Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Regeringens proposition till Rigsdagen med förslag till livsmedelslag och till ändring av vissa lagar som har samband med den

Regeringens proposition till Rigsdagen med förslag till livsmedelslag och till ändring av vissa lagar som har samband med den

Diarienummer för begäran om utlåtande: MMM025:00/2016

Svarstiden gick ut: 17.8.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Jord- och skogsbruksministeriet begär om ert utlåtande över det bifogade lagförslaget. De bifogade förordningarna är utkast och de har bifogats till lagförslaget i syfte att klargöra bredden av förnyelsen av livsmedelslagstiftningen; om dessa begärs inget utlåtande. Svenskspråkiga motiveringar till lagförslaget kan skickas om så önskas då dessa blivit översatta fr.o.m. 9.8.2018.


 
Målsättningar
I denna proposition föreslås det att det stiftas en ny livsmedelslag som ska ersätta den gällande livsmedelslagen. Propositionen är en totalreform där det också ingår en revidering av de centrala författningarna på lägre nivå som utfärdas med stöd av livsmedelslagen.
 
Lagen innefattar bestämmelser om allmänna krav på livsmedel och om tillsynen över dem. Den ska huvudsakligen tillämpas på alla livsmedel, djur och material avsedda att komma i kontakt med livsmedel (livsmedelskontaktmaterial) som används för livsmedelsproduktion, livsmedelsverksamhet och kontaktmaterialverksamhet, livsmedelsföretagare och kontaktmaterialföretagare och på livsmedelstillsyn i alla stadier av produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan för livsmedel och material avsedda att komma i kontakt med livsmedel.
 
Regleringen enligt de gällande lagarna om livsmedel och livsmedelstillsyn ändras inte i någon väsentlig funktionell bemärkelse eller omfattning. Ett av målen med propositionen är att lätta den administrativa börda som lagstiftningen orsakar företagare och tillsynsmyndigheter, men utan att livsmedelssäkerheten äventyras. Syftet är också att göra livsmedelslagen mer tillgänglig genom att den får ett stramare upplägg eftersom strukturen blivit splittrad efter många ändringar. Samtidigt uppdateras lagen och anpassas till den gällande EU-lagstiftningen.
 
Tillsynsmyndigheterna kommer huvudsakligen att svara för samma uppgifter som enligt den gällande lagen. Kommunernas och regionförvaltningsmyndigheternas uppgifter övertas dock av landskapen enligt vad som föreskrivs inom ramen för landskapsreformen. Jord- och skogsbruksministeriet ska planera och styra verkställigheten av livsmedelsföreskrifter. Livsmedelsverket ska planera, styra, utveckla och utöva livsmedelstillsyn i hela landet. Dessutom får verket en del uppgifter i anslutning export som är nya. Landskapen ska ha hand om livsmedelstillsynen i sina geografiska områden. Vidare ska Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet planera, styra och utföra tillsyn inom ramen för alkohollagen och styra landskapen i tillsynen över alkoholbutiker. Tillsynen föreslås bli bättre anpassad till den nuvarande verksamhetsmiljön genom att fokus flyttas från livsmedelslokaler till livsmedelsverksamhet och genom att köttbesiktning fastare integreras i den övriga livsmedelstillsynen. Den separata tillsynen över första ankomstplatsen för livsmedel av animaliskt ursprung föreslås upphöra i den nuvarande formen och i stället införlivas i den övriga av landskapen utförda livsmedelstillsynen.
 
Avgiftssystemet för tillsynen inom miljö- och hälsoskyddet revideras i både livsmedelslagen och hälsoskyddslagen. Den gällande prestationsbaserade avgiften föreslås bli en årlig avgift. Syftet med det nya systemet är att avgifter och kostnader bättre ska stämma överens och att tillsynen samtidigt ska bli riskbaserad.
 
Den riskbedömning som ska göras innan gränsvärden för bekämpningsmedelsrester läggs fast föreslås bli överflyttad från Livsmedelssäkerhetsverket till Säkerhets- och kemikalieverket. Expertsamarbetet underlättas och kontakterna i tillståndsfrågor förenklas när riskbedömningen av bekämpningsmedel och deras rester centraliseras till ett enda verk. Samtidigt föreslås lagen om växtskyddsmedel bli ändrad på samma sätt.
 
Lagen föreslås få en bestämmelse om företagares tillförlitlighet. Samtidigt ändras lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi på samma sätt.
 
Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2020.
Bilagor:
Tidtabell
Utlåtandena ges senast 17.8.2018.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandena ges i första hand  genom lausuntopalvelu.fi eller per e-post till adressen kirjaamo@mmm.fi eller per brev till Jord- och skogsbruksministeriet, PB 30, 00023 STATSRÅDET. Utlåtandena som sänds elektroniskt levereras i pdf-, Word- eller rtf-format.
 
Beredare

Ytterligare information ger:
lagstiftningsråd Anne Haikonen (25.6.-2.8.2018), anne.haikonen@mmm.fi
lagstiftningsråd Hannu Miettinen (30.7.-17.8.2018), hannu.miettinen@mmm.fi
livsmedelssäkerhetsdirektör Sebastian Hielm, sebastian.hielm@mmm.fi
konsultativ tjänsteman Vesa Pekkola, vesa.pekkola@stm.fi
 
Sändlista:
Ahvenanmaan valtionvirasto    
Akaan kaupunki    
Alajärven kaupunki    
Alavieskan kunta    
Alavuden kaupunki    
Ammattikeittiöosaajat ry    
Arktiset Aromit ry    
Asikkalan kunta    
Askolan kunta    
Auran kunta    
Brahea-keskus    
Diabetesliitto ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto (EK)    
Elintarviketeollisuusliitto ry (ETL)    
Elintarviketurvallisuusvirasto    
Eläintautien torjuntayhdistys ry (ETT)    
Enonkosken kunta    
Enontekiön kunta    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Etelä-Karjalan Maakunta    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan maakunta    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakunta    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Eurajoen kunta    
Euran kunta    
Evijärven kunta    
Finlands svenska Marthaförbund r.f.    
Foodwest Oy    
Forssan kaupunki    
Haapajärven kaupunki    
Haapaveden kaupunki    
Hailuodon kunta    
Halsuan kunta    
Haminan kaupunki    
Hangon kaupunki - Hangö stad    
Hankasalmen kunta    
Harjavallan kaupunki    
Hartolan kunta    
Hattulan kunta    
Hausjärven kunta    
Hedelmän- ja marjanviljelijäin liitto ry    
Heinolan kaupunki    
Heinäveden kunta    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Helsingin yliopisto eläinlääketieteellinen tiedekunta    
Helsingin yliopisto maatalous-metsätieteellinen tiedekunta    
Helsingin yliopisto oikeustieteellinen tiedekunta    
Hirvensalmen kunta    
Hollolan kunta    
Honkajoen kunta    
Huittisten kaupunki    
Humppilan kunta    
Huoltovarmuuskeskus    
Hyrynsalmen kunta    
Hyvinkään kaupunki    
Hämeen ammattikorkeakoulu    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen maakunta    
Hämeenkyrön kunta    
Hämeenlinnan kaupunki    
Iin kunta    
Iisalmen kaupunki    
Iitin kunta    
Ikaalisten kaupunki    
Ilmajoen kunta    
Ilomantsin kunta    
Imatran kaupunki    
Inarin kunta    
Ingå kommun - Inkoon kunta    
Inspecta Sertifiointi Oy    
Isojoen kunta    
Isokyrön kunta    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen yliopisto Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta    
Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki    
Janakkalan kunta    
Joensuun kaupunki    
Jokioisten kunta    
Joroisten kunta    
Joutsan kunta    
Juankosken kaupunki    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Juukan kunta    
Juupajoen kunta    
Juvan kunta    
Jyväskylän kaupunki    
Jämijärven kunta    
Jämsän kaupunki    
Järvenpään kaupunki    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kaarinan kaupunki    
Kaavin kunta    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun maakunta    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen kaupunki    
Kalatalouden Keskusliitto ry    
Kangasalan kunta    
Kangasniemen kunta    
Kankaanpään kaupunki    
Kannonkosken kunta    
Kannuksen kaupunki    
Karelia-ammattikorkeakoulu    
Karijoen kunta    
Karkkilan kaupunki    
Karstulan kunta    
Karvian kunta    
Kaskisten kaupunki - Kaskis stad    
Kasvinsuojeluseura ry    
Kasvinsuojeluteollisuus ry (KASTE)    
Kauhajoen kaupunki    
Kauhavan kaupunki    
Kauniaisten kaupunki - Grankulla stad    
Kaustisen kunta    
Keiteleen kunta    
Keliakialiitto ry    
Kemijärven kaupunki    
Kemin kaupunki    
Keminmaan kunta    
Kempeleen kunta    
Keravan kaupunki    
Keski-Pohjanmaan maakunta    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen maakunta    
