Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till regeringens proposition med förslag till ändring av ikraftträdandebestämmelsen och övergångsbestämmelsen i lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen samt ändring och komplettering av vissa andra lagar

Utkast till regeringens proposition med förslag till ändring av ikraftträdandebestämmelsen och övergångsbestämmelsen i lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen samt ändring och komplettering av vissa andra lagar

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/21126/2021

Svarstiden gick ut: 11.11.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
I propositionen föreslås det att ikraftträdandebestämmelsen i 23 § i lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen (1269/2020, lagen om ett kommunförsök) ändras, och med anledning av denna ändring föreslås det att också övergångsbestämmelsen i lagens 24 § ändras. Med anledning av den föreslagna ändringen av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ett kommunförsök föreslås det dessutom i propositionen att giltighetstiden för det temporärt gällande 9 kap. 1 § 3 mom. och för den temporärt gällande 2 a kap. 13 a § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) ändras.
 
Bakgrund
Lagen om ett kommunförsök trädde i kraft den 1 mars 2021 och gäller i sin nuvarande form till och med den 30 juni 2023. Genom lagen om ett kommunförsök har arbets- och näringsbyråernas uppgifter överförts på kommunerna. Syftet med lagen om ett kommunförsök är att främja målet att höja sysselsättningsgraden enligt regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering.
 
Regeringen beslutade vid sin halvtidsöverläggning den 29 april 2021 att fortsätta beredningen av överföringen av arbets- och näringstjänsterna till kommunerna. För att säkerställa ett kontrollerat genomförande är avsikten att regeringspropositionen ska beredas så att uppgifterna överförs 2024. Avsikten är således att föreskriva att kommunförsöket ska fortsätta fram till dess.
Målsättningar
I beslutet från halvtidsöverläggningen ingår således ett mål om att arbets- och näringstjänsterna permanent ska överföras till kommunerna omedelbart efter den 31 december 2024. Genom att kommunförsöket fortsätter till och med den 31 december 2024 så som framgår av propositionen är avsikten således att undvika en situation där arbets- och näringstjänsterna temporärt skulle behöva överföras från försökskommunerna enligt lagen om ett kommunförsök tillbaka till arbets- och näringsbyråerna efter att den gällande lagen om ett kommunförsök upphör att gälla den 30 juni 2023, men innan den lagstiftning som avser permanent överföring av arbets- och näringstjänsterna till kommunerna planenligt har hunnit sättas i kraft den 1 januari 2025. En sådan temporär överföring av uppgifter från försökskommunerna enligt lagen om ett kommunförsök tillbaka till arbets- och näringsbyråerna skulle naturligtvis ha många negativa följder, i synnerhet i form av extra överföringar av kunder och personal inom arbets- och näringstjänsterna mellan kommunerna och arbets- och näringsbyråerna.
 
Länkar:

https://tem.fi/hanke?tunnus=TEM074:00/2021 - Linkki valtioneuvoston hankeikkunaan

Bilagor:

KuntakokeilulakiJatko_HE_LUONNOS_30092021.pdf - Esitysluonnos 30.9.2021 Det svenskspråkiga utkastet till lag publiceras på www.utlåtande.fi efter att översättningen blivit färdig.

Työllisyyden_edistämisen_kuntakokeilu_SV.docx - Utkast till regeringens proposition på svenska

Tidtabell
Uttalandena ska lämnas till arbets- och näringsministeriet senast den 11 november 2021. 
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna in utlåtandet genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi senast den 15 augusti 2021. Utlåtandet behöver inte sändas in separat per e-post eller post.
 
Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande om de så önskar.
 
För att kunna lämna ett utlåtande måste användaren registrera sig och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på adressen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för ibruktagande av tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Ytterligare upplysningar

