Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Förslag till Finlands REPowerEU-planens finansieringsobjekt

Förslag till Finlands REPowerEU-planens finansieringsobjekt

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/25455/2023

Svarstiden gick ut: 15.9.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Finansministeriet begär utlåtanden om förslaget till REPowerEU-planens finansieringsobjekt.


 
Bakgrund
EU strävar efter att bryta beroendet av ryska fossila bränslen och påskynda övergången till ren energi. För detta ändamål har EU inlett REPowerEU-planen, en del av faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF).
Finlands andel av den nya finansieringen är högst 127 miljoner euro. För att medlemsländerna ska kunna ansöka om finansiering måste de lägga till REPowerEU-delen i sin plan för återhämtning och resiliens (RRP) I kapitlet fastställs investeringar och reformer som främjar REPowerEU:s mål.
Medlen ska enligt förslaget användas på följande sätt:
  • påskyndande av miljötillstånd på ett sätt som är förenligt med statens regionförvaltningsreform, 32 miljoner euro
  • forsknings-, utvecklings- och pilotprojekt som gäller ren energi och materialflöden, 40 miljoner euro
  • investeringar i ren omställning, 55 miljoner euro.
Ministeriet fortsätter förhandlingarna med Europeiska kommissionen och färdigställer förslaget till REPowerEU-kapitlet. Statsrådet har för avsikt att godkänna Finlands förslag i september. Därefter utvärderar kommissionen uppdateringen och EU-rådet godkänner den slutgiltigt.
 
Målsättningar
Genom förslaget främjar Finland i enlighet med regeringsprogrammet en övergång till ren energi och stöder påskyndandet av miljötillståndet.

 
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Utlåtande begärs senast 15.9.2023.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna utlåtandena genom att besvara den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post.

För att lämna ett utlåtande ska uppgiftslämnaren registrera sig och logga in i tjänsten.  Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på webbplatsen. Stöd för ibruktagande av tjänsten kan begäras på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Utlåtanden kan lämnas också av andra än de som nämns i sändlistan. Alla utlåtanden som lämnas är offentliga och publiceras i tjänsten.
Beredare

Finansråd Laura Vartia, tel. 02955 30228, laura.vartia(at)gov.fi
Finansexpert Leena Savolainen, tel. 02955 30129, leena.savolainen(at)gov.fi

Sändlista:
AKAVA    
Allianssi    
Apfi ry    
Arene    
Bioenergia ry    
Business Finland    
Climate leadership coalition, CLC    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elintarviketeollisuusliitto ry    
Energiateollisuus ry    
Espoon kaupunki    
Etelä-Karjala    
Etelä-Pohjanmaa    
Etelä-Savo    
Finanssiala ry    
Forum Artis    
Helsingin kaupunki    
Hämeenlinnan kaupunki    
Ilmastopaneeli    
Joensuun kaupunki    
Jyväskylän kaupunki    
Kainuu    
Kajaanin kaupunki    
Kanta-Häme    
Kaupan liitto    
Kemianteollisuus ry    
Keski-Pohjanmaa    
Keski-Suomi    
Keskuskauppakamari    
Kokkolan kaupunki    
Kotkan kaupunki    
Kouvolan kaupunki    
KT Kuntatyönantajat    
KULTA RY    
Kuopion kaupunki    
Kymenlaakso    
Lahden kaupunki    
Lappeenrannan kaupunki    
Lappi    
Logistiikkayritysten Liitto ry    
Luonnonsuojeluliitto, WWF    
Luonnonvarakeskus LUKE    
Luontopaneeli    
LVM    
Lyhty ry    
Lääketeollisuus ry.    
MaRa    
Metsäteollisuus ry    
Mikkelin kaupunki    
MMM    
MTK ry.    
Music Finland ry    
OKM    
Ornamo ry    
Oulun kaupunki    
Palvelualojen työnantajat PALTA ry    
Pirkanmaa    
PLM    
Pohjanmaa    
Pohjois-Karjala    
Pohjois-Pohjanmaa    
Pohjois-Savo    
Porin kaupunki    
Porvoon kaupunki    
Puolustus- ja ilmailuteollisuuden keskusjärjestö PIA    
Päijät-Häme    
Rakennusteollisuus RT ry    
RAKLI ry    
Rauman kaupunki    
Rovaniemen kaupunki    
Sahateollisuus    
SAK    
Salon kaupunki    
Satakunta    
Seinäjoen kaupunki    
Sitra    
Sivistystyönantajat    
SOSTE    
STTK ry    
Suomen Akatemia    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry    
Suomen Museoliitto ry    
Suomen Olympiakomitea    
Suomen Sinfoniaorkesterit ry    
Suomen Teatterit ry    
Suomen Tekstiili & Muoti ry    
Suomen Yrittäjät    
SYKE    
Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta    
Taiteen edistämiskeskus (Taike)    
Tampereen kaupunki    
Tapahtumateollisuus ry    
Teknisen Kaupan Liitto ry    
Teknologiateollisuus ry    
TEM    
Terveysteknologia    
Tiedeakatemiat yhteisesti (Council of Finnish Academies CoFA)    
Tieteentekijöiden liitto    
Tulanet    
Turun kaupunki    
UM    
Unifi    
Uusimaa    
Vaasan kaupunki    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomi    
VM    
VNK    
VTT    
YM