Keuruun kaupunki    
Kihniön kunta    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kimitoö kommun - Kemiönsaaren kunta    
Kinnulan kunta    
Kirkkonummen kunta - Kyrkslätt kommun    
Kiteen kaupunki    
Kittilän kunta    
Kiuruveden kaupunki    
Kivijärven kunta    
Kokemäen kaupunki    
Kokkolan kaupunki - Karleby stad    
Kolarin kunta    
Kolttaneuvosto    
Konneveden kunta    
Kontiolahden kunta    
Korsholm kommun - Mustasaaren kunta    
Korsnäs kommun    
Kotimaiset Kasvikset ry    
Kotkan kaupunki    
Kouvolan kaupunki    
Kristinestad - Kristiinankaupunki    
Kronoby kommun - Kruunupyyn kunta    
Kuhmoisten kunta    
Kuhmon kaupunki    
Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet    
Kuopion kaupunki    
Kuortaneen kunta    
Kurikan kaupunki    
Kustavin kunta    
Kuusamon kaupunki    
Kymenlaakson maakunta    
Kyyjärven kunta    
Kärkölän kunta    
Kärsämäen kunta    
Lahden kaupunki    
Laihian kunta    
Laitilan kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin maakunta    
Lapinjärven kunta - Lappträsk kommun    
Lapinlahden kunta    
Lappajärven kunta    
Lappeenrannan kaupunki    
Lapuan kaupunki    
Larsmo kommun - Luodon kunta    
Laukaan kunta    
Laurea-ammattikorkeakoulu    
Leipätiedotus ry    
Lemin kunta    
Lempäälän kunta    
Leppävirran kunta    
Lestijärven kunta    
Liedon kunta    
Lieksan kaupunki    
Lihakeskusliitto ry    
Limingan kunta    
Liperin kunta    
Lohjan kaupunki - Lojo stad    
Loimaan kaupunki    
Lopen kunta    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Loviisan kaupunki - Lovisa stad    
Luhangan kunta    
Lumijoen kunta    
Luomuinstituutti    
Luomuliitto ry    
Luonnonvarakeskus    
Luontaistuotealan Tukkukauppiaiden Liitto ry    
Luumäen kunta    
Luvian kunta    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry    
Maaseutuvirasto    
Maidonjalostajien ja meijeritukkukauppiaiden liitto ry    
Maito ja Terveys ry    
Maitohygienialiitto ry    
Malax kommun - Maalahden kunta    
Marttaliitto ry    
Marttilan kunta    
Maskun kunta    
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry    
Merijärven kunta    
Merikarvian kunta    
Miehikkälän kunta    
Mikkelin kaupunki    
Muhoksen kunta    
Multian kunta    
Muonion kunta    
Muuramen kunta    
Mynämäen kunta    
Myrskylän kunta - Mörskom kommun    
Mäntsälän kunta    
Mänttä-Vilppulan kaupunki    
Mäntyharjun kunta    
Naantalin kaupunki    
Nakkilan kunta    
Nivalan kaupunki    
Nokian kaupunki    
Nousiaisten kunta    
Nurmeksen kaupunki    
Nurmijärven kunta    
Nykarleby stad - Uusikaarlepyyn kaupunki    
Närpes stad - Närpiön kaupunki    
Oikeusministeriö    
Orimattilan kaupunki    
Oripään kunta    
Oriveden kaupunki    
Oulaisten kaupunki    
Oulun kaupunki    
Oulun Vesi    
Outokummun kaupunki    
Padajoen kunta    
Paimion kaupunki    
Paliskuntain yhdistys    
Palkansaajajärjestö Pardia ry    
Paltamon kunta    
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry    
Pargas stad - Paraisten kaupunki    
Parikkalan kunta    
Parkanon kaupunki    
Pedersöre kommun - Pedersören kunta    
Pelkosenniemen kunta    
Pellon kunta    
Perhon kunta    
Pertunmaan kunta    
Petäjäveden kunta    
Pieksämäen kaupunki    
Pielaveden kunta    
Pihtiputaan kunta    
Pihvikarjaliitto ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan maakunta    
Pirkkalan kunta    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan maakunta    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakunta    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan maakunta    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon maakunta    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Polvijärven kunta    
Pomarkun kunta    
Porin kaupunki    
Pornaisten kunta    
Porvoon kaupunki - Borgå stad    
Posion kunta    
Pro Kala ry    
Pro Luomu ry    
ProAgria Keskusten Liitto    
ProAgria Svenska Lantbrukssällskapens Förbund    
Pudasjärven kaupunki    
Pukkilan kunta    
Punkalaitumen kunta    
Puolangan kunta    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Puumalan kunta    
Pyhtään kunta - Pyttis kommun    
Pyhäjoen kunta    
Pyhäjärven kaupunki    
