Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen och vissa andra lagar

Utkast till regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen och vissa andra lagar

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/28640/2020-TEM-1

Svarstiden gick ut: 26.2.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Arbets- och näringsministeriet ber om utlåtanden om ett utkast till regeringens proposition med förslag om ändring av lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen (1269/2020), lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012), lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) och lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen (1369/2014). Utlåtanden kan lämnas fram till den 26 februari 2021.
Bakgrund
Kommunförsöken för att främja sysselsättningen inleds den 1 mars 2021. I samband med att riksdagen antog lagen om ett kommunförsök förutsatte riksdagen att regeringen bereder bestämmelser som gör det möjligt att av grundad anledning överföra hanteringen av kundrelationer från försökskommunerna till arbets- och näringsbyrån. Riksdagen förutsatte också att regeringen bereder bestämmelser som gör det möjligt att överföra flera uppgifter inom utkomstskyddet för arbetslösa från arbets- och näringsbyråerna till försökskommunerna. I utkastet till propositionen föreslås att dessa ändringar tas in i lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen.

Under och efter riksdagsbehandlingen av lagen om ett kommunförsök har det framkommit också vissa andra ändringsbehov som har beaktats i propositionsutkastet. Ändringsförslagen gäller bland annat sökande av ändring i beslut om kostnadsersättning enligt prövning samt rätten för tjänstemän i en samkommun som bildats av kommunerna inom försöksområdet att använda kundinformationssystemet URA och rätten att använda kundregistret över sektorsövergripande samservice (TYPPI-registret).
 
Länkar:

https://tem.fi/hankesivu?tunnus=TEM155:00/2020 - Hankkeen sivut/projektets webbplats

Bilagor:
Tidtabell

Remisstiden löper ut den 26 februari 2021.

Svarsanvisningar för mottagare
Vänligen lämna utlåtandena genom att besvara den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandena behöver inte skickas in separat per e-post eller post.

Arbets- och näringsministeriet önskar att utlåtandena disponeras enligt rubrikerna i begäran om utlåtande:
 1. Allmän respons om utkastet till proposition
 2. Kommentarer om förslagen om ändring av lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen
  • Överföring av flera uppgifter inom utkomstskyddet för arbetslösa
  • Överföring av hanteringen av kundrelationer under försöket
  • Övriga ändringar
 3. Kommentarer om förslagen om ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
 4. Kommentarer om förslagen om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
 5. Kommentarer om förslagen om ändring av lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen
För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur man tar i bruk tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna utlåtanden. OBS! Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och läggs ut på tjänsten utlåtande.fi.
 
Beredare
Ytterligare upplysningar ges av regeringssekreterare Meri Pensamo och i frågor som gäller utkomstskyddet för arbetslösa av regeringssekreterare Eeva Vartio, e-post: fornamn.efternamn@tem.fi.

 
 
Sändlista:
Akaan kaupunki    
Akava ry    
Alavieskan kunta    
Alavuden kaupunki    
Ammattiliitto Pro    
Asikkalan kunta    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus    
Espoon kaupunki    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon TE-toimisto    
Finanssivalvonta    
Hailuodon kunta    
Halsuan kunta    
Hangon kaupunki    
Hattulan kunta    
Helsingin kaupunki    
Hirvensalmen kunta    
Hollolan kunta    
Hyrynsalmen kunta    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen TE-toimisto    
Hämeenkyrön kunta    
Hämeenlinnan kaupunki    
Iin kunta    
Iisalmen kaupunki    
Ikaalisten kaupunki    
Ilmajoen kunta    
Isojoen kunta    
Janakkalan kunta    
Joensuun kaupunki    
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Juupajoen kunta    
Juvan kunta    
Jyväskylän kaupunki    
Jämsän kaupunki    
Kaakkois-Suomen TE-toimisto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun TE-toimisto    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen kaupunki    
Kangasalan kaupunki    
Kangasniemen kunta    
Kannuksen kaupunki    
Kansaneläkelaitos    
Karijoen kunta    
Kauhajoen kaupunki    
Kaustisen kunta    
Kemijärven kaupunki    
Kempeleen kunta    
Keravan kaupunki    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen TE-toimisto    
Keuruun kaupunki    
Kihniön kunta    
Kokemäen kaupunki    
Kokkolan kaupunki    
Kontiolahden kunta    
Kosken Tl:n kunta    
Kuhmon kaupunki    
Kuntatyönantajat KT    
Kuopion kaupunki    
Kurikan kaupunki    
Kärkölän kunta    
Lahden kaupunki    
Laitilan kaupunki    
Lapin ELY-keskus    
Lapin TE-toimisto    
Lapinlahden kunta    
Laukaan kunta    
Lempäälän kunta    
Lestijärven kunta    
Limingan kunta    
Liperin kunta    
Lumijoen kunta    
Marttilan kunta    
Merijärven kunta    
Mikkelin kaupunki    
Muhoksen kunta    
Muuramen kunta    
Mänttä-Vilppulan kaupunki    
Mäntyharjun kunta    
Nokian kaupunki    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Orimattilan kaupunki    
Oriveden kaupunki    
Oulaisen kaupunki    
Oulun kaupunki    
Outokummun kaupunki    
Paimion kaupunki    
Paltamon kunta ja    
Parkanon kaupunki    
Perhon kunta    
Pertunmaan kunta    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan TE-toimisto    
Pirkkalan kunta    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan TE-toimisto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan TE-toimisto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon TE-toimisto    
Polvijärven kunta    
Porin kaupunki    
Porvoon kaupunki    
Punkalaitumen kunta    
Puumalan kunta    
Pyhäjoen kunta    
Pälkäneen kunta    
Raahen kaupunki    
Raaseporin kaupunki    
Ristijärven kunta    
Rovaniemen seutu    
Ruoveden kunta    
Saarijärven kaupunki    
Salon kaupunki    
Sastamalan kaupunki    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan TE-toimisto    
Sauvon kunta    
Savonlinnan kaupunki    
Seinäjoen kaupunki    
Siikajoen kunta    
Siilinjärven kunta    
Sodankylän kunta    
Soinin kunta    
Sonkajärven kunta    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta    
SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry    
Sotkamon kunta    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Yrittäjät ry    
Suomusalmen kunta    
Tampereen kaupunki    
Teuvan kunta    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Toholammmen kunta    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Tornion kaupunki    
Turun kaupunki    
Tyrnävän kunta    
Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus    
Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstöliitto THHL ry    
Työllisyysrahasto    
Työttömien keskusjärjestö ry    
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry    
Ulvilan kaupunki    
Urjalan kunta    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan TE-toimisto    
Uusikaupunki    
Vakuutusoikeus    
Valkeakosken kaupunki    
Valtion työmarkkinalaitos    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen TE-toimisto    
Vesilahden kunta    
Vetelin kunta    
Vieremän kunta    
Virtain kaupunki    
Ylivieskan kaupunki    
Ylöjärven kaupunki    
Äänekosken kaupunki