Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - ASIAKASRYHMÄKOHTAINEN TIETO LAADUSTA JA VAIKUTTAVUUDESTA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TIEDOLLA JOHTAMISESSA JA OHJAUKSESSA: LAATUREKISTERIEN ASEMA PALVELUJÄRJESTELMÄSSÄ –MUISTIO

ASIAKASRYHMÄKOHTAINEN TIETO LAADUSTA JA VAIKUTTAVUUDESTA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TIEDOLLA JOHTAMISESSA JA OHJAUKSESSA: LAATUREKISTERIEN ASEMA PALVELUJÄRJESTELMÄSSÄ –MUISTIO

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/11481/2019

Svarstiden gick ut: 3.12.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoanne Valtakunnallisen hoidon saatavuuden ja yhtenäisten hoidon perusteiden työryhmän perustaman alatyöryhmän laatimasta otsikossa mainitusta luonnoksesta.
 
Bakgrund
Sosiaali- ja terveysministeriön 23.2.2015 asettaman valtakunnallisen työryhmän yksi tehtävä oli tehdä selvitys terveydenhuollossa käytössä olevista hoidon laaturekistereistä ja tehdä ehdotukset kansallisten sosiaali- ja terveydenhuollon tietovarantojen (mukaan lukien KANTA-arkisto) hyödyntämisestä, laaturekisterien kehittämisestä ja kansallisella tasolla seurattavista vaikuttavuusmittareista. Tätä tehtävää varten perustetiin 11.6.2018 alatyöryhmä, joka jatkoi tehtäväänsä verkostomaisena työryhmän toimikauden päätyttyä 31.12.2018.
Målsättningar
Lausuntoanne pyydetään alatyöryhmän laatimasta muistiosta, jossa kuvataan laatu- ja vaikuttavuustiedon nykytilaa, kehittämissuositukset ja pitkäjänteisen kehittämisen tiekartta. Siinä asemoidaan laaturekisterit sekä laatutiedon ohjaus ja toimijoiden roolit suhteessa lainsäädäntöön, valtiohallinnon tietostrategioihin, palvelujen järjestämisen, tuottamisen ja asiakkaan tietotarpeisiin, tietojärjestelmäkehitykseen ja tietovarantoihin. Muistion ehdotusten tarkoitus on auttaa toimijoita suuntaamaan kehittämistä yhteiseen päämäärään laatu- ja vaikuttavuustiedon hyödyntämiseksi sosiaali- ja terveydenhuollossa entistä tavoitteellisemmin ja kattavammin.

Lausunnonantajia pyydetään arvioimaan erityisesti muistion antaman tilannekuvauksen kattavuutta ja tietojen ajantasaisuutta (luvut 1 ja 2), lainsäädäntöä kuvaavan osuuden ymmärrettävyyttä (1.2.) ja mahdollisia tulkinnallisia näkökohtia, tiedontarpeiden osuvuutta ja kattavuutta (luku 3) sekä esitettyjä kehittämisehdotuksia ja tiekarttaa (luku 4) niiden toteuttamiskelpoisuuden kannalta.
Liitteet:
Tidtabell
Lausunnot pyydetään antamaan 3.12.2019 mennessä lausuntopalvelu.fi kautta.
Valmistelijat
Lisätietoja antavat lääkintöneuvos Tuija Ikonen ja johtaja Tuija Kumpulainen. Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi(at)stm.fi.
Sändlista:
Aino Närkki    
Anne Kuusisto    
Antti Iivanainen    
Antti Malmivaara    
Apollonia    
Duodecim    
Erityisavustaja Lehtinen    
Erityisavustaja Varjonen    
Ermo Haaisto    
Etelä-Karjalan shp    
Etelä-Pohjanmaan shp    
Etelä-Savon shp    
Etene    
Fimea    
Hanna Tiirinki    
Hannu Hämäläinen    
Heidi Niemelä    
Heikki Onnela    
Helsingin ja Uudenmaan shp    
Helsingin kaupunki    
Henna Degerlund    
Hyksin Oy    
Itä-Savon shp    
Janne Aaltonen    
Janne Okkonen    
Joni Komulainen    
Jorma Komulainen    
Kainuun shp    
Kansliapäällikkö Varhila    
Kanta-Hämeen shp    
Keski-Pohjanmaan shp    
Keski-Suomen shp    
Kymenlaakson shp    
Lapin shp    
Lauri Vuorenkoski    
Länsi-Pohjan shp    
Maria Virkki    
Merja Auero    
Mikko Huovila    
Nadia Tamminen    
Niina Kiviaho    
Paavo Koistinen    
Palko    
Pasi Pohjola    
Paulus Torkki NHG    
Perhe- ja peruspalveluministeri    
Pia-Liisa Heiliö    
Pirjo Ilanne-Parikka    
Pirjo Mustonen    
Pirkanmaan shp    
Pirkko Kortekangas, UNA    
Pohjois-Karjalan shp    
Pohjois-Pohjanmaan shp    
Pohjois-Savon shp    
Päijät-Hämeen shp    
Päivi Koivuranta    
Päivi Sillanaukee    
Sairaanhoitajaliitto    
Samu Kurki    
Satakunnan shp    
Sirkku Pikkujämsä    
Soste    
STM kirjaamo    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen potilasliitto    
Takala Annika (Valvira)    
Talentia    
Tapani Hämäläinen    
THL    
Tieto Oyj    
Timo Keistinen    
Tuija Ikonen    
Työterveyslaitos    
Vaasan shp    
Valtiosihteeri Mäkipää    
Valvira    
Varsinais-Suomen shp    
Asiasanat

tiedolla johtaminen

laatutieto

laaturekisteri

tiedon toissijainen käyttö