Pyhännän kunta    
Pyhärannan kunta    
Päijät-Hämeen maakunta    
Päivittäistavarakauppa ry (PTY)    
Pälkäneen kunta    
Pääesikunta    
Pöytyän kunta    
Raahen kaupunki    
Raision kaupunki    
Rantasalmen kunta    
Ranuan kunta    
Raseborg stad - Raaseporin kaupunki    
Rauman kaupunki    
Rautalammin kunta    
Rautavaaran kunta    
Rautjärven kunta    
Reisjärven kunta    
Riihimäen kaupunki    
Ristijärven kunta    
Rovaniemen kaupunki    
Ruokatieto ry    
Ruokolahden kunta    
Ruoveden kunta    
Ruralia-instituutti    
Ruskon kunta    
Rääkkylän kunta    
Saamelaiskäräjät    
Saarijärven kaupunki    
Sallan kunta    
Salon kaupunki    
Sastamalan kaupunki    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan maakunta    
Sauvon kunta    
Savitaipaleen kunta    
Savonlinnan kaupunki    
Savukosken kunta    
Seinäjoen kaupunki    
Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta    
Sievin kunta    
Siikaisten kunta    
Siikajoen kunta    
Siikalatvan kunta    
Siilinjärven kunta    
Simon kunta    
Sipoon kunta - Sibbo kommun    
Siuntion kunta - Sjundeå kommun    
Sodankylän kunta    
Soinin kunta    
Someron kaupunki    
Sonkajärven kunta    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sotkamon kunta    
Sulkavan kunta    
Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry    
Suomen Broileriyhdistys ry    
Suomen Eläinlääkäriliitto ry    
Suomen Eläinlääkäripraktikot r.y.    
Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto SEY ry    
Suomen Kalakauppiasliitto ry    
Suomen Kalankasvattajaliitto ry    
Suomen keittiömestarit ry    
Suomen Kunnaneläinlääkäriliitto ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Lammasyhdistys ry    
Suomen Mehiläishoitajain Liitto SML ry    
Suomen Metsästäjäliitto ry    
Suomen riistakeskus    
Suomen Siipikarjaliitto ry    
Suomen sikayrittäjät ry    
Suomen Sisävesiammattikalastajat ry    
Suomen Sydänliitto ry    
Suomen Terveystuotekauppiaitten liitto ry    
Suomen Viljava Oy    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät    
Suomussalmen kunta    
Suonenjoen kaupunki    
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC    
Sysmän kunta    
Säkylän kunta    
Taipalsaaren kunta    
Taivalkosken kunta    
Taivassalon kunta    
Tammelan kunta    
Tampereen kaupunki    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)    
Tervolan kunta    
Tervon kunta    
Teuvan kunta    
Tl. Kosken kunta    
Tohmajärven kunta    
Toholammin kunta    
Toivakan kunta    
Tornion kaupunki    
Tulli    
Tuotantoeläinlääkäriyhdistys ry    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Turun vesihuolto Oy    
Turun yliopisto elintarvikekemian laitos    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Tuusniemen kunta    
Tuusulan kunta    
Tuusulan Vesi    
Tyrnävän kunta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uimahalli- ja kylpylätekninen yhdistys    
Ulvilan kaupunki    
Urjalan kunta    
Utajärven kunta    
Utsjoen kunta    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan maakunta    
Uuraisten kunta    
Uusikaupunki    
Vaalan kunta    
Vaasan kaupunki - Vasa stad    
Valkeakosken kaupunki    
Valtimon kunta    
Valtion ravitsemusneuvottelukunta    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Valtiovarainministeriö Kunta- ja aluehallinto-osasto    
Valtiovarainministeriö Vero-osasto    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Varkauden kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen maakunta    
Vehmaan kunta    
Verohallinto    
Verohallitus Harmaan talouden selvitysyksikkö    
Vesannon kunta    
Vesilahden kunta    
Vetelin kunta    
Vieremän kunta    
Vihdin kunta    
Viitasaaren kaupunki    
Vilja-alan yhteistöryhmä VYR ry    
Vimpelin kunta    
Virolahden kunta    
Virtain kaupunki    
Vörå kommun - Vöyrin kunta    
Ylitornion kunta    
Ylivieskan kaupunki    
Ylöjärven kaupunki    
Ympäristöministeriö    
Ypäjän kunta    
Ålands Fiskodlarförening rf    
Ålands landskapsregering    
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM)    
Ähtärin kaupunki    
Äänekosken kaupunki    
Ämnesord

elintarvikkeet, elintarvikevalvonta, terveydensuojelu,