Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till föreskrift om ändring av konstruktionen hos fordon i kategori L

Lausuntopyyntö: L-luokan ajoneuvon rakenteen muuttaminen

Diarienummer för begäran om utlåtande: TRAFICOM/497838/03.04.03.00/2019

Svarstiden gick ut: 24.8.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää lausuntoja L-luokan ajoneuvon rakenteen muuttamista kokevasta määräysluonnoksesta. 
Liitteet:
Aikataulu
Traficom pyytää antamaan lausunnot viimeistään maanantaina 24.8.2020.

 
Vastausohjeet vastaanottajille
Huomaattehan, että lausuntopalvelun kautta annetut lausunnot ovat kokonaisuudessaan julkisia.

Mikäli lausunnonantaja katsoo, että annettava lausunto sisältää viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 1 momentin nojalla salassa pidettävää tietoa, lausunnosta voi lisäksi lähettää salassa pidettävillä osuuksilla täydennetyn version sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@traficom.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, PL 320, 00059 TRAFICOM. Pyydämme mainitsemaan lausunnossa viitetietona määräysluonnoksen asianumeron TRAFICOM/497838/03.04.03.00/2019.
Valmistelijat
Lisätietoja antavat:

Tarkastaja Tuomas Peltokangas (lomalla 29.6.-2.8.2020),
e-posti tuomas.peltokangas(at)traficom.fi; puh. 0295345523

Erityisasiantuntija Jussi Salminen (lomalla 22.6.-24.7.2020),
e-posti jussi.salminen(at)traficom.fi; puh. 0295345291

Lakimies Emma Thomasén (lomalla 6.7.-2.8.2020),
e-posti emma.thomasen(at)traficom.fi; puh. 0295345241