Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Maanmittausalan perustutkinnon perusteiden luonnos

Maanmittausalan perustutkinnon perusteiden luonnos

Diarienummer för begäran om utlåtande: OPH-972-2021

Svarstiden gick ut: 23.4.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Opetushallitus pyytää lausuntoanne maanmittausalan perustutkinnon perusteiden luonnoksesta.
Bakgrund
Opetushallitus määrää tutkinnon perusteet kullekin tutkintorakenteessa olevalle ammatilliselle tutkinnolle. Valmistelutyö tehdään yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän, koulutuksen järjestäjien ja muiden sidosryhmien kanssa. Manmittausalan perustutkinnon perusteet ovat päätetty uudistaa vastaamaan nykypäivän työelämän vaatimuksia. Uudistetuissa tutkinnon perusteissa otetaan käyttöön myös uudenlainen kriteeristö osaamisen arviointiin. Uudet tutkinnon perusteet on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2022. 

Maanmittausalan perustutkinto antaa valmistuvalle kartoittajalle laaja-alaiset ammatilliset perustiedot alalle. Maanmittausalan perustutkinnossa opittuja perustaitoja voi syventää alan vaativia työtehtäviä varten suorittamalla maanmittausalan ammattitutkinnon, kartoittaja AT.

Ammattiopisto Tavastian koordinoimaan tutkinnon perusteiden uudistamistyöhön ovat osallistuneet kaikki maanmittausalan koulutusta järjestävät oppilaitokset ja niiden työelämän yhteistyökumppanit.  Ennen lausuntokierrosta pidettiin maanmittausalan perustutkinnon kehittämiswebinaari, johon osallistui koulutuksen järjestäjien edustajien lisäksi kuusitoista maanmittausalan asiantuntijaa työelämästä.  Tutkinnon perusteluonnos viimeisteltiin kehittämiswebinaarin jälkeen.


 

Linkit

https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/ammatillinen/7593193/tiedot - LUONNOS Maanmittausalan perustutkinto e-Perusteissa

Liitteet:
Tidtabell
Lausunnot pyydetään lähettämään viimeistään 23.4.2021
Svarsanvisningar för mottagare
Lausuntoa pyydämme seuraavista asioista:
  • tutkinnon perusteiden työelämälähtöisyydestä
  • tutkinnon muodostumisesta
  • tutkinnon osien sisällöistä (ammattitaitovaatimukset ja ammattitaidon osoittamistavat)
  • perusteen tiedoissa kuvatuista kappaleista "Tutkinnon suorittajan osaaminen" ja "Työtehtäviä, joissa tutkinnon suorittanut voi toimia"
Kaikille ammatillisille perustutkinnoille yhteiset ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat (huippuosaajana toimiminen, ilmastovastuullinen toiminta, työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, yritystoiminnan suunnittelu ja yrityksessä toimiminen) uudistuvat 1.8.2022 alkaen. Nämä tutkinnon osat olivat lausuntokierroksella syksyllä 2020, joten tämä lausuntopyyntö ei sisällä kyseisiä tutkinnon osia.

Yhteisten tutkinnon osien on tarkoitus uudistua 1.8.2022 alkaen. Nämä tutkinnon osat ovat lausuntokierroksella keväällä 2021, joten tämä lausuntopyyntö ei sisällä kyseisiä tutkinnon osia.

Tutkinnon perusteiden sisältö viimeistellään saatujen lausuntojen pohjalta. Viimeistelyvaiheessa tarkastetaan myös tutkinnon perusteiden kieliasu, joten lausunnon antajat voivat keskittyä luonnoksen sisältöön.
 
Opetushallitus julkaisee kaikki ammatillista koulutusta koskevat lausuntopyynnöt Lausuntopalvelu.fi:ssä. Lausuntopalvelu.fi on oikeusministeriön palvelu, joka tarjoaa mahdollisuuden pyytää ja antaa lausuntoja sähköisesti. Kaikki julkishallinnon viranomaiset voivat julkaista lausuntopyyntöjä palvelussa. Lausuntoja saavat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset. Viesti pyydetään tarvittaessa välittämään eteenpäin organisaatiossanne tai yhteisössänne. 
 
Valmistelijat
Maanmittausalan perustutkinnon perusteita on laadittu maanmittausalan asiantuntijoiden verkostossa, jossa koordinaattorina on toiminut Ammattiopisto Tavastia. Työtä on johtanut yli-insinööri Arto Pekkala Opetushallituksesta.

Lisätietoja antavat yli-insinööri Arto Pekkala (arto.pekkala@oph.fi)  ja  kouluttaja Pauli Koivusaari (pauli.koivusaari@kktavastia.fi).
Sändlista:
AEL-Amiedu Oy    
Akava ry    
Ammattiliitto Pro    
Ammattiliitto PRO    
Ammattiopisto Spesia Oy    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Axxell Utbildning Ab    
Careeria Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ry    
Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Etelä-Savon Koulutus Oy    
GeoForum Finland ry    
Helsingin kaupunki    
Hengitysliitto ry    
Hyria koulutus Oy    
Invalidisäätiö sr    
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia    
Järviseudun Koulutuskuntayhtymä    
Kajaanin kaupunki    
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia    
Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä    
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Kiipulasäätiö sr    
Kirkon työmarkkinalaitos    
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä    
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä    
Koulutuskuntayhtymä Brahe    
Koulutuskuntayhtymä OSAO    
Koulutuskuntayhtymä Tavastia    
Kouvolan Aikuiskoulutussäätiö sr    
Kouvolan kaupunki    
KSAK Oy    
Kuntatyönantajat KT    
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä    
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä    
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Länsirannikon Koulutus Oy    
Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Maanmittauslaitos    
Maarakennus-, kivi ja kaivosalan työelömätoimikunta    
Metsäteollisuus ry    
Opettajien Ammattijärjestö OAJ    
Optima samkommun    
Palvelualojen ammattiliitto PAM    
PAM    
Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Raision Seudun Koulutuskuntayhtymä    
Rakennusliitto ry    
Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä    
Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä    
SASKY koulutuskuntayhtymä    
Satakunnan koulutuskuntayhtymä    
Savon Koulutuskuntayhtymä    
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä    
Sivistystyönantajat    
STTK ry    
Suomen ammattiin opiskelevien liitto Sakki ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry    
Suomen Yrittäjäopisto Oy    
Suomen Yrittäjät    
Suupohjan Koulutuskuntayhtymä    
Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab    
Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur    
Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr    
Tampereen kaupunki    
Tekniikka ja Terveys KTN ry    
Teollisuusliitto ry    
Turun Aikuiskoulutussäätiö sr    
Turun Ammattiopistosäätiö sr    
Turun kaupunki    
Työtehoseura ry, ruotsiksi Arbetseffektivitetsföreningen rf    
Vaasan kaupunki    
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä    
Valtion työmarkkinalaitos VTML    
Vantaan kaupunki    
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Äänekosken Ammatillisen Koulutuksen kuntayhtymä    
Asiasanat

Ammatillinen koulutus

Tutkinnon perusteet

Perustutkinto