Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Valtioneuvoston asetus liikenteen palvelujen valtionavustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus liikenteen palvelujen valtionavustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/25372/2020

Svarstiden gick ut: 30.11.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee valtioneuvoston asetusta liikenteen palvelujen valtionavustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (509/2018) 5 §:n muuttamisesta. Asetusmuutoksella valtioneuvoston asetus liikenteen palvelujen valtionavustuksesta muutettaisiin vastaamaan liikenteen palveluista annettuun lakiin (320/2017) tehtäviä muutoksia (HE 202/2020 vp). Asetusmuutos on luonteeltaan tekninen. Kyse on muutoksesta liikenteen palvelujen valtionavustusten roolitukseen.

Lausunnot pyydetään toimittamaan liikenne- ja viestintäministeriölle lausuntopalvelu.fi-sivuston kautta 30.11.2020 mennessä.

Bakgrund

Valtioneuvoston asetus liikenteen palvelujen valtionavustuksista (509/2018) on annettu liikenteen palveluista annetun lain 173 §:n 2 momentin ja valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla. Asetuksessa säädetään tarkemmin liikenteen palvelujen valtionavustusten käyttämisestä, avustuslajeista, hyväksyttävistä kustannuksista, valtionavustuksen prosentuaalisesta enimmäismäärästä sekä avustuksen myöntäjästä. Liikenteen palvelujen valtionavustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 5 § koskee muille kuin liikenteenharjoittajille liikenteen palvelujen kehittämiseen myönnettäviä valtionavustuksia. Asetuksessa säädetään tarkemmin liikenteen palvelujen valtionavustusten käyttämisestä, avustuslajeista, hyväksyttävistä kustannuksista, valtionavustuksen prosentuaalisesta enimmäismäärästä sekä avustuksen myöntäjästä.
 

Målsättningar
Asetusmuutoksella valtioneuvoston asetus liikenteen palvelujen valtionavustuksista (509/2018) saatetaan vastaamaan liikenteen palveluista annettuun lakiin (320/2017) esitettyjä muutoksia.
 
Liitteet:
Tidtabell
Lausunnot pyydetään toimittamaan ma 30.11.2020 mennessä.
Vi ber er lämna in utlåtandena senast på måndag den 30 november 2020.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi-sivustolla julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi-sivustolle. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi-sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Voit pyytää tukea palvelun käyttöön osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Valmistelijat
Katja Peltola, ylitarkastaja, Liikenne- ja viestintäministeriö
Sini Wirén, yksikön johtaja, Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@lvm.fi
Sändlista:
Liikenne- ja viestintävirasto    
maa- ja metsätalousministeriö    
oikeusministeriö    
opetus- ja kulttuuriministeriö    
puolustusministeriö    
sisäministeriö    
sosiaali- ja terveysministeriö    
työ- ja elinkeinoministeriö    
ulkoministeriö    
valtioneuvoston kanslia    
valtiovarainministeriö    
ympäristöministeriö