Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tilastokeskuksesta annetun lain ja tilastolain muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tilastokeskuksesta annetun lain ja tilastolain muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/7791/2021

Svarstiden gick ut: 14.1.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Esityksessä ehdotetaan, että lakiin tilastokeskuksesta lisätään Tilastokeskuksen tehtäväksi tutkija- ja aineistopalvelu ja oikeus ottaa vastaan, käsitellä ja säilyttää aineistoja tutkijapalvelua varten. Tilastolakiin laajennetaan Tilastokeskuksen tiedonsaantioikeuksia eräisiin henkilötietoryhmiin ja lisätään hyvinvointialueet tiedonantovelvollisiksi. Lakiuudistuksella mahdollistetaan yksikkötason tutkimusaineistojen nykyistä selvästi ajantasaisempi luovuttaminen tutkimus- ja selvityskäyttöön.
 
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1. 2023.
Bakgrund
Esitys on valmisteltu virkatyönä valtiovarainministeriössä yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa. 
Lakiin Tilastokeskuksesta lisätään Tilastokeskuksen tehtäväksi tutkija- ja aineistopalvelu sekä oikeus ottaa vastaan, käsitellä ja säilyttää aineistoja tutkijapalvelua varten. Yhteiskunnassa on kasvanut tarve saada tietoa nopeammin päätöksentekijöiden ja tutkijoiden käyttöön, siksi tutkijapalvelun asemaa Tilastokeskuksessa tulee selkeyttää ja vahvistaa.
Lisäksi helpotetaan Tilastokeskuksen tiedonsaantia eräisiin aineistoihin, siksi tilastolaissa laajennetaan Tilastokeskuksen tiedonsaantioikeuksia eräisiin henkilötietoryhmiin ja lisätään hyvinvointialueet tiedonantovelvollisiksi.
 
Målsättningar
Esityksen tavoitteena on selkeyttää ja vahvistaa tutkijapalvelun asemaa Tilastokeskuksessa sekä mahdollistaa yksikkötason tutkimusaineistojen nykyistä selvästi ajantasaisempi luovuttaminen tutkimus- ja selvityskäyttöön.
Liitteet:
Tidtabell
Lausunto pyydetään toimittamaan valtiovarainministeriölle viimeistään 14.1.2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle lain tilastokeskuksesta ja tilastolain muuttamisesta. Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin.

 
Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet
>Käyttöohjeet.
Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lainsäädäntöneuvos Ilkka Harju, valtiovarainministeriö, p. 0295 530 215
(etunimi.sukunimi@gov.fi)
 
Neuvotteleva virkamies Minna Sneck, valtiovarainministeriö, p. 0295 530 299 (etunimi.sukunimi@gov.fi)
 
Erityisasiantuntija Artturi Björk p. 0295 530 030 (etunimi.sukunimi@gov.fi)
Sändlista:
Ajatushautomo Magma    
Ajatuspaja Libera    
Demos Helsinki oy    
Digi- ja väestötietovirasto    
East Office    
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla    
Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA    
Eläketurvakeskus    
Finanssivalvonta    
Findata    
Helsingin yliopisto    
Helsinki GSE    
Ilmatieteen laitos    
Itä-Suomen yliopisto    
Jyväskylän yliopisto    
Kalevi Sorsa -säätiö    
Kansallisarkisto    
Kansaneläkelaitos    
Kotimaisten kielten keskus    
Lapin yliopisto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Luonnonvarakeskus    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto Migri    
Maanmittauslaitos    
Oikeusministeriö    
Opetushallitus    
Opetus-ja kulttuuriministeriö    
Patentti- ja rekisterihallitus    
prof. Jaakko Pehkonen (Jyväskylän yliopisto)    
prof. Jani Erola (Turun yliopisto)    
prof. Markus Jäntti (Tukholman yliopisto)    
prof. Otto Toivanen (Aalto yliopisto)    
prof. Roope Uusitalo (Helsingin yliopisto)    
prof. Simo Aho (Tampereen yliopisto)    
Puolustusministeriö    
Rahoitusvakausvirasto    
Rikosseuraamuslaitos    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Akatemia    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Pankki    
Suomen ympäristökeskus    
Tampereen yliopisto    
Tapaturmavakuutuskeskus    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tilastokeskus    
Traficom    
Tulli    
Turun yliopisto    
Tutkimus- ja innovaationeuvosto    
Tutkimuseettinen neuvottelukunta    
Tutkimuslaitosten yhteenliittymä Tulanet    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työn ja talouden tutkimus LABORE    
Työterveyslaitos    
Ulkoministeriö    
Valtiokonttori    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT    
Valtioneuvoston kanslia    
Vasemmistofoorumi ry:    
Verohallinto    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
Åbo Akademi