Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö puolustusministeriön kemikaaliasetuksista

Begäran om utlåtande är stängd. Du kan inte längre ge ett utlåtande till den.

Lausuntopyyntö puolustusministeriön kemikaaliasetuksista

Diarienummer för begäran om utlåtande: 1952/40.02.00/2008

Svarstiden gick ut: 19.3.2017

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Lausuntopyyntö liittyy puolustushallinnon räjähteitä ja kemikaaleja koskevan sääntelyn uudistaminenhankkeeseen. Hankkeeseen, sen tavoitteisiin ja asiakirjoihin voitte tutustua täällä

Tähän lausuntopyyntöön liittyy lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maanpuolustuksen kannalta erityissuojattavista kohteista (FI.PLM.2017-440).
Liitteet:

Luonnos valvonta-asetukseksi.pdf - Luonnos valvonta-asetukseksi

Luonnos turvallisuusvaatimusasetukseksi.pdf - Luonnos turvallisuusvaatimusasetukseksi

Luonnos valvonta-asetuksen muistioksi.pdf - Luonnos valvonta-asetuksen muistioksi

Luonnos turvallisuusvaatimuksen muistioksi.pdf - Luonnos turvallisuusvaatimusasetuksen muistioksi

Lausuntopyyntö.pdf - Lausuntopyyntöä koskeva päätös

Tidtabell
Viimeinen vastauspäivä on 14.3.2017.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot toivotaan tämän lausuntopalvelun kautta. Lausunnot on myös mahdollista toimittaa puolustusministeriöön postitse tai sähköpostitse.
Valmistelijat
hallitussihteeri Perttu Wasenius (puheenjohtaja)
esittelijä Timo Tuurihalme (sihteeri)
Sändlista:
Hallintopoliittinen osasto    
Insta Group Oy    
Leijona Catering Oy    
Nammo Lapua Oy    
Oikeusministeriö    
Patria Oyj / Millog Oy    
Puolustushallinnon rakennuslaitos    
Puolustuspoliittinen osasto    
Pääesikunta    
Pääesikunta/OIKOS    
Resurssipoliittinen osasto    
Sisäministeriö    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

kemikaaliturvallisuus

puolustushallinto

puolustushallinnon kemikaalit

kemikaalit

FI.PLM.2017-415

FI.PLM.2017-440