Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Provet för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Provet för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Diarienummer för begäran om utlåtande: TRAFICOM/178951/03.04.03.00/2023

Svarstiden gick ut: 11.7.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Transport- och kommunikationsverket begär utlåtanden om provet för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare
Bakgrund
Lagen om transportservice kompletterades 01.01.2020 med en möjlighet att få grundläggande yrkeskompetens för lastbils- eller bussförare även genom att avlägga ett prov på grundnivå, den så kallade provmodellen. Tidigare har grundläggande yrkeskompetens kunnat uppnås endast genom att gå en utbildning för grundläggande yrkeskompetens och avlägga det tillhörande teoriprovet. Ändringarna gällande avläggandet av prov för grundläggande yrkeskompetens i statsrådets förordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare trädde i kraft 16.11.2020.
Målsättningar

I föreskriftens innehåll preciseras informationen om avläggandet av provet gällande bland annat provlokalen, informationen om provet, övervakningen av provet, avbrott i provet, avbrytande av provet, anordnarens ansvar för att provet anordnas på ett säkert sätt, bedömningen av provet, provdelar som avläggs i simulator eller på ett särskilt testområde, provmaterial som används i provet, utlämning av provets innehåll och fusk i provet.

Föreskriften gäller endast anordnare av prov som omfattas av Transport- och kommunikationsverkets befogenheter. Föreskriften gäller inte anordnare av prov som godkänts av undervisnings- och kulturministeriet eller Försvarsmaktens huvudstab.

Bilagor:
Tidtabell
Utlåtandena ska lämnas senast 11.07.2023.
Beredare

Marjo Immonen, specialsakkunnig, tfn 029 534 5588, marjo.immonen@traficom.fi (borta 6.6.-14.6.)

Jussi-Pekka Laine, sakkunnig, tfn 029 534 5012, jussi-pekka.laine@traficom.fi (pborta 19.6.-22.6)