Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om statsrådets förordning om uppgifter som ska registreras i det positiva kreditupplysningsregistret

Lausuntopyyntö ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi positiiviseen luottotietorekisteriin talletettavista tiedoista

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/17510/2022

Svarstiden gick ut: 5.8.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Oikeusministeriö pyytää erityisesti jakelussa mainittuja tahoja lausumaan oheisesta luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi positiiviseen luottotietorekisteriin talletettavista tiedoista. Ehdotetulla asetuksella säädettäisiin tarkemmin positiivisesta luottotietorekisteristä annetun lain 7-15 §:n mukaan rekisteriin ilmoitettavista tiedoista.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi-palvelun kautta oikeusministeriölle viimeistään 5.8.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. 
 
Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä. 
Valmistelijat
Lisätietoa asiasta antaa lainsäädäntöneuvos Antti Laitila, puh. 02951 50081, tai antti.laitila@gov.fi 
Jakelu:
4Finance Oy    
Blue Finance Oy    
CrediNord Oy    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Euro24 Yritysrahoitus Oy    
Ferratum Finland Oy    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
IPF Digital Finland Oy    
J.W.-Yhtiöt Oy    
Kansaneläkelaitos    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto/kuluttaja-asiamies    
Kuluttajaliitto    
Northmill Oy    
OPR-Vakuus Oy    
OPR-Yritysrahoitus Oy    
Oy Salus Group Ab    
Qred Oy    
Rahoitusvakausvirasto    
Resurs Bank    
Santander Consumer Finance    
Siltaraha Oy    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Pankki    
Suomen Perimistoimistojen Liitto    
Tact Finance Oyj - Saldo Finance Oyj    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto    
WS Finance Oy