Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle lentoliikenteestä Korean tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle lentoliikenteestä Korean tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/8807/2019

Svarstiden gick ut: 23.11.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle lentoliikenteestä Korean tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi.
Bakgrund
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa liitteenä olevasta ministeriössä valmistellusta luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle lentoliikenteestä Korean tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi.
Målsättningar
Esityksen tarkoituksena on hankkia eduskunnan hyväksyntä Suomen tasavallan hallituksen ja Korean tasavallan hallituksen väliselle lentoliikennesopimukselle sekä sopimuksen voimaansaattamiselle. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyy sopimuksen sekä lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. 
Liitteet:
Tidtabell
Lausunnot pyydetään lähettämään viimeistään 23.11.2020. 
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnon voivat toimittaa myös muut kuin jakelussa mainitut toimijat.

Lausunnot pyydetään lähettämään vastaamalla osoitteessa lausuntopalvelu.fi julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnossa tulee mainita asiaan liittyvä diaarinumero VN/8807/2019.

Toissijaisesti lausunto voidaan lähettää liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon (kirjaamo@lvm.fi) ja kopio Sofia Johanssonille (sofia.johansson@lvm.fi). Lausunnossa tulee mainita asiaan liittyvä diaarinumero VN/8807/2019.

Lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa ylitarkastaja Sofia Johansson, sofia.johansson@lvm.fi
Sändlista:
Air Navigation Services Finland Oy    
Board of Airline Representatives in Finland    
Business Finland Oy    
Finavia Oyj    
Finnair Oyj    
Keskuskauppakamari    
Kuluttajaliitto ry    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Matkailu TEM    
Nordic Regional Airlines Oy    
Oikeusministeriö    
Puolustusministeriö    
Rajavartiolaitos    
Sisäministeriö    
Suomen pysyvä edustusto EU:ssa    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Väylävirasto    
Asiasanat

lentoliikennesopimus