Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utseende av bussterminalerna som tillhandahåller assistans för personer med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet

Lausuntopyyntö liikuntarajoitteisille ja vammaisille avustusta antavien linja-autoterminaalien nimeämisestä

Diarienummer för begäran om utlåtande: TRAFICOM/106172/06.03.22/2019

Svarstiden gick ut: 18.10.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomissa on valmisteltu ehdotusta liikuntarajoitteisille ja vammaisille avustusta antavien linja-auto-terminaalien nimeämisestä terminaaliverkon uudelleentarkastelun pohjalta. Tehtävästä säädetään liikenteen palveluista annetussa laissa (371/2019) 187 §:ssä.

Tausta

Suomessa on tällä hetkellä 13 nimettyä avustusta antavaa terminaalia. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi nimesi nämä terminaalit vuonna 2013, kun EU-asetus 181/2011 matkustajien oikeuksista linja-autoliikenteessä astui voimaan. Traficom on selvittänyt terminaaliverkoston nykytilaa nimetyissä terminaaleissa tapahtuneiden muutosten myötä. Avustuspalvelua tarjotaan tällä hetkellä 9 paikkakunnalla: Helsinki, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Oulu, Rovaniemi, Tampere, Turku ja Vaasa. Seuraavissa vuonna 2013 nimetyssä terminaaleissa ei tarjota tällä hetkellä avustuspalvelua: Joensuu, Kouvola, Lappeenranta ja Pori.

Nimetyissä terminaaleissa ja kaukoliikenteen toimintaympäristössä on siten viime vuosina tapahtunut muutoksia. Lisäksi matkakeskusten syntymisen myötä terminaalien hallinnointi on hajaantunut aiempaa useammalle taholle. Nämä yhdessä edellyttävät nimettyjen terminaalien uudelleen tarkastelua sekä uudelleen nimeämistä.

Tavoitteet

Tämän lausuntopyynnön tavoitteena on hankkia lausunnonantajilta näkemyksiä nimettäväksi ehdotettujen, avustusta antavien linja-autoterminaalien alueellisesta ja väestöllisestä kattavuudesta ottaen huomioon liikkumispalvelujen yhdenvertaisen saatavuuden sekä vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden mahdollisuudet joukkoliikenteen käyttämiseen. Lausunnonantajia pyydetään esittämään ne liikenteen solmukohdat (esimerkiksi matkakeskus, muu terminaali tai vastaava osoitetietoineen), joissa avustuspalvelua olisi tarkoituksenmukaista olla saatavilla.

Lausuntojen perusteella Traficom kuulee nimettäväksi suunniteltujen terminaalien pitäjiä ja päättää terminaalien nimeämisestä linja-autoliikenteessä avustusta antaviksi terminaaleiksi.

Linkit

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0181&from=fi - EU-asetus 181/2011 matkustajien oikeuksista linja-autoliikenteessä

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0181&from=fi - EU-förordning 181/2011 om passagerares rättigheter vid busstransport

Liitteet:

Lausuntopyyntö terminaaliverkko.pdf - Lausuntopyyntö liikuntarajoitteisille ja vammaisille avustusta antavien linja-autoterminaalien nimeämisestä liitekarttoineen. Begäran om utlåtande om utseende av bussterminalerna som tillhandahåller assistans för personer med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet (i finska) och kartmaterial.

Aikataulu

Tähän lausuntopyyntöön saatujen vastausten analysoinnin jälkeen Traficom kuulee nimettävien terminaalien haltijoita ja pyrkii nimeämään liikuntarajoitteisille ja vammaisille avustusta antavat linja-autoterminaalit vuoden 2019 loppuun mennessä.

Vastausohjeet vastaanottajille

Traficom pyytää lausunnot sähköisessä muodossa 30.9.2019 mennessä www.lausuntopalvelu.fi

Valmistelijat

Lisätietoja asiasta antavat ylitarkastaja Heini Raasakka, puh. 029 534 5266 ja asiantuntija Maija Potinkara, puh. 029 534 7327

Jakelu:
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, kirjaamo    
Etelä-Savon ELY-keskus, kirjaamo    
Hallitusneuvos Irja Vesanen-Nikitin    
Hämeen ELY-keskus, kirjaamo    
Invalidiliitto ry, esteettömyysasiantuntija Ari Kurppa    
Invalidiliitto ry, lakimies Elina Nieminen    
Joukkoliikenneviranomainen    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus, kirjaamo    
Kainuun ELY-keskus, kirjaamo    
Keski-Suomen ELY-keskus, kirjaamo    
Kuntaliitto, kirjaamo    
Kuuloliitto ry, erityisasiantuntija - esteettömyysasiat Sami Virtanen    
Kuuloliitto ry, info    
Kynnys ry, toiminnanjohtaja Merja Heikkonen    
Lapin ELY-keskus, kirjaamo    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Linja-autoliitto, toimitusjohtaja Mika Mäkilä    
Linja-autoliitto, yhteiskuntasuhdejohtaja Pasi Hovi    
Matkahuolto Oy, liiketoimintajohtaja Jyri Niemimuukko    
Näkövammaisten liitto ry    
Näkövammaisten liitto ry, esteettömyysasiantuntija Juha Sylberg    
Näkövammaisten liitto ry, puheenjohtaja Sari Loijas    
Pirkanmaan ELY-keskus, kirjaamo    
Pohjanmaan ELY-keskus, kirjaamo    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus, kirjaamo    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Satakunnan ELY-keskus, kirjaamo    
Suomen Esteettömät ja Paaritaksit ry    
Traficom, asiantuntija Maija Potinkara    
Traficom, erityisasiantuntija Anu Santaharju    
Traficom, erityisasiantuntija Kirsi Tervola-Joutsen    
Traficom, lakimies Niina Kallio-Nordlund    
Traficom, tarkastaja Pia Sotavalta    
Traficom, yksikönpäällikkö Heikki Mikkola    
Traficom, yksikönpäällikkö Jari Nurmi    
Uudenmaan ELY-keskus, kirjaamo    
Vammaisfoorumi ry, info    
Vammaisfoorumi ry, pääsihteeri Pirkko Mahlamaki    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Varsinais-Suomen ELY-keskus, kirjaamo    
VR-Yhtymä Oy, Eurooppa-asioiden johtaja Tanja Lähdetluoma    
VR-Yhtymä Oy, kirjaamo    
VR-Yhtymä Oy, toiminnanjohtaja Rautio Annina Annina    
WSP, Annika Rantala    
WSP, Simo Airaksinen