Specialsakkunnig Juha Keski-Koukkari

juha.keski-koukkari@gov.fi
+358 295 047 206
Sändlista:
Aino Virta    
Akaan kaupunki    
Aki Heiskanen    
Alavieskan kunta    
Alavuden kaupunki    
Anitta Leinonen    
Anna Tolvanen    
Anna-Marja Tamminen    
Anne Matilainen    
Anne Mäki-Leppilampi    
Anne Purmonen    
Anne Tapaila    
Anne Tiirikainen    
Anne Wetterstrand    
Anniina Niemelä    
Annika Immonen    
Antti Vainiokangas    
Ari Alatossava    
Arja Tirkkonen    
Asikkalan kunta    
Eero Raittila    
Eeva Heininen    
Eeva-Liisa Karen    
Eini Kivilompolo    
Emmi Muhonen    
Erja Ikkala    
Erkki Välimäki    
Espoon kaupunki    
Essi Piiroinen    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon TE-toimisto    
Hailuodon kunta    
Halsuan kunta    
Hangon kaupunki    
Hanna Rajakoski    
Hannu Hyytinen    
Hattulan kunta    
Heidi Pyykkönen    
Helena Vartiainen    
Heli Okkonen    
Helsingin kaupunki    
Hilla-Maaria Sipilä    
Hirvensalmen kunta    
Hollolan kunta    
Hyrynsalmen kunta    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen TE-toimisto    
Hämeenkyrön kunta    
Hämeenlinnan kaupunki    
Iin kunta    
Iisalmen kaupunki    
Ikaalisten kaupunki    
Ilkka Haahtela    
Ilkka Rintala    
Ilmajoen kunta    
Isojoen kunta    
Janakkalan kunta    
Janne Airaksinen    
Jarkko Heinonen    
Jenni Ketonen    
Joensuun kaupunki    
Johanna Antikainen    
Johanna Seppänen    
Johannes Hirvelä    
Johannes Joutsenlahti    
Juha Narkilahti    
Juhana Juntunen    
Jukka Syvävirta    
Jussi Jalonen    
Jussi Niinistö    
Juupajoen kunta    
Juvan kunta    
Jyri Lammela    
Jyväskylän kaupunki    
Jämsän kaupunki    
Kaakkois-Suomen TE-toimisto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kaija Rönni    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun TE -toimisto    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen kaupunki    
Kangasalan kaupunki    
Kangasniemen kunta    
Kannuksen kaupunki    
Kari Holma    
Karijoen kunta    
Kati Paunonen    
Kauhajoen kaupunki    
Kaustisen kunta    
KEHA-keskus    
Kemijärven kaupunki    
Kempeleen kunta    
Keravan kaupunki    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen TE-toimisto    
Keuruun kaupunki    
Kihniön kunta    
Kimmo Kivinen    
Kokemäen kaupunki    
Kokkolan kaupunki    
Kontiolahden kunta    
Kosken Tl:n kunta    
Kuhmon kaupunki    
Kuopion kaupunki    
Kurikan kaupunki    
Kärkölän kunta    
Lahden kaupunki    
Laitilan kaupunki    
Lapin ELY-keskus    
Lapin TE-toimisto    
Lapinlahden kunta    
Laukaan kunta    
Laura Willman-Kitola    
Lauri Kattelus    
Lauri Laajala    
Lea Aalto    
Lea Mäkinen    
Leena Ruotsalainen    
Lempäälän kunta    
Lestijärven kunta    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Limingan kunta    
Liperin kunta    
Lotta Lammi    
Lumijoen kunta    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maarit Alikoski    
Maija Nivala    
Mari Kuparinen    
Mari Pitkänen    
Marika Hirvensalo    
Marika Lehtinen    
Maritta Leppämäki    
Markku Rimpelä    
Martti Poteri    
Marttilan kunta    
Matti Soronen    
Meri Soikka    
Merijärven kunta    
Merja Honkanen    
Merja Nygren    
Mika Helva    
Mikkelin kaupunki    
Mikko Löfbacka    
Milla Tikkanen    
Minna Kauppinen    
Minna Virta    
Mira Sillanpää    
Muhoksen kunta    
Muuramen kunta    
Mänttä-Vilppulan kaupunki    
Mäntyharjun kunta    
Niina Kumpulainen    
Niina Kuuva    
Nina Granqvist    
Nokian kaupunki    
Noora Jansson    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Orimattilan kaupunki    
Oriveden kaupunki    
Oulaisen kaupunki    
Oulun kaupunki    
Outokummun kaupunki    
Paimion kaupunki    
Paltamon kunta    
Panu Raivio    
Parkanon kaupunki    
Paula Karsi-Ruokolainen    
Pauliina Polvinen    
Pekka Mansikkamäki    
Pekka Patama    
Pekka Rajala    
Perhon kunta    
Pertti Severinkangas    
Pertunmaan kunta    
Petra Nevalainen    
Petri Jylhä    
Petri Liukku    
Piia Isosaari    
Pirjo Oksanen    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan TE-toimisto    
Pirkkalan kunta    
Pirkko-Liisa Kopakkala    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan TE-toimisto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan TE-toimisto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon TE-toimisto    
Polvijärven kunta    
Porin kaupunki    
Porvoon kaupunki    
Punkalaitumen kunta    
Puolustusministeriö    
Puumalan kunta    
Pyhäjoen kunta    
Päivi Pöntinen    
Pälkäneen kunta    
Raahen kaupunki    
Raaseporin kaupunki    
Regina Saari    
Riikka Hytönen    
Riikka Vartiainen    
Riitta Savukoski    
Riitta Uitto    
Ristijärven kunta    
Rovaniemen kaupunki    
Ruoveden kunta    
Saarijärven kaupunki    
Salla Korhonen    
Salon kaupunki    
Sami Niemi    
Samuel Juntunen    
Sanna Mäensivu    
Sanna Skön    
Sanna-Mari Levijoki    
Sari Ilovuori    
Sastamalan kaupunki    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan TE-toimisto    
Sauvon kunta    
Savonlinnan kaupunki    
Siikajoen kunta    
Siilinjärven kunta    
Sisäministeriö    
Sodankylän kunta    
Soile Hanski    
Soinin kunta    
Sonkajärven kunta    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sotkamon kunta    
Stefan Fri    
Suomen Kuntaliitto    
Suomusalmen kunta    
Susanna Rahikkala    
Susanna Taipale    
Suvi Kainu    
Tampereen kaupunki    
Tanja Grönstrand    
Tarja Könölä-Jokinen    
Teemu Haapala    
Teemu Pinomäki    
Teppo Verronen    
Terhi Sten    
Teuvan kunta    
Tiina Leppäniemi    
Titta Härkänen    
Toholammen kunta    
Toni Saranpää    
Tornion kaupunki    
Tuija Ojala    
Tuija Roivas-Salkosalo    
Tuomas Lohi    
Turun kaupunki    
Tuuli Sokka-Hukkanen    
Tyrnävän kunta    
Tytti Luoto    
Ulkoministeriö    
Ulvilan kaupunki    
Urjalan kunta    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uusikaupunki    
Valkeakosken kaupunki    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen TE-toimisto    
Vesa Anttila    
Vesilahden kunta    
Vetelin kunta    
Vieremän kunta    
Virpi Jukarainen    
Virpi Kolehmainen    
Virpi Maaranen    
Virtain kaupunki    
Vuokko Hjelt    
Ylivieskan kaupunki    
Ylöjärven kaupunki    
Ympäristöministeriö    
Äänekosken kaupunki