Liisa Holopainen, hallitussihteeri, sosiaali- ja terveysministeriö (etunimi.sukunimi@stm.fi).

 
Jakelu:
Auranen Annika    
eksote    
epshp    
essote    
Gastroenterologiayhdistys ry    
Helsinki    
hus    
kainuu    
khshp    
Koivunen Jussi    
ksshp    
kuh    
Kuntaliitto    
kymsote    
lpshp    
lshp    
Mustonen Mika    
Nykopp Timo    
Oulu    
Parainen    
phhyky    
ppshp    
pshp    
satasairaala    
Seinäjoki    
siunsote    
soite    
sosteri    
Suomen Suolistosyöpäyhdistys    
syöpäpotilaat ry    
Syöpärekisteri    
Säkylä    
Tampere    
THL    
tyks    
Vihinen Pia    
vshp    
Ylitornio