Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Valtioneuvoston asetus arava-asetuksen 35 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus arava-asetuksen 35 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/27278/2022

Svarstiden gick ut: 9.12.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Aravalain nojalla vuokra- ja asumisoikeustalojen rakentamista, hankintaa tai perusparantamista varten otettujen lainojen vuosimaksujen suuruus riippuu kuluttajahintaindeksin muutoksista. Lainoista johtuvat menot vaikuttavat asukkailta perittäviin omakustannusvuokriin ja -käyttövastikkeisiin. Tällä hetkellä valtion tukemien asuntojen vuokriin ja käyttövastikkeisiin kohdistuu lisäksi energian hinnan ja yleisen kustannustason noususta johtuvia korotuspaineita.

Arava-asetuksen 35 §:ää esitetään muutettavaksi väliaikaisesti siten, että Valtion asuntorahastosta myönnettyjen vuokra- ja asumisoikeustalojen aravalainojen vuosimaksuja ei tarkistettaisi vuonna 2023. Vuosimaksut pysyisivät siten vuoden 2022 tasolla.
 
Bakgrund
Vuonna 2023 tehtävien aravalainojen vuosimaksujen tarkistusten suuruus perustuu vuoden 2022 heinäkuun kuluttajahintaindeksin muutokseen. Voimassa olevien säännösten mukaisesti tehtyinä tarkistukset olisivat siten 7,8 prosenttia tai 9,3 prosenttia, mikä tarkoittaisi huomattavasti totuttua korkeampia tarkistuksia. Samaan aikaan helmikuussa 2022 alkaneista Venäjän sotatoimista Ukrainassa johtuvat energian saatavuusongelmat ja kiihtynyt inflaatio nostavat vuokrataloyhteisöjen muitakin kustannuksia ja asukkaiden elinkustannuksia. Vastaavien yllättävien tilanteiden ennakoimiseksi vuosimaksulainoja voidaan muuttaa kiinteäehtoisiksi lainoiksi. Lainakohtaisille muutoksille on kuitenkin varattava valmisteluaikaa. Näistä syistä on katsottu tarpeelliseksi valmistella kertaluonteista yleistä luopumista vuosimaksujen tarkistuksista vuonna 2023.
Målsättningar
Jättämällä aravalainojen vuosimaksutarkistukset väliin hillittäisiin vuokrien ja käyttövastikkeiden korotuspaineita tilanteessa, jossa asukkaiden elinkustannukset muutenkin nousevat nopeasti. Toimenpiteellä varattaisiin myös lainansaajille aikaa suunnitella ja hakea taloutta tasapainottavia lainakohtaisia toimenpiteitä.
Liitteet:
Tidtabell
Lausunnot pyydetään toimittamaan ympäristöministeriölle Lausuntopalvelu.fi:n kautta viimeistään 9.12.2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi arava-asetuksen 35 §:n väliaikaisesta muuttamisesta.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoja ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausuntopalvelu.fi:hin.


Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät Lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om(at)om.fi.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan Lausuntopalvelu.fi:ssä.

VAHVAa käyttäviä ministeriöitä pyydetään tallentamaan lausuntonsa myös VAHVA-asialle VN/27278/2022.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa lainsäädäntöneuvos Matleena Haapala, matleena.haapala(at)gov.fi, puh. 040 350 1181.
Sändlista:
Aalto-yliopiston ylioppilaskunta - Aalto-universitetes s    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA    
Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy    
Autismisäätiön kiinteistöt oy    
Avain Asumisoikeus Oy    
Avara Amplus Oy    
Espoon Asunnot Oy    
Fastighets Ab Korsholms Bostäder    
Helsingin Asumisoikeus Oy    
Helsingin kaupungin asunnot Oy    
Helsingin kaupunki    
Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr    
Hollolan palvelutaloyhdistys Huili ry    
Honkalampi-säätiö sr    
Ilmajoen Vuokratalot Oy    
Joensuun Kodit Oy    
KAS kodit Oy    
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö sr    
Keski-Suomen Opiskelija-asuntosäätiö    
Kiinteistö Oy M2-Kodit    
Kiinteistö Oy Pikipruukki Fastighets Ab    
Kiinteistö Oy Rovatalo    
Kiinteistö Oy Suomussalmen Vuokratalot    
Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry    
Lahden Asunnot Oy    
Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy    
Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiö    
Lieksan Vanhaintaloyhdistys ry    
NAL Asunnot Oy    
Neuroliitto ry, Finlands Neuroförbund rf    
Niiralan Kulma Oy    
Nivalan Vanhustenkotiyhdistys ry    
Nurmijärven Kodit Oy    
Oikeusministeriö    
Oulun Sivakka Oy    
Pirkan Opiskelija-asunnot Oy    
Porin YH-Asunnot Oy    
Porvoon A-asunnot Oy - Borgå A-bostäder Ab    
Rauman Veljessäätiö sr    
Sallan Vuokratalot Oy    
Salon Vuokratalot Oy    
Savon Vammaisasuntosäätiö sr    
Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy    
Sevas Kodit Oy    
Sininauhasäätiö sr    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Asumisoikeusasukkaat SASO ry    
Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry    
Suomen Kuntaliitto    
TA-Asumisoikeus Oy    
Tampereen ensi- ja turvakoti ry    
Tampereen opiskelija-asuntosäätiö sr    
Tampereen Vuokratalosäätiö sr    
Turun kaupunki    
TVT Asunnot Oy    
Valkealan Iltatähti r.y.    
Valtiokonttori    
Valtiovarainministeriö    
Vanhustyön keskusliitto    
Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy    
Vatrotalot 5 Oy    
VAV Asunnot Oy    
Vihnusrinnesäätiö sr    
Vuokralaiset VKL ry    
YH Kodit    
Yrjö ja Hanna Kiinteistöt Oy    
Asiasanat

asumisoikeusasunnot

vuokra-asunnot

asuminen

aravalaina

aravajärjestelmä