Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Kuuleminen passiivisen infrastruktuurin saatavuutta koskevista selvityksistä

Kuuleminen passiivisen infrastruktuurin saatavuutta koskevista selvityksistä

Diarienummer för begäran om utlåtande: TRAFICOM/524021/04.04.05.03/2019

Svarstiden gick ut: 16.12.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Liikenne- ja viestintäministeriö ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ovat yhteistyössä teettäneet selvityksen passiivisen infrastruktuurin (energia, kunnat ja vesihuolto) nykytilasta ja saatavuudesta. Lisäksi Traficom on kyselyllään kartoittanut teleyritysten passiivisen infrastruktuurin saatavuutta. Selvitykset kattavat 20 suurimman kaupungin alueet. Selvitykset esiteltiin 21.11.2019 järjestetyssä avoimessa sidosryhmätilaisuudessa. 

Selvityksissä esitetään passiivisen infrastruktuurin nykytilaa, käyttöön liittyviä haasteita sekä keinoja edistää passiivisen infrastruktuurin rakentamista ja hyödyntämistä.
Bakgrund
Passiivisen infrastruktuurin vuokraamisen edistäminen on määritelty yhdeksi tavoitteeksi Digitaalisen infrastruktuurin strategiassa (2018). Passiivisen infrastruktuurin vuokraamista edistämällä helpotetaan myös nopeiden viestintäverkkojen käyttöönottoa Suomessa. Passiivisella infrastruktuurilla tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikkia sellaisia fyysisiä rakenteita, joita voi käyttää valokuituverkkojen rakentamisessa eli esimerkiksi maanalaisia ennakkoputkia, kaapelikaivoja sekä laitetiloja.
Målsättningar
Selvityksistä pyydetään näkemyksiä ja kommentteja jatkotyön pohjaksi.
 
Liitteet:
Tidtabell
Lausuntoja ja näkemyksiä pyydetään 16.12.2019 mennessä.
Svarsanvisningar för mottagare
Vastaukset pyydetään antamaan lausuntopalvelu.fi-sivuston kautta. Vastauksia ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Vastauksessa voidaan hyödyntää alla olevia kysymyksiä tai vastaus voidaan antaa muulla tavoin jäsenneltynä avovastauksena tähän tarkoitettuun kysymyskenttään.

Vastauksen antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Huomaattehan, että kaikki vastaukset ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä. Mikäli vastauksenne sisältää tietoja, jotka yrityksenne katsoo salassa pidettäviksi, pyydetään nämä tiedot toimittamaan erillisellä asiakirjalla, johon merkitään asian diaarinumero TRAFICOM/524021/04.04.05.03/2019 ja lähettämään turvasähköpostilla Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille (kirjaamo@traficom.fi). Ohjeistuksen turvasähköpostin lähettämiseen löydätte: https://www.traficom.fi/fi/traficom/yhteystiedot/salatun-viestin-lahettaminen-traficomiin
Valmistelijat
Lisätietoja asiassa antavat johtava asiantuntija Päivi Peltola-Ojala, p. 0295 390 539, s-posti: paivi.peltola-ojala@traficom.fi sekä erityisasiantuntija Mari Österberg, p. 0295 390 545, s-posti: mari.osterberg@traficom.fi
Sändlista:
Mari Österberg    
Asiasanat

passiivinen infrastruktuuri