Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Inrättandet av en domstolsmyndighet

Begäran om utlåtande är stängd. Du kan inte längre ge ett utlåtande till den.

Inrättandet av en domstolsmyndighet

Diarienummer för begäran om utlåtande: OM 9/021/2016

Svarstiden gick ut: 16.6.2017

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Justitieministeriet tillsatte den 10 maj 2016 en kommission med uppgift att bereda inrättandet av en domstolsmyndighet. Kommissionens mandattid gick ut den 28 februari 2017. Kommissionen har utarbetat sitt förslag i form av en regeringsproposition. Till betänkandet har bifogats kommissionsmedlemmarnas avvikande meningar samt uttalande.

Länk till betänkandet på finska är nedan.
Bakgrund
Kommissionen hade till uppgift att bereda inrättandet av en domstolsmyndighet utifrån reformprogrammet för rättsvården för åren 2013–2025 (Betänkanden och utlåtanden 16/2013), regeringsprogrammet för statsminister Juha Sipiläs regering samt utredarnas rapport om reformeringen av domstolarnas centralförvaltning (Utredningar och anvisningar 2/2015).
Målsättningar
Kommissionen föreslår att en egen myndighet, domstolsmyndigheten, inrättas för skötseln av domstolsväsendets verksamhetsförutsättningar och för utvecklande, planering och stödjande av domstolarnas verksamhet. Myndigheten ska verka inom justitieministeriets förvaltningsområde, men vara administrativt självständig. Den ska betjäna hela domstolsväsendet. Bestämmelser om myndigheten tas in i domstolslagen.
Länkar:
Tidtabell
Justitieministeriet ber om ert utlåtande om betänkandet Inrättandet av en domstolsmyndighet (OMML 23/2017) senast den 16 juni 2017.
Svarsanvisningar för mottagare
För att lämna in ett ulåtande ska man registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten kan användas finns på utlåtande.fi > Anvisningar > Bruksanvisning. Man kan be om hjälp för att använda tjänsten på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi. 
Beredare
Regeringssekreterare Jennimari Huovinen, tfn 02951 50394 (på semester 24.4.–8.5.2017)
Överinspektör Taru Alanaatu, tfn 02951 50350   
Sändlista:
Ahvenanmaan käräjäoikeus    
Akava ry    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Espoon käräjäoikeus    
Etelä-Karjalan käräjäoikeus    
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus    
Etelä-Savon käräjäoikeus    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Hyvinkään käräjäoikeus    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Itä-Suomen yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Itä-Suomi hallinto-oikeus    
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus    
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry    
Julkiset oikeusavustajat ry    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kainuun käräjäoikeus    
Kanta-Hämeen käräjäoikeus    
Kemi-Tornion käräjäoikeus    
Keski-Pohjanmaan käräjäoikeus    
Keski-Suomen käräjäoikeus    
Konkurssiasiamiehen toimisto    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Kuntaliitto    
Kymenlaakson käräjäoikeus    
Lapin käräjäoikeus    
Lapin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Länsi-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Markkinaoikeus    
Oikeushallinnon Henkilökunta OHK ry    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun käräjäoikeus    
Palkansaajajärjestö Pardia    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pohjanmaan käräjäoikeus    
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus    
Pohjois-Savon käräjäoikeus    
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Pohjois-Suomi hallinto-oikeus    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Päijät-Hämeen käräjäoikeus    
Rajavartiolaitos    
Rikosseuraamuslaitos    
Rovaniemen hovioikeus    
Satakunnan käräjäoikeus    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Auktorisopidut Lakimiehet    
Suomen haastemiehet JHL ry    
Suomen Lakimiesliitto - Finlands Juristförbund ry    
Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry    
Suomen tuomariliitto - Finlands Domareförbund ry    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK    
Tuomarinkoulutuslautakunta    
Tuomarinvalintalautakunta    
Turun hallinto-oikeus    
Turun hovioikeus    
Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Tuusulan käräjäoikeus    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työtuomioistuin    
Ulkoasiainministeriö    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaasan hovioikeus    
Vakuutusoikeus    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtakunnanvoudinvirasto    
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet    
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan käräjäoikeus    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Verohallinto    
Ylivieska-Raahen käräjäoikeus    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

Tuomioistuinvirasto, tuomioistuimet