Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien listan päivitystarpeiden arviointi

Yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien listan päivitystarpeiden arviointi

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/11082/2020

Svarstiden gick ut: 15.6.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Liikenne- ja viestintäministeriö arvioi vuoden 2020 aikana ns. yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien listan ajantasaisuutta katsojatottumusten muutokset huomioon ottaen. Lista sisältyy televisio- ja radiotoiminnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (1245/2014) 6 §:ään, jossa on listattu ne tapahtumat, joiden katsotaan olevan Suomessa yhteiskunnallisesti merkittäviä. 
Bakgrund

Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 212 § 3 mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää, mitkä tapahtumat ovat Suomessa yhteiskunnallisen merkittävyytensä vuoksi sellaisia, että niitä koskevat lähetykset on välitettävä Suomen alueelle siten, että merkittävä osa yleisöstä voi seurata niitä vapaasti vastaanotettavissa olevassa muodossa kokonaan tai osittain joko suorana tai nauhoitettuna lähetyksenä. Säännöksen perusteella yhteiskunnallisesti merkittävää tapahtumaa koskeva televisiolähetys katsotaan välitetyksi merkittävälle osalle yleisöä, jos 90 prosenttia väestöstä voi vastaanottaa lähetyksen ilman erillistä korvausta. Säännös perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin (2010/13/EU) audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta.

Listan laatimisesta on kulunut 12 vuotta joten sen ajantasaisuus on tarkoituksenmukaista arvioida uudelleen katsojatottumusten muutokset huomioon ottaen. Muutosta arvioitaessa on huomioitava myös, että sen tulee täyttää EU-sääntelyn vaatimukset.

Målsättningar

Sähköisen viestinnän palveluista annettua lakia ollaan parhaillaan uudistamassa. Lain on tarkoitus tulla voimaan syksyllä 2020. Muutoksilla täytäntöön pannaan muun muassa uudistettu audiovisuaalisia mediapalveluita koskeva direktiivi. Direktiivi edellyttää muutoksia myös valtioneuvoston asetukseen televisio- ja radiotoiminnasta. Asetuksen muuttaminen toteutetaan lain voimaantulon jälkeen. Asetuksen muuttamisen yhteydessä arvioidaan myös asetukseen sisältyvän yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien listan ajantasaisuus katsojatottumusten muutokset huomioon ottaen. 

Liitteet:
Tidtabell
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 15.6.2020.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Myös muut kuin lausuntopyynnön vastaanottajat voivat antaa lausuntonsa hallituksen esityksen luonnoksesta.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Mikäli et halua rekisteröityä palveluun, se ei ole este lausunnon antamiselle, vaan lausunnon voi lähettää sähköpostitse liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon (kirjaamo@lvm.fi). Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/11082/2020.

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja hankeikkunassa.
Valmistelijat
Lisätietoja antavat

Päivi-Maria Virta
johtava asiantuntija
paivi-maria.virta@lvm.fi
p. 0295 34 2185

Elina Thorström
yksikön johtaja
elina.thorstrom@lvm.fi
p. 0295 34 2393
Sändlista:
Autoliitto ry    
Autoliitto ry    
Brilliance Communications Oy    
Brilliance Communications Oy    
Discovery Networks Finland Oy    
Discovery Networks Finland Oy    
Discovery Networks Finland Oy    
Elisa Oyj    
Elisa Oyj    
Elisa Oyj    
Eurosport SAS    
Fox Networks Group Oy    
Kansainvälinen Yleisurheiluliitto (WA)    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV    
Kuuloliitto ry    
Kuuloliitto ry    
Kuurojen Liitto ry    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Medialiitto    
Medialiitto    
MTV Oy    
Näkövammaisten Liitto ry    
Näkövammaisten Liitto ry    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Sanoma Media Finland Oy    
SomeTV Oy    
SomeTV Oy    
Suomen Ampumahiihtoliitto ry    
Suomen Hiihtoliitto ry    
Suomen Hiihtoliitto ry    
Suomen Hippos ry    
Suomen Hippos ry    
Suomen Jääkiekkoliitto ry    
Suomen Koripalloliitto ry    
Suomen Koripalloliitto ry    
Suomen Kuurojen Urheiluliitto ry    
Suomen Lentopalloliitto ry    
Suomen Lentopalloliitto ry    
Suomen Olympiakomitea    
Suomen Palloliitto ry    
Suomen Palloliitto ry    
Suomen Paralympiakomitea    
Suomen Taitoluisteluliitto ry    
Suomen Tennisliitto ry    
Suomen Tennisliitto ry    
Suomen Urheiluliitto ry    
Suomen Voimisteluliitto ry    
Suomen Voimisteluliitto ry    
Valtion liikuntaneuvosto    
Vammaisfoorumi    
Vammaisfoorumi    
VANE (Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta)    
Viasat Finland Oy/NENT Group    
Viasat Finland Oy/NENT Group    
Viasat Finland Oy/NENT Group    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Yleisradio Oy